ПАСТИРЪТ ОТ КЪРКЛАРЕЛИ- МУСТАФА ШАХИН, КОЙТО МОЖЕ ДА НАСТРОЙВА КАМБАНКИТЕ И ЗЪНЦИТЕ В НОТИ

422

Единсвен в Света, който може да настройва камбанките и звънците в ноти;

Мустафа Шахин, роден през 1948 г. , живущ в село Бейпънар/ Къркларели е известен като единствен овчар в света, който може да настройва в ноти камбанките и звънците, окачванщи се на шийките на животните.

До като камбанките и звънците, изработени в работилниците притежават свойственни за номера си звуци,то Мустафа Шахин, настройвайки тези камбанки и звънци в ноти така, че да произвеждат мелодични звуци.

Според изявлението на пастира Мустафа Шахин: Този процес , в светлината на знания  по звука, нотите и физика, се извършва с прости инструменти като; наковалня, чук, клещи, железни тръби и желязна ножовка. Настройката се основава на това, че звуците получавани при вибрациите на материалите, чрез тези инструменти да се докарват до получаване на чисти ноти.

М. ШАХИН става център на внимание на Българските и Турски посетители;

На 3-ти Май 2016 г., на делегация от 40 (четиридесет) академици и бюрократи, дошла от България в село Бейпънар, Мустафа Шахин който дал информация във връзка с настройката на камбанките и звънците в ноти, станал център на внимание на посетителите.       От посетителите Мария Патронова отбелязвайки, че осъществената дарба на пастира Мустафа Шахин и като изкуство, и като наука; изразила мнение, че тази култура  е необходимо да преживява като наследството на цялото човешко семейство.

На 26-ти Май 2016 г. в село Бейпънар, Халил Ибрахим Гюл-Председател на Департамента Обучение и Публикации при Министерството на Земеделието, Животновъдство и Хранителната Промишленост и придружаващия го персонал от Министерство при откриването на Патешкия Чифлик на эемеделката Есра Оздин, поздрави пастир Мустафа Шахин за тази негова способност.

По време на срещата Председателят на Депаршамента каза , че настройката на камбанките и звънците в ноти от страна на пастир Мустафа Шахин,е много важно културно наследство, свързано с ъс  земеделието и животновъдството. Той заяви,че съставайки една програма във връзка с Мустафа Шахин, ще предприема мерки за документирането на това национално културно наследство, неговото регистриране и опознаване.

Двеста броя от колекцията на пастира Мустафа Шахин, който се занимава от петдесет (50) години с камбанките и звънците, всички камбанки и звънци настроени в ноти, по номера си  се запазват в различни предградки.

На пастира Мустафа Шахин, за настройка се носят камбанки и звънци дори от най-отдалечените  села;

Този пастир, който излага тънкостите  и опита на турската пастирска култура, настройвайки в ноти по номера камбанките и звънците, донесени от околните села, допринася стадата вместо шум да живеят придружени  от мелодии .

Както отбелязва Юсуф Хас Хаджип в свойто съчинение „ Kutadgu Bilig”, според хората, които го познават разумния и способен (sanatkar- tetig uz)¹, пастира Мустафа Шахин се оценява и посочва като достоен за уважение.

Laurens Picken, който през 1975 г. когато бил  преподавател по биохимия в Университета Camridg, подавайки оставката си 6 години в Турция разследва инструментариума на турската народна музика и в 685 страници публикува прозведенеито си Folk Musik Ensturmans of Тurkey (Tурски фолклорни  музикални инструменти).  В това произведение е написано, че Турците окачвайки камбанките и звънците на  животните определят месторазположението им и окачвайки на входните врати ги използуват за алармиране². Ако Laurens Picken познаваше пастира Мустафа Шахин, бе написал, че камбанките и звънците издават  звуци не само за местоопределяне и аларм, а и с настройвайки камбанките и звънците в ноти се получават мелодии.

Протекцията на Занаятчията и Култура е традиция на Турската държава;

Държавата трябва да забелязва занаятчиите като Мустафа Шахин и техните културни произведения и да ги възнаграждава. Протекцията на Занаятчията и щедростта е вкоренена традиция на Турската държава. В произведението Kutadgu Bilig;Турското държавно възпитание  и наставление се казва: “Щедър е не този,който дава на човека сребро, а този който дава заслуженото .”³

За документиране, образец, проучване, и разпространение на занаята на Мустафа Шахин, Министерството на културата и Университетите ни, даващи музикалното обучение трябва да покажат воля за опазване  и развитие на това културно наследство. Ние, преди чужденците трябва да поощряваме Мустафа Шахин и неговото изкуството.

Бенджамин Чакър

——————————————————

(1) Dilaçar A. Kutadgu Bilig sf.134

(2) Picken Laurens Folk Musical Instruments Of Turkey sf.33

(3) Dilaçar A. Kutadgu Bilig sf. 155