1946 Seçimleri ve Demokrat Parti’nin Doğuşu

775

1923-1946 yılları devam eden tek parti hükümetleri ve tek partinin merkezden belirlenen adayları gittikçe seçim heyecan’ını kaybederler. CHP nin gittikçe yaşlanan kadrosu, parti yönetimlerine seçilen kişilerin partizanca tutumları halk’ta hoşnutsuzluk yaratmağa başlamıştır. CHP’den ayrılan CELAL BAYAR-ADNAN MENDERES ikilisinin kurduğu DEMOKRAT PARTİ, ” YETER SÖZ MİLLETİN” sloganı ile siyaset hayatımıza yeni bir heyecan getirmeye başlar.

Dünya yeni sona eren II.Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalışmaktadır. Menderes ve arkadaşları seçim çalışmalarında Cumhurbaşkanı İSMET İNÖNÜ’ ye neden savaşa girmedik diye haksızca yüklenmektedir. Savaşın ne demek olduğunu yaşayarak iyi bilen İSMET PAŞA kendini savunmakta zorlanmaktadır. Demokrat’lar savaşa girmemekle milletin erkeklik gururunun zedelendiğini söylemekte, İSMET PAŞA ise “savaşa girmemekle sizi babasız ve öksüz bırakmadım “ diyerek kendini savunmaktadır. Karşılıklı suçlamalar ve savunmalar ile ekonomik ve siyasal gerçeklerin dışında kıran kırana bir seçim ortamına sürüklenir Türkiye.

Demokratlar öylesine inançlı ve kararlı bir şekilde seçime asılırlar ki bu seçim yıllar sonra bile 46 Demokratlarını unutturmaz. Bir olayı inanç ve inatla savunan kimselere 46 demokratı gibi bir unvan verilir. 1946 seçimleri CHP nin zor da olsa kazanması ile sonuçlanır. Ancak demokratlar bu seçim sonuçlarını kabul etmez ve uzun süre itirazda bulunurlar. Seçim sonuçlarının hileli ilan edildiğini, birçok seçim sandığının çalındığını iddia ederler. 1946 yılı seçimleri siyasete hile ve hırsızlığın bulaştığının iddia edildiği ilk seçim olur. 1946 seçim sonuçlarını Demokrat Partililere kabul ettirmek mümkün olmaz. İddialar ve itirazlar yıllarca sürer.

1946 seçimlerinde CHP Kadrosundan  ŞEVKET ÖDÜL ve FUAT UMAY 7.ve son defa, ZÜHTÜ AKIN 4.defa, NAFİ KANSU ve MEHMET K.DOĞAN 2. defa milletvekili seçilerek Kırklareli’ni temsil ederler. Şevket Ödül ve Fuat Umay II.Meclis açılışından beri 7 dönem Kırklareli’ni en fazla temsil eden Milletvekili rekoruna sahip olurlar

Demokrat Parti, Adnan Menderes ve Celal Bayar’ın etkili muhalefeti ile CHP’yi zorlamaktadır. Bu etkili muhalefet yurdun her köşesine yayılmaya başlar. Yıllardır tek parti idaresinde yaşayan Türkiye demokraside çok partili döneme sancılı bir şekilde hazırlanmaktadır. İsmet İnönü her ne kadar çok partili sistemi savunmakta ve istemekte ise de, CHP böyle bir rekabete hazır değildir. Tek parti yönetimince seçilen milletvekilleri Ankara’nın havasına iyice alışmış ve seçildikleri illeri ve sorunlarını çoktan unutmuştur.DP’nin yıpratıcı muhalefeti bile onları uyandırmaya yetmez ve 1950 yılı yaklaştıkça tek parti idaresinin sonu da yaklaşmaktadır.

1950 yılı Türkiye Demokrasisi ve seçimleri için yeni bir milat olacak gibidir. ADNAN MENDERES ve arkadaşlarının “YETER SÖZ MİLLETİNDİR “sloganı CHP’yi oldukça zorlamaya başlamıştır.

MUSTAFA KARACA