21 Aralık 2012 Dünya’nın son günü

877

Son günlerde yaklaşmakta olan 21 aralık kıyamet senaryoları her kesimden insanın ilgisini çekmeye başladı. 21 aralık günü Dünya, Maya takviminin kehanetine göre büyük bir felaket yaşayacak. Bu felaketin adı, konulmadı henüz ama, din adamlarının öngörülerine göre, küçük ve büyük kıyamet alametlerinin bazı belirtilerinin olması gerekmektedir. Bizim Diyanet İşleri Başkanımıza göre, Küçük alametler olarak, içkinin fazla içilmesi, din ve inanç konularında bilgisizliğin artması gibi konular önem taşımaktadır. Büyük kıyamet alametleri ise, Deccal’ ın çıkması, Hz.İsa’ nın yeryüzüne inmesi, güneşin batıdan doğması gibi fiziken olmayacak alametler.

Nasrettin Hoca’ya göre ise kıyametin tanımı şöyledir” Ben ölürsem, BÜYÜK KIYAMET, hanım ölürse KÜÇÜK KIYAMET “kopmuş olacak”

İspanyol ve Portekiz sömürgeciler tarafından yağmalanan Büyük Maya Medeniyeti zamana çok önem vermiştir. Düzenledikleri Maya takvimine göre 144 bin günden oluşan bu takvim 21 aralık 2012 tarihinde sona erecektir. İşte o gün Dünya’ nın sonu gelecektir. Emperyalist sömürgecilerce sona erdirilip yağmalanan bu büyük medeniyet’ e ait son kalıntılar 1915 yılında Antik Maya kenti XULTUN’ da yapılan kazılarda ortaya çıktı. İşte o günden beri Dünya 21 Aralık 2012 felaket sendromuna girdi. Gerçi yaşanan yüz yıl içinde Dünya ne felaketler ve savaşlar yaşadı. Milyonlarca insan katledildi, yüzlerce şehir, binlerce köy yakıldı, yağmalandı.

21 Aralık yaşanacak olan kıyamet senaryosu bize Sümerleri ve Maya’ ları yeniden hatırlatıyor. Birbirlerinden binlerce kilometre uzakta kurulan bu iki önemli medeniyetin bütün izleri emperyalist sömürgecilerce yağmalanmış olsa bile, kalıntıları bugün karşımıza çıkmaktadır. Maya’ lara göre NİBURU GEZEGENİ, Sümerler’ e göre MARDUK GEZEGENİ. Bu önemli gezegen hakkında o gün elde edilen bilgilerin seviyesine bugün dahi ulaşılabilmiş değiliz. Yağmacı kapitalizm nasıl bir medeniyet ve bilgi hazinesini yağmaladığını şimdi daha iyi anlıyor olsa gerek. Sümer yazıtlarında Marduk gezegeni olağanüstü yetenekli insanların gezegeni olarak tanımlanmıştır. 21 aralık ta Marduk gezegeni Jüpiter ile Mars arasına girerek güneş sisteminin bütün dengelerini alt üst ediyor.

Mayalar ise bu gezegenin 5126 yılda bir Galaksi’ nin merkezindeki Kara delik ile Dünya ekseni ayni hizaya geliyor ve bu eksen muazzam bir manyetik alan oluşturuyor. Dünya 72 saat süre ile manyetik alanın etkisi ile karanlıkta kalabiliyor. İşte bu üç gün kıyametin koptuğu veya kopacağı gün olarak tanımlanıyor.

Konu ile ilgilenen kesimler, Gökbilimciler, fizikçiler ve özellikle Tanrı ile bağlantı kurmaya çalışan din adamları yaptıkları yorumlarda, her ne şekilde olursa olsun 21 aralık günü Dünya’ nın olağanüstü bir gün yaşayacağı konusunda hemfikirler. Bu hususta Dünya’ da bütün şehirler kıyameti yaşayacakken nasıl olurda yalnızca iki köy, bu felaket senaryosunun dışında kalıyor. Köylerin özellikleri de, konu kadar ilginç. Fransa’ nın Pirene Dağları eteklerinde ki köyü BUGARACH ve Türkiye’ nin Şirince Köyü.

Bugarach köyü, internetten ve basından öğrendiğimize göre Pirene Dağlarında 200 kişinin yaşadığı sessiz bir köy iken, köy civarında UFO görünmesi ile gündeme gelmiş. Köyde Ufo’ lar için Uzay Üssü bulunduğuna dair ciddi kanıtlara rastlanmış. Şiirince Köyü ise, sırtını Meryem Ana’ nın mezarının bulunduğu Dağ’ a dayamış şirin bir Ege köyü. Bugüne kadar şarapçılığı ile meşhur olmuştur. Şirince bağlarında yetişen üzümlerden elde edilen şarapların ünü ve lezzeti bütün Türkiye tarafından bilinmektedir.

Bu durumda insan sormadan edemiyor. Küçük alametler olarak bildirilen sebeplerin başında içki tüketiminin artması sayılmaktadır. Hani böyle ise Şirince’ nin de bu felaketin içinde olması gerekmektedir. Ancak Şirince bu felaketin dışında tutulmuştur, Şirince’ de birçok önemli sebep daha varken. Mesela Aziz Nesin’ in oğlu matematik Prof. Ali NESİN’ İN MATEMATİK KÖYÜ, Şirince’ nin eski ahırlarını onarıp, turistik mekanlar haline getirip köy ekonomisine kazandırdığı için hakkında hapis kararları verilen Nişancıyan o köyde yaşıyor. Yoksa bu Marduk gezegeni bu olağanüstü yetenekli insanların Şirince’ de olduğunu anladı mı?

Hani senaryo bu ya, İsa bir Ufo ile, uzay üssü Bugarach köyüne inip, annesi Meryem’ in mezarını ziyaret etmek için Şirince Köyüne gelebilir mi? Şirincelilerin her ihtimale karşılık İsa için bir şişe ŞİRİNCE ŞARABI saklamalarında fayda var. Gerçi bugünlerde Şirince’ de her şey 100 e katlandı ise de yine de fazla aç gözlülük yapmadan bir şişe şarap saklanırsa fena olmaz.

İnsanın insanı sömürmediği, Dünyada’ ki tüm sömürü çarklarının yok edildiği, insanların din, dil,renk, ırk ayrımına tutulmadan eşit sayıldığı, sevgi, saygı ve barış’ ın hakim olduğu yeni bir dünya kurulacaksa eğer, bu sömürü düzeninin hükümdar olduğu dünya batsın.

5126 YIL daha karanlıkta yaşamaktansa, 72 saat karanlığa razı olacağız.

MUSTAFA KARACA