9 EYLÜL CHP’NİN 93. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

9 EYLÜL CHP’NİN 93. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİ İLE

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Büyük Atatürk önderliğinde Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir işgalden kurtarılmış, 1919 yılında başlayan kara bir dönem bu büyük zaferle sona ermiştir. 9 Eylül bu açıdan tarihimizde açılan yeni bir sayfa, esaretin sona erdiği özgürlük ve bağımsızlık ile dolu yeni bir dönemin başlangıcıdır. 9 Eylül tarihinin bu önemi sebebiyle Büyük Atatürk’ün en büyük iki eserinden biri olarak saydığı Cumhuriyet Halk Partisi 1923 yılında yine bir 9 Eylül günü kurulmuş, ülkemizin imarı, özgürlük ve bağımsızlığımızın geliştirilmesi mücadelesine başlamıştır. Bugün Cumhuriyetimizi özgürlükçü demokrasi ile taçlandırmak için yaptığımız çalışmalar 9 Eylül 1923 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi kurulurken duyulan heyecan ve aşkla aynı seviyededir. Her 9 Eylül bizim için yeni bir başlangıç, mücadeleye çok daha büyük bir azimle başlama fırsatı veren bir dönüm noktasıdır.

 

15 Temmuz tarihinde anayasal rejimi gasp etmeye, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkmaya yönelen terör eylemi halkımızın Cumhuriyet’e âşık vatansever ruhu ile ezilmiştir. Demokrasi ve hukuk devletine yönelen her eylem de bu şekilde ezilmeye mahkûmdur. Tek taraflı OHAL uygulamaları ile demokratik haklarını kullanan vatansever insanlarımıza, gazetecilere, aydınlara, yazarlara ve bürokrasinin her kolunda yıllarca ülkemize hizmet eden memurlarımıza karşı uygulamalar yapan Hükümet de bu bilinçte olmalıdır. Türkiye’yi saran sorunların çözümü Yenikapı’da açıklanan ilkeler ve Taksim Manifestosu’dur. Hükümet bu çizgiye gelmeli demokrasiye zarar veren adımlarından vazgeçilmelidir.

 

Demokrasi hareketinin öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi tüm iradesiyle ülkemizi boğan bu baskı ortamını dağıtmaya kararlıdır. Büyük Atatürk’ten miras aldığımız halkçı ve devrimci ruh ile Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin mimarı olacaktır.

 

Bu çerçevede başta ebedi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyeti kuran ve koruyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşu nedeniyle tüm CHP’lileri ve Vatandaşlarımızı kutluyoruz.

 

Ünal BAŞKUR

KIRKLARELİ

CHP İL BAŞKANI