9 EYLÜL CHP 95.YIL

876

 

Cumhuriyet Halk Partisi;
M.K.Atatürk’ün önderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti’nin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen “Parti Tüzüğü” ile kurulmuştur.Kurucusu ve önderi M.K.Atatürk’tür.
Siyasal ilkeleri; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik’tir.
İlkelerine bağlı evrensel Sosyal Demokrasinin değerleri ise; Özgürlük, Eşitlik,Dayanışma, Barış ve Emeğin yüceliğidir.

Demokrasi değerlerine ve insan haklarına dayanan, gücünü Halktan alan, çağdaş demokratik sol bir siyasal kuruluştur.
CHP, ilk kurultayını 1927 yılında yapmıştır ancak bunu ikinci sayarak , ilkini Sivas kongresi olarak kabul etmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında devrimleri halka anlatacak siyasal bir örgüte ihtiyaç hissettiğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Halk Fırkası “Partiye” dönüştürülmüştür.
Milli Mücadelenin başladığı yıl olan 1923 yılı, 1927 yılında CHP ile tamamlanmıştır.Millî mücadeleyi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti başarmış ve millî mücadelenin yegane mirasçısı da CHP olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisinin öncelikli amaçları;
Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği,yurtta ve dünyada barışı koruyup güçlendirmek,
İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayanan , çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yerleşip kökleşmesine katkıda bulunmak,
Toplumsal yaşamın her alanında kadının hakkı olan işlevleri üstlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak,
Gençlerimizi, çağdaş gereksinimlere uygun alanlarda , bilime , teknolojiye,yeniliğe ve değişime açık; özgür düşünceye ve insana saygılı;yaratıcı,üretken ve erdemli, ülkeye ve topluma yararlı insanlar olarak yetiştirmek,
Çocuk haklarını korumak , çocukların yaşlarına uygun olmayan işlerde çalıştırılmasını önlemek, eğitimlerini eksiksiz sağlamak,
Ayrımcılığa karşı koymak,
Her türlü sömürü ve sömürgeciliğin önlenmesine ve tüm insanlığın özgürlüğüne katkıda bulunmak,
Bilime, sanata ve kültüre sahip çıkmak,
Ülkeyi ve toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak, demokrasi kuralları içinde, laik düşünce doğrultusunda yönetmek ve denetlemektir.

Bugün ülkemizde; çağdaş devletin tüm ilkelerinin yok edildiği, Emperyalist ülkelerin taşeronluğunu üstlendiği, iç savaşa sürüklenmeye doğru gittiğimiz,savaş çığırtkanlığı yapanların güdümünde, eğitim sistemi ile çağdışı medrese eğitiminin hortlatılmaya çalışıldığı, üniter yapımızın tehdit altında olduğu günleri yaşıyoruz ne yazık ki.
İnsan haklarına saygılı,Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesini benimsemiş, kararlı inançlı tüm vatandaşlarımız da, bu karanlık kötü gidişin, karşısında durmalıdır.
M.K.Atatürk’ün yoktan var ettiği ordusu, inandığı Anadolu halkları, dava arkadaşları tarafından kurulan kökü Kuvayi Milliye ve tam bağımsızlık ruhuna dayanan, Türkiye Cumhuriyetinin teminatı olan,Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşunun 95. yılı kutlu olsun.
Nice 95 yıllara…
Saygılarımla…

Hanife Oral
CHP Lüleburgaz İlçe Basın Tanıtım Ve Propaganda Bşk. Yrd.