ABD’nin Dayton şehrindeki Kırklareli’liler

688

Osmanlı Devleti son kırk yıl içinde beş savaş yaşamıştır. Bu beş savaşın üçü büyük ölçüde can-mal ve toprak kaybına neden olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin azınlıkları bu durumdan tedirgin olmuşlar, huzurlu ülkelere gitmeyi düşünmeye başlamışlardır. Özellikle zengin Rumlar savaşların getirdiği ekonomik yıkıntılardan, mali çöküntülerden ürkmüşlerdir. Bu bağlamda ilk düşündükleri şey Yunanistan’a gitmek, oradan Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmek olmuştur. Özellikle Balkan Savaşı öncesi ve sonrası büyük göçler olmuştur. Daha ziyade Osmanlı tebaasından Rumlar öncelikle Osmanlı topraklarını terk etmeyi düşünüp gerçekleştirmişlerdir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, 1912 Balkan Savaşı arasında çok sayıda Rum’un göç ettiği görülmüştür. Mesela bu süreçte ABD Ohama Eyaleti’ne göç eden çok sayıda Kırklarelili olmuştur.

Göç ve göçmenlik insanda önce terk ettiği Ana Vatan özlemini yaratır. Geçmiş hatıralar canlanır, Ana Vatan özlemi (ni) dayanılmaz hale getirir. Nitekim Amerika’nın Dayton şehrine yerleşen Rumların çocukları, torunları 1990’lı yılların başında bir heyet halinde Kırklareli’ne gelmişlerdir. Gelenler Belediye Başkanı Kadir Gökçe ile görüşmüşlerdir. Bu görüşmede ben de bulundum. Ziyaret heyeti Nict W.Takız, Pmdcy Shimid, Bruce R. James ve bayan Nora James’ten oluşuyordu. Önerdikleri şuydu;

Kırklareli’den göç edip ABD’nin Dayton şehrine yerleşen Kırklareli kökenli Rumlar yaklaşık on bin kişilik bir topluluk olmuşlardır. 1993 göç edişin 75. yıldönümüdür. Bu yıldönümünü Kırklareli ile birlikte kutlamak istiyoruz. Belediye Başkanı Kadir Gökçe heyete olumlu yanıt vermişti. Daha sonra belediyede bir toplantı olup olmadığını, bir mutabakata varılıp varılmadığını bilmiyorum. Bana Kırklareli’den Dayton’a göç eden 45-50 kişilik bir liste verdiler. İsim listesinde yazılı birinin Atom Bilgini olduğunu söylediler.

Kırklareli-Dayton arasında 75. yıldönümü kutlama isteği gerçekleşmedi. Zira heyet ile görüşmeden sonra Amerika-Irak Savaşı çıktı. Amerikalılar’a Orta Doğu ülkelerine gitmeleri yasaklandı. Ancak daha sonra başka görüşmeler oldu mu bilmiyorum. Belediye Almanya’nın Walldorf şehri ile “Kardeş Şehir” anlaşması yapmıştır. Dayton ile bir anlaşma olduğunu sanmıyorum. Belediye isterse bu konudaki bilgileri kendilerine aktarabilirim. Gelenlerin kartlarını kendilerine verebilirim.

Şehirlerarası kardeşliğin birçok yönden yararlı olduğunu, olacağını düşünüyorum. Kırklareli’den Dayton’a göç edenler elbette sağ değildirler. Onların yerine torunları vardır. Torunlar Ata’larından dinledikleri bir takım bilgilere sahiptirler. Sayın Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu uygun ulursa Dayton Belediye Başkanı ile temasa geçebilir.

Biz kamuoyuna intikal etmemiş bir bilgiyi aktarıyoruz. Bilgi dikkate alınır, alınmaz, kullanılır, kullanılmaz Belediye’ nin işidir. Amerikalı yazar Judy Ayyıldız’ın Türk eşi Dr.Vedii Ayyıldız bu konuda yapılacak temaslarda yardımcı olabileceğini bana beyan etmişti.