AKPINAR’IN PINARLARI KURUMASIN

AKPINAR’IN PINARLARI KURUMASIN… DEDİLER… ÇED TOPLANTISINI YAPTIRMADILAR.

Akpınar köyü Kırklareli Vize İlçesine bağlı Istranca ormanlarında bir köy.. Tertemiz havası, Soğuksu pınarları, Traklar ve Roma dönemine ait izleri taşıyan bu küçük köyde az sayıda yaşayan,  hatta yaşamaya çalışan    Bir avuç insan kaldığı bir köy. Ormanın ev sahipliği yaptığı doğal yaşamın devam ettiği köye, Patlatmalı granit ocağı ve kırma eleme tesisi..!

Dağın tepesine, Ormanın ortasına ve Su kaynaklarının yakınına, muhteşem bir doğa parçasının yok olmasına, yok edilmesine gönlü ve vicdanı razı olmayanların Israrlı tepkileri gelen heyet toplantı yapmadan köyden ayrıldı. ÇED Halkı bilgilendirme toplantısı yapılamadı.    Toplantı yerinde,  Vize Belediyesi, Çakılllı Belediyesi, Vize İktidar ve Muhalefet partileri, Vize İnsan doğa yaşam derneği, Vize Ziraat Odası, Muhtarlar, Kırklareli Kent Konseyi, Trakya Platformu, TEMA , DAYKO  gibi birçok STK ve  meslek odası  destek için Akpınar’da köylülerin yanında yer alarak haklı mücadelelerine destek verdiler.

Halkın tepkisi sadece Granit ocağı açmak isteyenlere, Kamu görevlilerine değildi. Vize ve Çakıllı Belediyeleri arasında yer alan  Akpınar köyü için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası kurum görüşleri arasında, su ihtiyacı karşılama yazısı 35 Km uzakta ki Pınarhisar Belediyesinden olumlu görüş veriliyor. Halkın bu duruma tepki vermesi üzerine Pınarhisar Belediyesi bu defa ikinci bir yazı ile “Su vermeyeceğim” diyor. Halkın tepkisi üzerine yanlıştan dönüyor.

Seçilerek toplum adına sorumluluk üstlenenlerin bölgesinden ve insanından bu kadar uzak olması, uzak durması sonucu, yaşanan tahribat ortada. Seçilmiş veya atanmış olanlar bölgenin doğal varlıkları, sosyal yapısı ve bölge gerçeklerini bilmeden, görmeden, öğrenmeden Halkın içinde olmadan verdikleri kararlar toplumsal barışı tehdit eder hale gelmiştir.

Yanlış projeler, yanlış planlar Avrupa’nın en önemli 5 doğa alanından biri olan Istrancalarda ki doğal ve sosyal yaşamı, buralarda yaşayan canlıların geleceğini tehdit ediyor.     Istrancalar’da yaşama tutunmaya çalışan ne kadar canlı var sa..? hepsi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.. Aslında Istrancalar’da yaşayanlar, İstanbul’da yaşayanların sigortası. TV  hava durumlarında “Balkanlardan gelen yağışlı, serin, soğuk  v.b. hava yurdu etkisi altına alacak “ diye başlar. Eğer ki Istrancalar’da yaşayan insanlar, Vahşi madencilik, Kömür, Taş, Çakıl, Kum, Kil, Altın gümüş, diye yerlerinden edilirse, Ülke nüfusunun %20 sinin yaşadığı İstanbul’a Balkanlardan hava zor gelir. Toz gelir, kül gelir, Radyasyon gelir..  hem de Bugünlerde sık sık haberlere konu olan sarı hafriyat kamyonları ile Kamyon Kamyon gelir.  2/3 Bizim, 1/3 ise Bulgaristan’da olan Istrancalar’da iki ülkede farklı uyarı levhaları var.. Karşıda dikkat yaban hayvanı çıkabilir, biz de dikkat kamyon çıkabilir.. Ormandan neden kamyon çıksın ki..?  Ama Istranca’lar da çıkıyor..  Bu kamyonların orman içinden geldikleri yolda ise, Dikkat şantiye sahası girilmez tabelaları var. Ne yazık ki, sermaye dağa çıkınca,  Burada yaşayan yaban hayvanları İstanbul’da boğaza, Kırklareli’de pazara kadar geldi. Gelmesinde ne yapsın.. Patlayan dinamitler, Kamyonlar, İş Makineleri gürültü..  Sermaye dağa çıkınca, Domuzlar, Tilkiler ovaya indi.

Bizler Trakya Platformu temsilcileri olarak, Trakya’nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi, İnsanımızın. yaşamsal varlık sebebi olduğundan Trakya’nın değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı Trakya da bu kapsamda verilen mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek ve kurumsal hale getirmek için oluşturulan, “TRAKYA PLATFORMU” Bilim, Hukuk ve Yürütme kurulu olarak,  bölgede yaşayanlara her türlü desteği vermeye ve yaşamı savunmaya devam edecektir.   Seçilerek toplum adına sorumluluk üstlenenleri de,  yaşamı savunmak için geç olmadan halkın yanında olmaya davet ediyorum.

Göksal ÇİDEM

Trakya Platformu

Yürütme Kurulu Üyesi