ARI KOVANI HAVASI ÜRETME POTANSİYELİ

KIRKLARELİ ARICILARI  “ISTRANCA ARI OTLAKLARI VE ARI KOVANI HAVASI ÜRETME POTANSİYELİ” KONULU TOPLANTI YAPTI

Kırklareli arıcıları 03 mayıs 2016 günü Kırklareli Beypınar köyünde “Istranca Orman Köylerinin Arı Otlakları ve Arı Kovanı Havası Üretme Potansiyeli” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Bünyamin Çakır ’ın koordinatörlüğünde yapılan Toplantıya Kırklareli Arıcılar Birlik Başkanı Cemalettin Saygılı, Beypınar Köyü Muhtarı Mukadder Yılmaz, Ersin Çetintaş Rıdvan Ulus, Necmettin Türkmen Reşat Şahin, ve çevre köylerden gelen arıcılar katıldı.

Toplantıda Bünyamin Çakır konu ile ilgili görüntülü sunum yaptıktan sonra bölgenin arı otlakları ve Arı Kovanı Havası (apiair) üretme potansiyeli tartışıldı.

Her katılımcının söz aldığı ve görüş belirttiği toplantı sonrasında ıstranca orman köylerinin 670 tür bitkiden oluşan zengin arı otlaklarının terapi amaçlı Arı Kovanı Havası  üretmeye son derece elverişli olduğu ortak düşüncesi oluştu.

 

Kırklareli Arıcılar Birlik Başkanını Cemaleddin Saygılı’nın  önerisi ile arıcılar için eğitim yardımcı malzemesi olmak üzere Beypınar Köyünde örnek bir Arı Kovanı Havası ile Terapi evi oluşturulmaya karar verildi.

 

Bir arı kovanının içinde bal, polen, propolis, larva uçucu yağlar  bulunmaktadır. Tüm bu arı ürünlerinin kovan havasına buhar formunda karışmış güzel kokulu maddeye  arı kovanı havası (Apiair) adı veriliyor. Arı Kovanı Havası Terapisi,  arı kovanındaki   arının üretmiş olduğu havanın , insanlar tarafından solunum maskesi veya küçük ahşap odacıklarda teneffüs yoluyla alınması esasına dayanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

Arı kovanının içindeki hava; astım, bronşit, alerjik reaksiyonlar ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır.

 

 

 

Yasal altyapılar tamamlandıktan sonra Kırklareli Orman Köylerinde  Arı Kovanı Havası ile terapi arılıkları oluşturularak bölge arıcıları ve ekoturizmcileri için yeni gelir ve istihdam alanı oluşturulması düşünülmektedir.