BEDRE ( KAYALI KÖYÜ ) ASIRLIK ÇINAR’ INI KAYBETTİ.

 

 

Kuruluş ismi PETRA,1960 yılına kadar BEDRE, 1960 dan sonra da KAYALI KÖYÜ olarak bildiğimiz Kırklareli’ nin şirin köyü asırlık bir hemşehrisi’ ni kaybetti. 98 yaşında hayata veda eden Bedre 1921 doğumlu KARALEKSİ Paraşkeva’ nın ölümünü üzüntü ile haber aldık.

Halbuki kendisi   “Biz Berdeliyiz, hadi yeni ismi ile söyleyelim KAYALI KÖYLÜ’ yüz, yani köyümüz gibiyiz. Ne hastalanır, ne yaşlanır, ne de ölürüz”  diye özetlemişti köyünü. Fakat ölüm ne şaka dinliyor ne de kayalı, vakit geldi mi alıp gidiyor.

1924 Mübadelesi ile zorunlu göçe tabi tutulan aileler, ”Yunanistan’ da yaşayan Türkler Türkiye’ ye, Türkiye’ de yaşayan Rumlar ise Yunanistan’ a göç etmişlerdi.  Yunanistan’ a göç eden Bedreliler Serez civarında kendilerine verilen bölgeye yeni bir köy kurmuş ve adını da geldikleri köylerinin ismi NEA PETRA ( Yeni Bedre ) koymuşlar. Biz nasıl köklerimizi ve tarihimizi Selanik ve civar köylerinde arıyor ve mahalle ve köylerimizin isimlerini oradan getirdi isek onlarda aynisini yapmış.

Karaleksi Paraşkeva köyünü hiç bir zaman unutmamış ve fırsat buldukça dostları ile Bedre ( KAYALI) köyünü ziyaret etmiştir. O ziyaret sırasında tanıdığı köylümüz Gökhan Uyanık’ ın ailesinin onların terk ettiği evde oturduğunu öğrenince dostlukları bir başka anlam kazanmış.

2016 yılı ağustos ayında Gökhan Uyanık ile yapmış olduğumuz Yunanistan ziyaretinde Nea Petra köyü ve Paraşkeva’ yı da ziyaret ettik. Misafir olarak kaldığımız iki gece boyunca Bedre tarihi konusunda önemli hayat hikayeleri dinledik. Siyasiler ne kadar anlaşmaz ve kavgacı olursa olsun ve savaşlar çıkarsın, mağdur olan halklar bir birine karşı daima hoşgörülü ve komşuluk ilişkilerine saygılı davranmış.

 

 

 

Paraşkeva’ yı bu yaz Kırklareli Kayalı köyünde misafir etmek için hazırlık yapıyorduk. Ne zaman gelebilecek diye haberini beklerken ölüm haberini aldık. Kayalı Köyü 100 yıllık tarihini kaybetti. Yunanistan Nea Petra ve Kırklareli Bedre

(Kayalı Köyü) köyleri bir asırlık yaşam hikayeleri ile dolu bir kütüphane kaybetti, başları sağ olsun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARANTA HABER

12.01.2016