Bütün zamanların en büyük insanı; Mustafa Kemal Atatürk

1030

Mustafa Kemal Atatürk’ ün güncelliği artarak devam ediyor. Türkiye’ de ve Dünya’ da Mustafa Kemal Atatürk’ e duyulan ihtiyaç bu büyük devlet adamını güncel kılan nedenlerin başında gelmektedir.

Fotoğraflarını görmek bile O’ nun büyüklüğü karşısında ceketin düğmelerini iliklemeye vesile olmaktadır. Hayata veda ettiği 1938 yılında bir Danimarka gazetesi Mustafa Kemal’ in bu yanına dikkati çekerek, şöyle diyordu.  “ Atatürk 20.yüzyılın en büyük devlet adamı idi. Şahsiyet ve kabiliyetin en büyük timsali idi. O 20. yüzyılın en muazzam olayını yarattı. Vücuda getirdiği eser radikal bir değişimi ifade ediyordu.”

Bir başka Danimarka gazetesi de “ Yüz yılları aşan adam “ başlıklı bir yazıda Mustafa Kemal için “ Devlet adamlarının en büyüğü idi “ dedikten sonra şöyle yazıyor ; “ O, anlatmaya dahi imkan vermeyen bir devrimle devlet ve millet hayatında kuvvetli ve uzağı görür bir şahsiyet yaratılabileceğini ispat etmiştir. Avrupa’ dan ayrı kalmış Türkiye’ yi Avrupa medeniyet seviyesine çıkarmış, ona modern bir devlet şekli vermiştir.” Gazete diyeceklerini şu cümle ile bitirmektedir. “ Atatürk eski bir milleti bir kaç yılda asrileştirme mucizesini göstermiş, bunu sıçrayış biçiminde ifade etmiştir.”

Bugün, Mustafa Kemal Atatürk Dünya’ da hakkında en fazla kitap yazılan devlet adamıdır. Bir bilgiye göre yazılan kitap sayısı beş binin üzerindedir. Bu kitapların çoğu yabancı ülke yazarlarına aittir. Ancak bu kitapların çoğu Türkçeye çevrilmiş değildir. Kitap evleri telif ücretlerinin yüksek olması nedeniyle çeviri kitaplar konusunda sıkıntıya düşmektedirler.

Atatürk hakkında yazılmış kitapların insanlarımız tarafından ne kadar okunuyor bilmiyoruz. Okuma alışkanlığı olmayan bir toplumuz. Okumamak için direnir bir halimiz vardır. O nedenle kitapların okunduğunu söylemek zordur. Zaten insanlarımızdaki Atatürk bilgisi bunu gösteriyor. Atatürk’ ü Selanik ile Anıt Kabir arasında bilgilerle anlatıyoruz ki, bu bilgiler Mustafa Kemal Atatürk’ ü anlamaya, anlatmaya, söylediklerini yorumlamaya yetmez. Ölümsüz insan okuyan insanın nasıl okuması gerektiğini de söylemiştir. Mustafa Kemala Atatürk’ e göre okumak, okuduğunu anlamak, anladığını da anlatmak, anlattığını yorumlamak ve kendi düşüncesini okuduğu ile sentez etmektir.

Kısaca demek istiyoruz ki, ATATÜRK’ Ü ÖĞRENMEYE İHTİYACIMIZ VAR. Bu sorun okullara ATATÜRK DERSİ konmakla çözümlenir.