Çağdaşım, Gazeteci-Yazar Cüneyt Arcayürek ardından

695

Avusturyalı ünlü yazar Franz Kafka bir yerde “Ölümü insanlar yaşatıyor “ der. Bu yazımda ölümü tartışmak istemem. Çünkü, insanoğlu ölümle beraber doğmakta, ölümle beraber hayata veda etmektedir.

Bunun için tüm canlılara ölüm vardır. Gazeteci-Yazar Cüneyt Arcayürek bu kurala uyarak hayata veda etti, birkaç gün önce sonsuzluğa gitti. Tanrı rahmetini bol, toprağını sıcak etsin.

Cüneyt Arcayürek çağdaşımdı. Ayni yaşta idik. Ayni işi yapıyorduk. Yani onun asıl mesleği gazetecilik, benim için gazeteci-yazarlık ek iştir. Cüneyt Arcayürek’ i gıyaben tanırım. Cumhuriyet Gazetesi yazarlığı sırasında da hiç karşılaşmadık.Bildiğim kadar gazeteciliğe 1950 li yıllarda İsmet İnönü’ nün damadı Metin Toker’ in çıkardığı AKİS dergisinde başladı. Akis, o zamanlar gazetelerden daha çok okunan bir dergi idi. Haftada bir çıkıyordu. Bu derginin  genç gazetecileri, habercileri kendilerinden söz edilmesini biliyorlardı. Cüneyt Arcayürek’ te bunlardan biri idi.

Cüneyt Arcayürek doğuştan gazetecidir. Tabir yerinde ise “KURT GAZETECİ “ dir. Bir başka deyişle Usta Gazeteci’ dir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ nin verdiği ödülleri almaya gidemediğimiz için bu kez de onu tanıma imkanım olmadı. Cüneyt Arcayürek ciddi gazetelerin yazarı idi. Cumhuriyet Gazetesinde yazarken Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’ in basın danışmanlığına getirildi. Çankaya’ da iken çoık şeyler öğrendi, çok şeyler yazdı. Gazetecilik süresinde 36 kitap yazdı. Demirel’ in basın danışmanlığından ayrıldıktan sonra tekrar Cumhuriyet Gazetesi’ ne döndü. Cüneyt Arcayürek Atatürkçü bir yazardı. 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatında başarılı bir gazetecilik yapmıştır.

Okuyucular gazeteciyi yazı yazan biri olarak tanırlar, öyledir. Ancak gazeteci ağır bir işin emekçisidir. Ülkesindeki ve Dünyadaki olayları izlemek, bilgilenmek ve yazarken yorumlamak zorundadır. Bunun için her daim, yani 24 saat gazetecidir. Gazeteci kendini tekrar etmek imkanına sahip değildir. Okuyucuya her gün ayni şeyleri söyleyip yazamaz. Bu nedenle okumak, araştırmak, öğrenmek zorundadır. Okuyucu yeni bilgiler öğrenmek ister. Yani gazeteci yazının kalıbını, içeriğini her gün değiştirmek zorundadır.

Dünyanın büyük gazetelerinde büyük gazeteci yazarlar vardır. Bunların haber kaynakları önemli bilgilere sahiptir. Bu tür gazeteciler dünyanın önde gelen, karizmatiği olan liderlerine, iş adamlarına yakınlığı haberin doğrun olduğunun delili sayılır. Ve bu gazeteciler dünyanın önde gelen devlet ve iş adamları ile görüştüklerinde gözler onların yazacaklarına çevrilir. İtalyanların bir kadın gazetecisi vardır ki ben onun gazeteci-yazarlığına ilgi duyardım. Oriana Fallaci bir kadın gazeteci idi ve devamlı haberin kaynaklarında dolaşır, yakın olmaya özen gösterirdi. “TARİH İLE SÖYLEŞİLER “ kitabı önemlidir. Bizde Leyla Umar bu tür gazeteciliğe yakın birisi idi. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından idi. Kendisini orada görüp tanımış ve konuşmuştum. Küba’ nın efsane lideri Fidel Castro ile görüşmesi dünyada yankılar uyandırmıştı. Bizde daha ziyade büyük gazetelerin haberciliğini yapan, onlara haber geçen birkaç tanınmış gazeteci vardır. Onların gazetelere geçtikleri haberler ajanslar tarafından başka gazetelere servis edilir. Zaten büyük gazeteciler büyük haber ajanslarında çalışırlar. Bu yüzden yerel gazetecilik, genel gazeteciliğe giden yoldur. Ben yerel gazetecilikten genel gazeteciliğe gitmiş ve daha sonra tekrar yerel gazeteci yazarlığa dönmüş biriyim. Türkiye’ de ocağına dönen gazeteci pek yoktur.

Cüneyt Arcayürek’ e rahmet dilerim. Kalemi ve beyni sağlam bir gazeteci idi.