Çanakkale Savaşı Sonrasında Mustafa Kemal’in Durumu

1945 Çanakkale Savaşı’ nda İngilizlerin yenilmesi ve cephenin susması üzerine birlikler, komutanlar, gaziler Trakya’ nın içlerine çekilmişlerdi. Birliklerin bir kısmı Lüleburgaz’ da, bir kısmı Edirne’ de toplandılar.

Bu birliklerle Edirne’ de 3. Kolordu meydana getirildi. Kolordu komutanlığına  ise Anafartalar ve Arıburnu Savaşları kahramanı Mustafa Kemal atanmıştı. O sıra birçok Osmanlı Paşası ve Alman Subayı Edirne’de bulunuyordu. Çanakkale Savaşları bittiği için onlar ne olacaklarını bilmiyorlardı. Buna Harbiye Bakanı Enver Paşa karar verecektir. Sarayın bu maceraperest Generali Musfa Kemal’e karşıydı. Onun askeri dehasını kıskanıyordu. Hatta söylentilere bakılırsa, Mustafa Kemal’ in bir kurşuna kurban gitmesi için dua ettiği dillere destandı.

Mustafa Kemal tayin edildiği Kolordu Komutanlığı için İstanbul’dan Edirne’ye trenle gelirken karargahı Lüleburgaz’a taşınmış olan Alman General Liman Von Sanders ile Lüleburgaz İstasyonunda görüştü.

Liman Von Sanders Çanakkale Savaşında Osmanlı Ordusu’na kumanda eden Alman Generali idi. Balkan Savaşı’ndan sonra Enver Paşa’ nın Almanlarla yaptığı Osmanlı Ordusunun eğitimi anlaşması gereğince Türkiye’ye gelmiş 600 dolayında Alman Subayları içinde en büyük rütbeye sahip biriydi. Çanakkale Savaşından sonra 5 yıl Türkiye’de kalmış, Almanya’ya döndükten sonra Türkiye hatıralarını  “Türkiye’de 5 yıl “ adlı kitapta anlatmıştır.

Mustafa Kema,l 27 Ocak 1916 tarihinde Edirne’ye geldi ve Osmanlı tarihinde o ana kadar görülmemiş biçimde tezahüratla  “Yaşasın Anafartalar Kahramanı – Yaşasın Arıburnu Kahramanı“ diye karşılandı. Halkın gösterilerine Edirne’de bulunan yabancı misyon şefleri de katıldı. Bunlar Edirne’de bulunan yabancı ülkelerin konsolosları idi. O sıra Edirne-Karaağaç Bulgarların işgali altındaydı. Mustafa Kemal, Edirne’de kaldığı sürede Karaağaç’ın stratejik durumunu incelemiş, Karaağaç’ın Türklerin elinde bulunması gereken bir yer olduğuna kanaat getirerek, burasını Misak-ı Milli Sınırları içerisine dahil etmiştir. Bu hususu Mustafa Kemal’ in yaveri Orgeneral İzzettin Çalışlar’ da anılarında anlatmaktadır.

Mustafa Kemal Edirne’de çok kalmamıştır. Edirne’deki 3. Kolordu’nun Diyarbakır’daki 16. Kolordu ile birleşmesi kararlaştırıldığı için  Mustafa Kemal’in tayini 16. Kolordu’ya çıkmıştır. Zira Çanakkale’yi geçemeyen İngiliz İmparatorluk Orduları, Arap Toprakları üzerinden cephe açmışlardır. Yani Hilal ile Haç, Osmanlı Devleti’ne karşı birleşmiş, işbirliği içine girmiştir. Osmanlı en büyük ihaneti Araplar’dan görmüştür. Tarihi bilmeyenler bunu öğrenmeli, bilenler de tarihin yazdığı Arap İhanetini söylemelidirler.

Mustafa Kemal’in 16. Kolordu Kumandanlığı’na atanması İsmet Paşa’yı daha iyi tanımasına vesile olmuştur. Bir bilgiye göre Mustafa Kemal, İsmet Paşa’yı baştan pek sevmemiştir. Fakat sonradan görmüştür ki; İsmet İnönü iyi bir kumandan, iyi bir idareci, iyi bir devletçidir. Dürüst bir komutandır. Bundan sonra Mustafa Kemal, İsmet İnönü’yü hiç bırakmamış, Türk Ulusu’nu esenliğe çıkarmak için elbirliği, işbirliği, kader birliği yapmışlar, tarihe TEK ADAM, İKİNCİ ADAM olarak geçmişlerdir.