Çanları ve Zilleri Notalara Akord Edebilen Dünya’nın Tek Çobanı

276

Kırklareli Beypınar Köyünde yaşayan 1948 doğumlu Çoban Mustafa Şahin,  hayvanlara takılan çanları ve zilleri notalara akord edebilen dünyanın tek çobanı olarak bilinmektedir.

İmalathanelerde yapılan çanlar ve ziller numarasına göre gürültü çıkaran bir sese sahip iken,  Çoban Mustafa Şahin bu çanları ve zilleri  akord edip melodi çıkarır hale getirmektedir. Çoban Mustafa Şahin’in beyanına göre, bu işlemi ses,  nota, fizik bilgisi ışığında örs, çekiç, pense, demir boru, demir testeresi gibi basit aletler ile yapmaktadır. Akord işleminin esası cisimlerin titreşim ile çıkardığı sesleri berrak nota buluncaya kadar bu aletler ile terbiye etme esasına dayanıyor.

Bulgar ve Türk  Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oluyor;

3 Mayıs 2016 günü Bulgaristan’dan Beypınar Köyüne gelen akademisyen ve bürokratlardan oluşan kırk (40) kişilik bir heyete çanlar ve zillerin notalara akord edilmesi konularında bilgi veren Mustafa Şahin ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçilerden Mariya Patronova Çoban Mustafa Şahin’in ortaya koymuş olduğu yeteneğin hem sanat, hem bilim olduğunu söyleyerek bu kültürün tüm insanlık ailesinin mirası olacak şekilde yaşatılması gerektiğini ifade etti.

26 Mayıs 2016 günü Beypınar köyünde Kadın Çiftçi Esra Özdin’in Kaz Çiftliği açılışına iştirak eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayın Daire Başkanı Halil İbrahim Gül ve beraberindeki Tarım Bakanlığı personeli Çoban Mustafa Şahin’i bu yeteneğinden dolayı kutladı. Daire Başkanı görüşme sırasında Çoban Mustafa Şahin’in çanları ve zilleri notalara akord edebilmesinin tarım ve hayvancılıkla ilgili çok önemli bir kültürel birikim olduğunu söyledi. Mustafa Şahin ile ilgili bir proğram yapılarak bu milli kültür mirasının belgelenmesi, kayıt altına alınması ve tanıtılması için girişimde bulunacağını beyan etti.

Elli (50) yıldır çanlar ve ziller ile ilgilenen çoban Mustafa Şahin’in ikiyüz adetlik koleksiyonundaki tüm çanlar ve ziller numaralarına göre çeşitli perdelerde notalara akord edilmiş olarak muhafaza edilmektedir.

Uzak Köylerden Bile Çanlar ve Ziller Akord İçin  Çoban Mustafa Şahin’e Getiriliyor;

Türk çobanlık kültürünün bir çok inceliklerini ve tecrübelerini sergileyen bu çoban, çevre köylerden kendisine getirilen çanları ve zilleri numaralarına göre akord ederek sürülerin gürültü yerine melodiler eşliğinde yaşamalarına katkı sağlıyor.

Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig isimli eserinde tanımladığı gibi “anlayışlı ve becerikli (sanatkar- tetig uz). Çoban Mustafa Şahin’e kendisini tanıyan kişilerce değer verilip, saygı gösterilmektedir.

Camridge Üniversitesinde Biyokimya alanında Öğretim Üyesi iken istifa ederek Türkiye’de 6 yıl Türk Halk Müziği Enstürmanlarını araştıran Laurens Picken 1975 yılında 685 sayfalık Folk Musik Ensturmans of Turkey (Türk Folkloru Müzikal Enstürmanları) simli eserini yayınlamıştır. Bu eserde Türklerin çanları ve zilleri, hayvanlara takarak hayvanların yerlerini  işaret etmede, evlerin giriş kapılarına takarak alarm  amaçlı kullandıklarını yazmaktadır.  Laurens Picken Çoban Mustafa Şahin’i tanımış olsa idi, çanlar ve zillerin sadece işaret ve alarm sesi olmadığını, notalara akord edilerek melodiler çıkardıklarını da yazardı.

Sanatkara ve Kültüre Sahip Çıkmak Bir Türk Devleti Geleneğidir;

Devlet, Mustafa Şahin gibi sanatkarları ve onların ürettiği kültürü fark etmeli ve hakkını vermelidir. Sanatkarlara sahip çıkmak ve cömert davranmak Türk Devletlerinin köklü bir geleneğidir. Kutadgu Bilig isimli Türk Devlet terbiyesi ve öğüdname esaslı eserde; “Cömert gümüş dağıtan değil insanın hakkını verendir ”. Der.

Mustafa Şahin’i ve sanatını devlet katında da  belgelemek, örneklemek, araştırmak, yaymak için Kültür Bakanlığımız ve müzik eğitimi veren üniversitelerimiz bu kültürel mirasımızı kollamak ve geliştirmek için irade göstermelidir.

Mustafa Şahin’i ve sanatını yabancılardan önce biz onurlandırmalıyız.