Çevre Savaşçıları Ankara’da

930

Kırklareli Çevre Savaşçıları Milli Takımı

Kaptan : Göksal Çidem

Koruköy Muhtarı Hüseyin TINMAZ,

Çukurpınar Muhtarı Yaşar GERİ,

Demircihalil Muhtarı Zait DEMİRTAŞ,

Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası Genel Başkanı Erdal BAYRAM

Merkez ilçesine bağlı, Koruköy ve Kapaklı köyleri arasında yürütülen madencilik faaliyetlerinin yarattığı olumsuzlukları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İDK (İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu ) toplantısında dile getirerek, bilimsel, hukuksal ve yaşamsal delillerimizle komisyona sunduk.

17 Nisan 2018 Saat 14:00 te yapılan toplantıya Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal ÇİDEM, Koruköy Muhtarı Hüseyin TINMAZ, Çukurpınar Muhtarı Yaşar GERİ, Demircihalil Muhtarı Zait DEMİRTAŞ ve Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası Genel Başkanı Erdal BAYRAM katıldı.

Bu kadarına dağ bile dayanmaz

Toplantıda yapılan sunumda bölgedeki madencilik faaliyetlerinin kümülatif olarak değerlendirilmelidir. Çünkü, Koruköy ve Kapaklı bölgelerinde yıllık üretimin 2 milyon ton civarında iken, gelen projeler ile yıllık 10 milyon tonu geçeceği görülmektedir. Günümüzde doğal ve sosyal yaşamı tehdit eden faaliyetler, gelecek projeler ile madencilik faaliyetlerinin tamamı hayata geçerse, bölgede ne doğal ne de sosyal yaşam kalmayacaktır.

Bundan dolayı da, orman bütünlüğümüzün korunmasını, yer altı yerüstü kaynaklarımız ile Köylerin içme suyu kaynaklarının korunarak muhafaza altına alınmasını talep ettik.

Bölgede çok sayıda kültürel ve doğal varlık olduğunu, Koruköy mağarasının ve içindeki yarasa popülasyonun zarar gördüğünü, Koruköy Kalesinin hemen yanındaki madencilik faaliyetinden dolayı zarar göreceği, Kalenin Kırklareli Kültür Envanterinde bulunduğu, “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamında 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar ile tescil için önerildiğini” tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi gerektiğini, Madencilik faaliyetlerinin koruma alanına yaklaşması önlenmesi gerektiğini, alanın 100 m kuzeydoğusunda taş ocağı bulunduğunu delilleri ile komisyona aktardık.

http://www.kirklarelienvanteri.gov.tr/arama.php?isim=koruk%C3%B6y+kalesi&envanterturu=0&ilce=0&yapituru=0

Faaliyetin yeraltı su kaynakları üzerinde devam etmesi halinde yer üstü ve yer altı sularının kirleneceğini, yok olacağını belirterek, Bölgede yaşayan köylülerin çektikleri su sıkıntısını, suyun yetersiz kaldığı zamanlarda köylere tankerler ile su taşındığını, en büyük geçim kaynakları olan hayvancılığın tahrip edilen ormanlar, Kırma eleme tesislerinden çıkan tozlardan ve susuzluktan dolayı zarar gördükleri Muhtarlarımızca komisyona sunuldu.

Komisyondan “ÇED Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında ’Bu yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır’ hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, Bilimsel, hukuksal ve yaşamsal gerekçelerimizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca dikkate alınarak Kalker Ocağı Kapasite Artışı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi ÇED süreci sonlandırılmasını talep ettik.

Komisyon tarafından istenen ek delilleri de yasal süre içerisinde sunarak, Yaşadığımız bölgenin gelecekte de yaşanır durumda kalması için, Bileşeni olduğumuz Trakya Platformu bilim, hukuk ve yürütme kurullarının destek ve katkılarıyla yaşamı savunmaya devam edeceğiz. 18 Nisan 2018 Kırklareli

Göksal ÇİDEM

Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi

Kırklareli Kent Konseyi

Çevre Meclisi Başkanı