Çocuklar için Kodlama eğitimi

870

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazılım sektörü hayatın her alanında bireyler ve ülkeler için yeni bir gelişmişlik ve geri kalmışlık ölçüsü durumuna geldi.  Bunun farkında olan gelişmiş ülkeler  çocuklar için “Her kademe Kodlama eğitimi vermeye başladılar.

Türkiye’de ise  Milli Eğitim Bakanlığı  Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  Fatih Projesi üzerinden kodlama eğitimini öğrencilere zorunlu ya da seçmeli ders olarak vermeyi planlıyor.

Fatih Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Etkileşimli Sınıf Yönetimi (ESY) ile  sınıflara 1 milyon internet bağlantısı, 450 bin etkileşimli akıllı tahta, 1,5 milyon öğretmen ve öğrenciye verilen tablet bilgisayarlar ile  Türkiye  kodlama eğitim için gerekli araçlara sahip görünmektedir. Şimdi sıra esas unsur olan insan kaynaklarını harakete geçirme  noktasına gelmiştir.

Kodlama Eğitimi Nedir;

Kodlama (Programlama) eğitimi, bilgisayar teknolosi üzerinden algoritma ile proğramlar yapmaktır.  Algoritma 9. Yüzyılda yaşamış Özbekistanlı Türk bilim adamı Harezminin dünyaya bıraktığı bir eserdir. Harizmi, cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe  büyük bir katkı sağlamıştır. “Hisab el-cebir ve el-mukabala  kitabı dünyanın ilk cebir kitabıdır. Harizminin adını telaffuz edemeyen Avrupalılar “algorizm” sözcüğünü  “aritmetik problemler çözme kuralları” anlamında  “algoritma” adıyla kullanmışlardır.

Algaritma, problemin çözümünde ızlenecek yol anlamına gelır. Problemin çözümü basamaklar halinde yazılarak oluşturulur.  Bu basamaklar ; etkinlik, sonluluk, kesinlik, giriş-çıkış, başarı-verim özellikleri içerir.

Algoritma Örnek;

Adım 1-Başla

Adım 2-A’yı oku

Adım 3-B’yi oku,

Bu üç adımla  Ön koşul davranışlar sağlanıp 4.adımdakı A Islem B yi görmeye hazır hale gelinir.

Adım 4- C=A*B yi hesapla

Adım 5- C’yi yaz,

Adım 6-Dur (Sonuç Bulundu)

Kodlama Dersi Geliyor

Kodlama Eğitimi Neden Önemlidir;

Çocuklara erken yaşta kodlama  eğitimi verildiğinde; sistematik düşünerek olaylar arasındaki ilişkileri görebilme yeteneği kazanır. Sadece bilgisayar, yazılım alanında değil, Türkçe, matematik, günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözme, olayları ilişkilendirme ve doğru karar verme gücü,  teknolojiyi güvenli ve saygılı kullanma gibi becerileri de kazandırır. Kodlama eğitimi bireyleri dijital tüketici olmaktan çıkartıp üretici ve küresel rekabette yetkin bireyler yapar.

Dünya’da Kodlama Eğitimi Nasıl Veriliyor;

Kodlama eğitimi dünyada ilk olarak İngiltere hükümeti tarafından 1. ve 2. Kademe  okullarda (ilköğretim ve lise ) 2014 yılında zorunlu eğitim müfredatına konmuştur. Çocuklar 5 yaşından 16 yaşına kadar kesintisiz kodlama eğitimi almaya başlamışlardır.

İngiltere’de kodlama eğitimi 4 fazda (kademeli) planlanmıştır.

1. fazda çocuklara algoritmanın ne olduğu, dijital cihazlarda nasıl uygulandığını, programlarla kesin ve net talimatların bu cihazlara nasıl yüklendiği  öğretiliyor.

2. fazda program tasarımı ve kontrolü öğretiliyor. Bilgisayar ağlarını anlamak ve algoritmadaki mantıksal hataları görebilmek ve nasıl düzeltileceği eğitimi veriliyor.

3. faz liseye girdikten sonra veriliyor ve bu fazda bilgisayarı oluşturan yazılım ve donanım yapılarının  sahip olduğu programların birbiri ile nasıl etkileşimde olduğunun öğretildiği Boolean mantığı eğitimi veriliyor.

4. faz daha özgür bir dilim. Burada öğretmen ve sınav yetkilileri öğrenciye daha özgür ortam sağlıyor. Bu fazda öğrencinin bilgi seviyesini çok üstlere çıkararak profesyonel bir kariyere başlangıç olarak öngörülüyor. Yazar Sophie Curtis  ”Teaching Our Children To Code: A Quiet Revolution” (Çocuklarımız İçin Kodlu Eğitim Sessiz Bir Devrim)  başlıklı makalesinde Bu eğitimin kimsenin farkına varmadığı muazzam bir sessiz devrim  olduğunu söylüyor.(1)

İngiltere Eğitim Sekreteri Michael Gove “İlk defa verilen kodlama eğitimi ile İngiliz çocukların  küresel dünyada rekabet kimliği geliştirmesi için  Python, PHP, Java Script, ve Ruby programlama dillerinde serbest kodlama eğitimi için Eğitim Bakanlığı ve (Codacademy)   isimli kuruluşun beraber çalıştığını belirtiyor.(2)

Çocuklar için Hemen kodlama Eğitimine Başlangıç Siteleri Scratch ve Kod.org siteleri  çocuklara bilgisayar programlamanın mantığını öğreten en çok kullanılan programlardan biridir.Scratch ile animasyonlar, hikayeler, çizgi filmler, oyunlar oluşturulabilmektedir. Üye olup bilgisayardan giriş yapılabilir ya da mobil uygulama kullanılabilir.  5-7 yaş arası çocuklar için de daha basit bir uygulaması vardır.

1) Sophie Curtis   04 Kasım 2013 The Telegraph ”Teaching Our Children To Code: A Quiet Revolution” (Çocuklarımız İçin Kodlu Eğitim Sessiz Bir Devrim)
2) Sophie Curtis   04 Kasım 2013 The Telegraph ”Teaching Our Children To Code: A Quiet Revolution” (Çocuklarımız İçin Kodlu Eğitim Sessiz Bir Devrim)