Dere Geliyor Dere

759

BİG JUMP  BÜYÜK ATLAMA-MA

2005 yılından bu yana Avrupa’nın birçok ülkesinde binlerce insan, Temmuz ayının ikinci Pazar günü aynı saatte nehirlere atlıyor.

Dünyada her yıl Temmuz ayının 2.pazar günü yapılan bu atlayışa Big Jump,  (Büyük Atlayış) deniyor. Eylem insanları nehirlerle barıştırmayı, nehirlere dikkat çekmeyi hedefliyor.

Ülkemizde  2011 yılından bu yana, “Büyük Atlama” olarak adlandırdığımız bu etkinlikte  Türkiye’nin birçok noktasında, Avrupa ülkeleri ile aynı saatte nehirlere, göllere ve denizlere atlıyorlar.  Trakya Hariç.. Biz atlamıyoruz. Atlayamıyoruz.  Temiz akanlara  İSKİ izin vermiyor, Diğerlerinde ise canlı yok…

Tek Akarsuyu ERGENE. Çünkü su değil sıvı akıyor. Hemde “Niteliği Belirsiz Sıvı”

Organizasyonu yapan Avrupada ki platformlardan her yıl,  gelen bu davete, Bizlerde “Nehirlere AtlamaMA”  olarak etkinliğe destek veriyoruz.

Trakya’nın tek akarsuyu ERGENE zehir akıyor. Bunu defalarca dile getirdik.  Istrancalar da başka hiç mi akarsu yok diyeceksiniz.. ? Elbette var.

Karadeniz’e akanlar İSKİ  kontrolünde İstanbul’a gidiyor.  Kırklareli il sınırlarında dere kenarlarında göreceğiniz tabelalar sizi şaşırtmasın..? Dereye girmeyi yasaklamış İSKİ.

ERGENE’ye akan dereler ise Sanayi lağımı.  İçerisinde canlı yok. Zift gibi. Çevresinde yaşayanların gelecekleri gibi. Kap kara.

Istrancalar da bir çok kaynak yaklaşık 15 milyon insanımıza hayat veriyor.    Ancak, yer altı su besleme alanları üzerine verilen madencilik faaliyetleri, çimento fabrikaları  var oldukça, değil atlanacak nehir veya dere, Gelecekte içecek su bile bulamayacağız…

UNİCEF 2013 yılında yayınlanan tahminler üzerinden 768 milyon kişinin temiz suya erişim sağlayamadığını kaydetti. UNİCEF, bunu “şaşkınlık veren bir rakam” olarak değerlendirirken, temiz suya erişim olmadığı için her yıl yüzbinlerce insan ölüyor. . Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve BM’nin   yayınladığı rapora göre, kirli sudan dolayı dakikada 7 kişi hayatını kaybediyor. Her gün 4 bini aşkın çocuk ishalli hastalıklardan dolayı ölüyor.

Bu çocukların ölüm nedeni ise,   yüzde 40’ından fazlası temiz suya erişemiyor. Siz bu yazıyı okurken temiz suya erişemeyen çocuklar yine öldü.

1960 lı yıllarda derelerimiz türkülere konu olmuş,  Türküler yakılmıştı.  Türkan Ebcioğlu-Muzaffer Sarısözen  tarafından derlenen  “Dere Geliyor Dere, kumunu sere sere”   Lüleburgaz türküsü dür.  1960 lı yıllardan sonra derelerden kum değil, zehir gelmeye başladı.

Var olan temiz su kaynakları ise, günlük çıkarlar uğruna yok edilirken, ticarileşirken, temiz suya erişim her geçen gün biraz daha zorlaşırken Temiz su kaynaklarının yaşam hakkı olduğu,   Yaşam haklarımızın da Anayasamızın 56, Maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”  Gereği Anayasal   koruma altında olduğunu bilip, yaşamı savunmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

Göksal ÇİDEM
DOĞAL YAŞAMI KORUMA VAKFI
KIRKLARELİ