Dereköy Altın Madeni

979

ISTRANCALAR İÇİN, MAHKEMEDEN SEVİNDİREN HABER.KAZANAN GELECEK NESİLLER OLDU.

İlimiz, Merkez İlçesi, Dereköy sınırları, içerisinde bulunan ormanlık alanda, 14.96 hektarlık sahada Yeni Anadolu Mineral Madencilik San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Altın Madeni Sahası” projesine Kırklareli Valiliği  (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) “Çevresel Etki  değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı 09/10/2013 tarihinde  WEB sayfasında duyuru yapılmasının ardından, 30 Kasım 2013 te ZMO ve DAYKO Kırklareli İl temsilcilikleri olarak “Istrancalar yok oluyor.. Tehlikenin farkındamısınız..?  adıyla bir panel düzenledik. Panelin ardından İlimizde Faaliyet gösteren STKların, Muhtarların  ve bireylerin ortak kararı ile toplam 20 davacı olarak 5 Aralık 2013 Günü Edirne İdare Mahkemesinde dava açıldı.

Açılan dava sonucunda Kırklareli Valiliğinin Aldığı kararı Mevzuata  ve Hukuka aykırı bulan Edirne İdare Mahkemesi, 03/04/2014 yürütmeyi tarihinde durdurma kararı verdi.

Mahkeme oybirliği ile aldığı kararda, mevzuata ve hukuka aykırı bulunan bu projenin, inşaata ve faaliyete başlanmasıyla telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağına karar vermişti.

Edirne İdare Mahkemesinin kararına, Edirne Bölge İdare Mahkemesinde  itiraz eden Kırklareli Valiliğinin itirazı Bölge mahkemesince RED edildi.

27/05/2014 tarihinde RED Hükmü veren Edirne Bölge İdare Mahkemesi, Yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını isteyen Kırklareli Valiliğinin itirazını kararın kaldırılması gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti.

Edirne İdare Mahkemesi son olarak 18/08/2014 tarihinde verdiği kararla Maden  işletme ruhsat alanının kapsadığı alan itibariyle Kırklareli Valiliğinin 07/10/2013 te verdiği ÇED gerekli değildir kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar vererek, mahkeme masraflarının davacıya ödenmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Kırklareli TMMOB Lokalinde basın açıklamasına TBB Çevre komisyonu üyesi Av. Bülent KAÇAR, Davacılar ve Kırklareli ve Edirne STK lar katılarak karara ilişkin görüşlerini açıkladılar.

Av. Bülent KAÇAR “Hukuka aykırı karar veren kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin TCK ya aykırı verdikleri karardan dolayı görevlerini kötüye kullanarak, suç işlediklerinin mahkeme kararıyla ortada olduğunu” belirterek, gereğinin yapılacağını söyledi.

Av. KAÇAR, Kırklareli’de yaşamı savunan, geleceğine sahip çıkan ve açılan davada taraf olan STK temsilcilerine, kişilere ve muhtarlara teşekkür etti.

ZMO İl temsilcisi  Dr. Erol ÖZKAN ve DAYKO temsilcisi Göksal ÇİDEM  süreç hakkında yaptıkları bilgilendirme de, Dava sonucunda Kırklareli halkının temiz içme suyuna kavuşacağını, bölgedeki doğal yaşamın süreceğini belirterek, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak için mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirttiler.

Kırklareli’de  faaliyet gösteren, Dava sürecine müdahil olan, kişi, kurum, STK, Odalar, Muhtarlar, Dernekler ve Kooperatiflere gösterdikleri duyarlılık için Teşekkür ediyoruz.

Göksal ÇİDEM – DAYKO VAKFI KIRKLARELİ TEMSİLCİSİ