Devletliağaç Köyü Bahar Şenlikleri

8 Mayıs 2011 günü Kofçazlılar Yardımlaşma Derneği’nin düzenlemiş olduğu 3.Hıdırellez Şenlikleri Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyünde yapıldı.

İstanbul başta olmak üzere diğer illerde yaşayan Kofçazlılar ve civar köylerin de katılımıyla büyük bir coşku ve kalabalık vardı. Kofçaz Kaymakam’ı Enver ÖZDERİN ve Kofçaz Belediye Başkanı Nuri ÇALIŞKAN’ın katılımı şenliğe ayrı bir renk kattı. Ayrıca Kofçaz İlköğretim Okulu Folklor Ekibinin gösterisi de izlenmeye değerdi.

Her yıl Kofçaz ilçesinin başka bir köyünde düzenlenme geleneği ile  başlatılan  şenlikler  bu  yıl  Devletliağaç Köyü’nde yapıldı. Devletliağaç Köyü’nün ve şenlik alanının seçimi isabetli olmuştu.

Köyün tarihi bizi Osmanlı Devleti’nin kuruluş günleri ve öncesine götürecek kadar önemlidir. Köy 1358 yılında Sultan 1. Murat tarafından alınmıştır. Şenlik alanının bulunduğu Tavşantepe Mevkii ise Sultan Murat ve paşalarının otağ ve çadır kurduğu bölgedir. 8 Mayıs 2011, 653 yıl önce Sultan 1.Murat’ın otağ kurduğu gün gibi kalabalık ve coşkuluydu. Çadırlar kuruldu, şenlik ateşleri yakıldı, sofralar serildi.

Polos Kalesi’ni kuşatan 1. Murat, beklenmedik bir direnç ile karşılaşır. Kale uzun süre direnir. Tavşantepe yönüne doğru iler-leyen 1. Murat bu bölgede otağ kurar ve kaleden gelecek haberi bekler. Sırtını koca bir kara ağaça dayayıp dinlenirken, kalenin düştüğü haberi gelir. Gölgesinde dinlendiği ağaca şöyle seslenir. “Sen ne devletli bir ağaçsın. Senin gölgende dinlenirken bu sevinçli haberi aldım.”

O günden sonra o köyün adı “Devletliağaç” olarak anılmaya başlar. Gerçi zaman içinde Sultan 1. Murat’ın gölgesinde dinlendiği o “Devletliağaç” kalmamıştır ama köyün ismi bugün hala bu biçimiyle yaşamaktadır.

Köy ve çevresi stratejik öneme haiz olduğundan Osmanlı’nın Balkanlara geçiş yolunda toplanma yeri olarak önemini korumuştur. Balkanlara gidecek Akıncılar burada toplanır, erzak tedariği yapar, konaklar ve yollarına devam ederlermiş. Kırk kişilik Akıncı Müfrezelerinden ve Malkoç’lardan oluşan birlikler Balkanların fethinde önemli roller oynamışlardır. Yörede birçok ailenin soy isminin MALKOÇ veya AKINCI olması bu sebepledir.

Eriklice Kalesi, Bedre Kalesi, Polos Kalesi, Devletliağaç ve Tatlıpınar Kaleleri, birbirini görecek konumda ve her an haberleşme içinde olduğundan bölgenin kontrolü açısından hayli önemlidir.

Köyün tarihini incelediğimizde hikâyemiz Sultan 1. Murat’ın topladığı TRAKYALI MÜSELLEMLER’den oluşan ordusu ile yöreye gelmiştir diye başlar. Burada aklımıza hemen gelen MÜSELLEM nedir sorusu ile başlayalım.

Müsellemler, Yörük Türklerinden oluşmakta ise de Arapça bir kelimedir ve karşılığı “teslim eden” anlamına gelmektedir. Merkezî otorite adına yöreyi alan, yöneten ve teslim aldığı emaneti daima saygı ile sahibine devreden kimselerdir. Yörük’lerden oluşan Müsellem askerleri kısa zaman içinde Balkanların fethini ve yörenin Türkleşmesini sağlamıştır. Müsellem askerleri fetih sırasında alınan yörelerde hiçbir zaman yağma, köy yakıp yıkma veya tecavüz olaylarına karışmadı. Yöreye getirdikleri saygı ve sevgi ile kısa süre içinde kabul gördüler. Balkanlar bu kısa süre içinde kılıç ve askeri güçten ziyade Türklerin sevgi, saygı ve hoşgörüsü ile alındı. Avrupa’nın kilise zulmünden bıkan insanlar, Türklerin adaleti ve hoşgörüsü sayesinde yeni fatihleri zorlanmadan kabul etti.

Ancak daha sonra Osmanlı Yeniçeri Ordusunu kurup fetihlerde ön saflara yeniçerileri sürmeye başlayınca, Müsellemler yani YÖRÜK TÜRKLERİ, geri planda kalmaya başladı. Yeniçeri ordusunun yağmayı haklı kılan kanunları yüzünden kısa süre içinde Balkanlar’da ve Avrupa’da Türk korkusu yayılmaya başladı.

Devletliağaç Köyü, alınış öyküsü ve gelen Akıncılardan dolayı ALEVİ – BEKTAŞİ geleneğini bugün dahi sürdürmektedir. Devletliağaç ve civar köyler Alevi – Bektaşi geleneği ve bazı yörelerde “Amuca” geleneğini sürdürmektedir. Burada karşımıza üç ayrı düşünce tarzı çıkmaktadır. Elbette birçok kişinin Alevilik veya Bektaşilik hakkında bilgileri vardır. Fakat biz yine de kendilerinden bir daha dinleyelip ve varsa bazı yanlış anlaşılmaları bir sonraki sayıda ortaya çıkarmaya çalışacağız.