Diren Filistin Diren

646

Diren Filistin, İsrail bombalarına direndiğin kadar,

Seni bu bombalar ile karşı karşıya bırakanlara diren.

Çocuklarının ölümüne, İsrail bombaları ile paramparça oluşuna direndiğin kadar,

Çocuklarını İsrail tanklarının karşısına taşlarla çıkarıp, kendileri sığınaklarda saklanan sahtekar yöneticilerine de diren.

İsrail eğitim sisteminde çocuklarını çağın gereklerine uygun bilim ve akıl ekseninde eğitirken, senin çocuklarını, İslam dininin geri kalmış doğmalarıyla çağın gerisinde bile olamayan eğitim sistemi ile  cahil bırakan yöneticilerine de diren.

Seni her defasında çıkarları uğruna satan Arap şeyhlerine, Orta Doğunun çirkin, yalancı ve çıkarcı yöneticilerine diren.

İslam dinini çıkarları doğrultusunda yorumlayan, halka her türlü aydınlanma ve gelişmenin yasak olduğu bir yaşam tarzı diretip, kendi yaşam standartlarını Avrupa başkentlerinde özgürce uygulayan sahtekar yöneticilerine diren.

Türkiye’ nin her ilinde günlerdir senin yaşam kavgan için sokaklara çıkan, yardım düzenlemeye başlayan, seni tarihin hiçbir zaman diliminde yalnız bırakmayan ve satmayan, ancak senin 1.Dünya Savaşında İngiliz ve Suudi Kralı ile birlikte arkadan hançerlediğin, Kabe’ yi Hırıstiyan dünyasının temsilcisi İngiliz Ordusuna karşı savunan Türklere direndiğin kadar,

Seni yüz yıldır sömüren, aç, işsiz, hedefsiz ve cahil bırakan ABD ve Avrupa emperyalizmine diren.

İsrail’ e niye kızıyorsun ki, sen saldırırsan elbette onlarda kendilerini savunacak.” İsrail’ in savunma hakkı vardır  “ diyen BM Konseyine de kızma, çözümsüzlük üreten ve terör ile bir yerlere ulaşacağını zanneden Hamas yöneticilerine diren.

Kendileri korunaklı sığınaklarda Dünya TV’ lerine ajitasyon yaparken, senin çocukların İsrail tankları karşısına dikilmek ve ölmek zorunda kalıyorsa yöneticilerine Diren. Cesaretleri varsa tankların önüne önce kendileri çıksınlar.

Her toplumun tarihinde yaşadığı zor ve acılı günleri vardır. Bizlerde böyle acılı günler yaşadık. Ancak bizim yöneticilerimiz ateş hattının ön saflarında idi. Tarihin en zor ve acılı günlerinde bile çocuklarını cepheye sürüp kendileri arka planda saklanmadılar. Onun için biz bugünlere ulaşabildik. Çağdaş, özgür ve bağımsız bir ülke olabildik. Her ne kadar bağımsızlık hedefimizden bazı sapmalar oldu ise de, Türk halkı sağduyusu ile bu zorlukları aşabilecek gücü her zaman bulmuştur.

Kahraman Filistin halkının da bu acılı günlerini çabuk atlatmasını diliyoruz. Ancak bu olay bir dönüm noktasıdır. Artık Orta Doğu’ da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ve olmamalıdır. Filistin halkı çocuklarını terörün bir parçası olarak değil, bilimin eşiğinde gelişip, eğiterek, üreterek ve çok çalışarak bu topraklarda yaşayabileceğine inanmak zorundadır. Böyle bir Filistin halkı ve Devleti Orta Doğu’ nun çağdışı yöneticilerini rahtsız edecek olsa bile kahraman Filistinliler bu zor işin üstesinden gelecektir. İşte o zaman bilim ve gelişmenin yolundaki bir Filistin devletinin Batı Dünyasından destek alma şansı yüksek olacaktır.

Böyle bir Filistin Devleti ile komşu olmak ve beraber çalışıp üretmek ve yaşamak İsrail devleti ve halkının da red edemeyeceği bir gelişme olacaktır.

Orta Doğu coğrafyasında Yahudi’lere ve Filistinlilere yetecek kadar geniş bir alan vardır. O toprak parçalarını VATAN yapmak görevi ise kahraman Filistin halkına düşmektedir.

Diren Filistin diren. Cehalete karşı, orta doğunun iki yüzlü politikasına, emperyalizmin sömürüsüne ve çağın gelişmesine karşı durmaya çalışan yöneticilerine karşı, diren. Özgürlük ve bağımsızlık kolay kazanılmıyor.

Özgür ve tam bağımsız bir Filistin, Filistin halkının hakkıdır ve kahraman Filistin halkı bunu sonuna kadar hak ediyor.

Mustafa Karaca