Halk Oyunlarımız Zorunlu Ders Olmalıdır!..

 

2017 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarımızdaki gençlerimizin, halk kültürü değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarabilmeleri gerçeğinden hareketle, halk kültürü ve halk oyunları faaliyetlerini içeren organizasyonlar yapılmasını, bu vesile ile de gençlerimizin faaliyetlerinin kamuya duyurulması sağlanmalıdır. Geçen son on yılda büyük bir düşüş gösteren halk oyunları ve halk kültürüne karşı ilginin azalması gençliğe verilecek en büyük eğitim aracı, halk oyunları ve halk kültürünün zorunlu ders olarak okutulmasının sağlanabilmesi, en gerekli bir husustur. Bu sayede; kamuoyunun gençlerimize karşı duyacağı sevgi ve ilgi onlarla bütünleşecek, gençlerimiz arasındaki birlik ve beraberliğin artması sağlanacak, çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğu da en büyük ödül olacaktır. On sekiz milyon gencimizin öğrenim gördüğü eğitim sistemimizde, 2006 yıllarında üç milyon civarında gencimiz halk oyunları ile ilgili faaliyetlere iştirak etmekteydi. Günümüzde bu sayı otuz bin öğrenci dolaylarında olduğu gerçeği, sorunu apaçık ortaya koymaktadır.

 

Konunun önemine binaen; halk kültürü ve halk oyunları konularının “..Zorunlu Ders..” olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitimin tüm kademelerinde yapılması, Talim Terbiye Kurulu tarafından “Halk Kültürü” dersinin teorik olarak İlkokul, Ortaokul ve Liselerde verilmesi; bu dersi İlkokullarda “Sınıf Öğretmenleri”, Ortaokul ve Lisede de alanında uzman olan ve halen bakanlıkta görev yapan “Türkçe Öğretmenleri” ve “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri” tarafından dersi verecek branşlar olarak tanımlanmalı, İlkokul, Ortaokul ve Lise de, “Halk Oyunları” zorunlu ders olarak yer almalıdır. Halk Oyunlarının eğitim ve öğretimde değerlendirilen bir kültür faaliyeti olduğu düşünülerek, ölçme ve değerlendirme kriterlerinden muaf olmalıdır. “Geçmişini bilmeyenin geleceği olamaz” gerçeğinden hareketle, Talim Terbiye Kurulu tarafından “Halk Oyunları” dersinin uygulamalı olarak İlkokul, Ortaokul ve Liselerde verilmesine; bu dersi İlkokul, Ortaokul ve Lisede alanında uzman olan ve halen bakanlıkta görev yapan Konservatuarların Halk Oyunları Bölümünden mezun olarak atanan “Müzik Öğretmenleri” ve seçmeli branş olarak mezun oldukları okullarda Halk Oyunları dersini alan “Beden Eğitimi Öğretmenleri” ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesi görev yapan öğretmenler arasında öncelikle olarak “Halk Oyunları Usta/Yöre Öğreticisi Belgesi”ne sahip olanlar ve “Halk Oyunları Belgesi”ne sahip Talim Terbiye Kurulu tarafından “Halk Oyunları” dersini verecek branşlar olarak tanımlanmalıdır.

 

Yönetim kültürünün temeli Halk Kültüründen geçer. Bu gerçekten hareketle, Seçmeli ders mantığı ile olaya yaklaşılmaması, halk oyunlarımızın tüm kademelerde öğretilmesinin gerekliliği ve kültürel dokumuzun öğretilmesi için de halk kültürünün zorunlu ders olarak okullarımızda okutulması sağlanmalıdır. 2017 de başlatılacak bu program ile 2006 da gerçekleştirilen üç milyon öğrenciye 2023 yılında ancak ulaşılabilecektir.

Kaynak: www.kordelyahaber.com