Cumartesi, Şubat 24, 2018
   
Yazı Boyutu

Orman Köylerinde Kaz Yetiştiriciliği Potansiyeli

2008 yılında başlayan küresel finans krizi,“Gıda fiyatları Enflasyonu”na da neden olmuştur. Türkiye özelinde kırsal kesimde yaşayan üretici insanların sayısının azalıp,

kentte yaşayan tüketici nüfusun artışı ile arz talep dengesi talep lehine değişmekte, hayvansal protein ihtiyacımız gün geçtikçe artmaktadır. Bu durumun sonucu olarak gıda fiyatlarının devamlı yükselmesine neden olmaktadır.

Türkiye’de gıda arz çeşitliliğinin artırılması ve köylerde yaşayan hane halkları için yeni gelir ve istihdam alanı olarak kaz yetiştiriciliği fayda/maliyet açısından kazançlı bir uğraş alanıdır.

Dünyada İngiltere, Kanada, ABD, Çin, Polonya, Çekoslovakya, Fransa, Bulgaristan ve Rusya’da kazlar etinin yanında  karaciğeri ve tüyleri için büyük ölçekli işletmelerde kaz üretilmektedir.

Türkiye’de ise Doğu Anadolu Bölgesi özellikle Kars ve Ardahan illerinde, Orta Anadolu ve İç Ege bölgesi köylerinde Trakya’da Ergene ve Meriç Nehirleri kenarlarındaki köy ve kasabalarda  aile ihtiyaçlarına yetecek küçük ölçekli kaz üretimi  yapılmaktadır.

Ülkemizde ve de  özellikle Trakya bölgesinde  su kaynaklarının zenginliği ve müsait iklimi ile koyun sürüleri gibi binlerce kazdan oluşan kaz sürülerinin üretilebilme potansiyeli vardır.

Kaz Irkları :

Kazlar, Anatidae adı verilen su kuşlarından Anserina alt familyasına ait bir türdür. İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk kümes hayvanı olarak bilinmektedir. Çok zekidirler, kolayca öğrenirler ve iyi bir hafızaya sahiptirler.Küçükbaş hayvan sürüsü gibi otlatılabilmektedir.

Yaşam süreleri 20-60 yıl arasında değişmektedir. Fakat yetiştiriciler tarafından bu kadar uzun süre elde tutulmazlar. Eti için yetiştirilen kazlar 5-6 yıl elde tutulurlar. Fakat geleneksel yetiştirmede bu süre 10 yıla kadar uzayabilir.

Günümüzde yetiştirilen en iyi kaz ırkları Fransa kaynaklı Toulouse, Almanya kaynaklı Emden, Amerika kaynaklı Pilgrim ve Çin kaynaklı Çin kazıdır. Bunlardan Toulouse ve Emden ağır cüsseli, Pilgrim orta cüsseli, Çin kazı ise hafif cüsseli bir ırktır.

Orman Köylerinde Kaz Yetiştiriciliği Potansiyeli

Kazlar yaban kazları gibi sadece otlak ve su ile  üreyip yaşayabilen bir canlıdır. Orman Köyleri otlakları ve su kaynakları zengin olup, kaz sürülerinin zarar verebileceği ekili dikili alanları sınırlı yerleşim birimleridir. Sonbaharda meşe palamudu ve kayın fındığı ile zengin kaz besleme potansiyeline sahiptir.

Otlağı ve suyu olan her yerde karlı bir şekilde kaz yetiştirilebilir. Hastalıklara dayanıklıdır.  Otçul olması nedeni ile yer karla kaplı değilse 365 gün merada bahçede otlatılıp doyurulabilir. Kalabalık sürüler kendilerini koruma güdülerine sahiptir. Zekidirler. 5 km uzaklığa yolunu kaybetmeden gidip akşama kümeslerine dönebilirler.Kanatlılar arasında en hızlı büyüyüp kesime gelen canlıdırlar. Etleri besleyici, yağları omega 3 deposu ve çok sağlıklı zeytinyağı kalitesindedirler. Küçük kaz sürüleri bahçelerde bile karlı bir şekilde yetiştirilebilir.Bir dekar alanda 40 kaz sınırlı yemleme ile otlatılıp kesim ağırlığına getirilebilirler.

Güz döneminde ataları yaban kazlarının içgüdüsü ile uzaklara göç edecekmiş gibi abartılı beslenme dönemine girerler. Bu dönemde ot ve yabani meyvelerle beslendiği gibi  meşe palamutlarını ve kayın fındıklarını tüm tüm yutarak uzun uçuş için enerji toplayıp şişmanlama içgüdüleri vardır. Istranca (Yıldız Dağları Trakya’nın su deposudur. Ormanları otlaktır. Eylül ayından sonra meşelikler palamutlarıyla kayınlıklar kayın fındıkları, ova köylerinde dane mısır tarlaları ve buğday tarlaları hasat sonrası besleyici ve ucuz otlaklar haline gelmektedir. Orman köylerinde yıl boyu  kaz üreticiliği yem maliyeti olmaksızın mümkündür. Kaz/Adet  canlı fiyatı 70-90 Tl aralığında satılmakta ve pazarlanma sorunu yoktur. Yıllık 100 adet kaz üretimi aile ekonomisine 7000 lira katkı sağlayabilir.

Damızlık Kazların Bakımı ve Beslenmesi

Kazların yumurta verimi Ocak-Şubat ayında başlar ve Haziran-Temmuz aylarına kadar sürer. Bu periyot ırklara göre değişmekle birlikte yaklaşık 130 gün sürer. Daha erken yumurta üretimini uyarmak için, yumurta sezonundan önce kazların barındıkları yerde her gün 14 ile 16 saat aydınlatma yapılabilir. Kaz Yumurtaları folluklardan alınmazsa 15 kadar yumurta yapan kaz kuluçkaya yatarak yumurtayı keser.

Zannedildiğinin aksine damızlık kazların çiftleşmesinin sağlanması ve döllü yumurta elde edilebilmesi için bir havuz veya su birikintisine ihtiyaç yoktur. Kazlar kuru zeminde de çok iyi çiftleşmektedirler. Kazlarda erkeklerle dişilerin ayrı familyalarla koloni oluşturulması suretiyle sağlıklı ve iyi kilo alan yavru almak kolaylaşır. Bunun için gerekirse diğer üreticilerle erkek kazların değiştirilerek kan katma yöntemi uygulanmalıdır.

Bir dönüm merada, meranın kalitesine ve kazların büyüklüğüne bağlı olarak 20 ila 40 damızlık kaz beslenebilmektedir. Kazların otlama alanının etrafı yaklaşık 90 cm yüksekliğinde tel çitle örülmesi tercih edilmektedir.

Damızlık kazlara mısır yedirilmesi yağlanma yapması ve bununda döl ve yumurta verimini düşürmesi nedeni ile tavsiye edilmez.

Kaz Barınakları :

Kazları barındırmak, bazı kanatlı hayvanlardaki gibi pahalı değildir ve özel şartları gerektirmez. Az sayıdaki kazların büyütülmesi için özel bir barınağa gerek yoktur. Eğer kullanılacak alan kuru ise, uygun bir havalandırma, iyi bir aydınlatma ve altlık küçük bir sürü için yetiştirme alanı olarak kullanılabilir.

Kaz barınakları basitçe yapılabilir. İçerisine sansar ve Tilkinin giremeyeceği her bir kaz için bir metrekare gece kalabileceği kapalı alan yeterlidir.Kazlara kışın fırtınalardan korumak yeterlidir. Bunun dışında normal kış şartlarında hayvanlar rahatlıkla dışarıda durabilirler.

Folluk

Yumurtlayan kazlar özel bir yer ihtiyacı duymazlar. Ama yumurtalarını folluklara bırakmaları teşvik edilebilir. Barınak içerisinde veya dışarısında folluklar bulunmuyorsa yumurtlayacak kazlar kendi folluklarını yeşil otlardan, samandan ve vücutlarından kopardıkları tüylerle de  yaparlar. Yapılacak folluklar  60X60 yada 50X50 cm ve yüksekliği 45 cm ebatlarında hazırlanmalıdır. Folluklara üst veya ön kısım yapmaya gerek yoktur.

Yemlik

Kaz yetiştirmede diğer kümes hayvanlarında olduğu gibi asılı yemlik ve yer yemlikleri kullanılabilir. Yemlikler yemlerin yağmur, güneş ve rüzgardan korunması için mümkünse barınak içerisinde olmalıdır.

Suluk

Kazlara her zaman temiz taze içilecek su sağlanmalıdır  Suluklar, kazın hem gagasını hem de başını daldırabileceği kadar derin ve geniş olmalıdır. Sulukların üzeri tel ile örtülmeli ve yerdeki suluklar, altlığın kuru kalmasını sağlamak için tahta bölmeli platformlara konulmalıdır

Kuluçka :

Kaz yumurtalarının kuluçka süresi 29-31gün arasında değişmektedir.Ağır cüsseli Emden ve Toulouse kazının kuluçka süreleri 33-35 gün arasında sürmektedir. Kuluçka makinası kullanmayacak küçük ölçekli yetiştiriciler kaz yumurtalarını Rus ördeklerinin altına koyarak kazların yerine kuluçkada rus ördekleri kullanabilirler. Bu yöntemle kazların yumurtlama süreleri uzatılarak daha fazla ürün alma mümkündür.

Kaz yumurtalarına Kuluçkalık Yapabilen Rus Ördeği

Kaz Civcivlerinin Bakımı :

Kaz civcivlerinin bakımı için özel bir ana makinesine veya ısıtma alanına gerek yoktur. kuru iyi  aydınlatılan ve havalandırılan kapalı bir yer küçük bir sürü için yetiştirme alanı olarak kullanılabilir. İlk günlerde yetiştirme alanından köpek, kedi  uzak tutulmalıdır. Mümkünse altlık günlük değiştirilmelidir.

Civcivler kısmen tüyleninceye kadar ıslak şartlara adapte olamadıkları için 2 haftalık yaşa kadar yüzmelerine fırsat verilmemelidir. Üç günlük yaştan sonra civcivler otlamaya alıştırılmalıdır

Yabani kuşların içeri girişini ve dolayısıyla hastalık etkenlerini getirmelerini engellemek amacıyla barınakların pencereleri tel örgü ile kaplanmalı, sıçanların ve gelinciklerin girmesini önlemek amacıyla duvar ve tahta döşemedeki delikler ve çatlaklar kapatılmalı, kediler ve köpeklerin girişini önlemek için kapılar kapalı tutulmalıdır.

Kazları Kesimi :

Kazlar mümkün olduğu kadar çabuk ve uygun şekilde kesilmelidir. İlk olarak keskin bir bıçakla kesilir ve baş vücuttan ayrılır. Kazların idaresinde zorluklar yaşanıyorsa, kesmeden önce kafatasına vurularak hayvan sersemletilebilir. Kesimden önce kazlar, 12-18 saat kadar aç bırakılmalı ve sadece su verilmelidir. Bu uygulama, kanamayı ve temizlemeyi kolaylaştırır ve kaliteli karkas elde edilmesini sağlar.

Temizleme ve tüylerin yolunması

Kuru yolma

Kesilen kazlar karkas olarak satılacaksa tüylerin kuru olarak yolunması daha uygundurç kuru yolma metoduyla daha güzel karkas ve iyi kalite tüy  elde edilir. Bununla birlikte kuru yolma işlemi yavaş ve zahmetlidir. Kuru yolma metodundaki en büyük tehlike derinin yırtılmasıdır.

Islak yolma

Sıcak suya daldırma yönteminde tüyler daha çok zarar görür. Ancak kuru yolma metodunun zahmetli olması nedeniyle tercih edilmektedir. Sıcak suya kazın kesilmiş vücudunun daldırılmasıyla tüyler kuru metottan çok daha kolay şekilde yolunmaktadır. Çok sıcak suya ya da uzun süre sıcak suya daldırılması karkasta istenmeyen görünüş veya haşlanmaya neden olabileceğinden dikkat edilmelidir. Tüy yolma işlemi sırasında ilk olarak kanat ve kuyruk tüyleri yolunmalıdır.

Kazlardan Çeşitli Yararlanma Yolları :

Yabani otları temizleme

Kazlar bazı yetişen filizlere zararlı olmaksızın yabani zararlı otların kontrolünde kullanılabilirler. Yabani otların temizlenmesi bakımından en iyi performansı 6 haftalık genç kazlar gösterirler. Kazlar; mısır, pamuk, şeker kamışı ve çilek tarlaları ile fidanlık, meyve bahçeleri ve üzüm bağlarının yabani otlarını çok iyi temizlerler. Yabani ot temizliğinde kullanılan kazlara bol su verilmeli ve gölgelik sağlanmalıdır.

Alarm hayvanı

Kazlar yabancı seslere ve rahatsız edilmelere karşı tepki gösterirler ve hep bir ağızdan gürültü yaparlar. Yaklaşan tehlikelere karşı tıslama sesiyle karşılık verirler ve başları eğip uzatarak tehlikeye göz dağı verirler. Kazlar iyi bir bekçi köpeği gibi görev yaparlar.

Kazlardan Elde Edilen Ürünler :

Kaz eti

Kaz eti lezzetli bir ettir. Kızartıldığında ağızda parçalanabilen altın rengindeki derisi ile çok nefis bir ziyafet yemeği oluşturur.

Kaz etinin her kilogramında tavuk etinden çok daha fazla enerji vardır. Çünkü kazların değerlendirilebilen kısımlarında iki katı daha fazla yağ bulunmaktadır. Kaz etinin tütsülenmesi ve tuzlanması tavuk etindeki uygulamayla aynıdır.

Karaciğer üretimi

Kaz yetiştiriciliğinin en önemli ürünlerinden birisi de karaciğerleridir. Karaciğer üretimi başta Fransa olmak üzere dünyada birçok ülkede yaygın olarak yapılmaktadır. Avrupa ülkelerinin birçoğunda sofralarının vazgeçilmezi olan kaz karaciğeri lezzetlidir ve oldukça yüksek fiyatlardan pazarlanmaktadır. Normalde 150-200 g ağırlığındadır ancak özel besleme yöntemleriyle 1000 grama kadar çıkarılmaktadır. Özel besleme yöntemlerinden birisinde 4-8 hafta süreyle günde 3 öğün olmak üzere zorlamalı mısır verilerek yapılmaktadır. Bu besleme sonucunda karaciğerdeki toplam yağ içeriği 10 katı kadar artmakta, protein düzeyi ise % 50 oranında azalmaktadır.

Tüy

Kazlardan elde edilen ürünlerden birisi de tüydür. Kaz tüyleri; uyku çantası, yastık ve yorgan yapımında, koltuk üretiminde, okçulukta, boya sanayinde ve olta iğnesi yapımında kullanılabilir. Kaz tüyleri ördek tüyleri ve diğer su kuşlarını tüylerinden daha büyük ve daha yumuşaktır, dolayısıyla diğer tüylerden daha yüksek fiyatla satılabilirler. Kazın karın altı tüyleri ile yumuşak vücut tüyleri çok değerlidir. Kaba tüylerin değeri ise biraz daha düşüktür. Yetişmiş 10 iyi kaz palazından yaklaşık 1 kg kuru tüy üretilebilir. bir yılda en fazla 4 sefer yolunur. Kışın asla yolunmaz.>

article thumbnailPınarsihar caddelerinde zeytin hasatıBünyamin Çakır

- Pınarhisar eski Belediye Başkanı Mehmet Kapılı’nın cadde boyu zeytinlikleri
- Kırklareli Pınarsihar ilçesinde cadde boyu zeytinlikler 2 bin yıl ürün verecek.article thumbnailJapon Harigaya İlkokulunda Atatürk’ün “Azad Obaları” eğitim sistemi uygulanıyorBünyamin Çakır

Toplumların kafalarının iç işleyişlerinden kurumları, kurumlarından da uygarlıkları doğar. Her ulusun eğitim sistemleri de yüzyıllardır biriktirdikleri kültürlerinden feyz alır.article thumbnailTürklerin Kadınlar Ordusu - Anadolu BacılarıBünyamin Çakır

Ahilik Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahl [ ... ]article thumbnailNarayama Dağı’na ölüme terkedilen yaşlılar - Narayama TürküsüBünyamin Çakır

Japonya’da uzun süren bir kıtlık döneminde sofradan bir boğaz eksilmesi için yetmiş yaşına gelen yaşlı kadın ve erkekler Narayama Dağına götürülüp ölüme terkedilirmiş.article thumbnailCengiz Han İmparatorluğu’ndan günümüze; MeritokrasiBünyamin Çakır

Cengiz Han devlet için görevlendirdiği kişileri yetenek ve sadakate dayalı liyakat sistemiyle görevlendirdi. Dünya tarihinde meritokrasiyi yaygın biçimde uygulayan ilk devlet adamı olarak bi [ ... ]article thumbnailPazarı çiftçinin ayağına götürme yöntemleriBünyamin Çakır

Tarım sektörü denilince çiftçiler, çobanlar, balıkçılar, arıcılar akla gelir. Türkiye’de tarım sektörü genellikle küçük aile işletmelerinden oluşuyor.article thumbnailAtatürk'ün Tekalif-i Milliye Kanunu (Ya İstiklal, Ya Ölüm Vergileri)Bünyamin Çakır

Tekâlif-i Milliye Kanunu Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutan sıfatı ile Sakarya Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesi yayınladığı milli yükümlülükleri bildiren  Kanun Hükmünde 10 e [ ... ]article thumbnailFinlandiya’da okul öncesi eğitimBünyamin Çakır

Finlandiya'da eğitim ücretsiz olup, özel okullarda bile, eğitim ücreti alınması ve sınavla seçici öğrenci kabulü yapılmıyor.  Eğitim 1970 yılında bu güne aynı sistemle yürütül [ ... ]article thumbnailİnsanın kendi kendini örgütleme bilinciBünyamin Çakır

Kendini Örgütleme Nedir; İnsan; akıllı, tasarlama yeteneği olan, sosyal, sanattan anlayan, ahlaklı  bir varlık olarak tanımlanır.article thumbnailTelsizli Uzaktan Eğitim Yöntemi - "Bilgi çağında, eğitimsiz kalmak bir seçimdir."Bünyamin Çakır

Avustralya dünyanın nüfus yoğunluğu en az olan ülkesidir. Kilometre kare başına iki kişinin düştüğü Avusturalya dünyanın 6. 6üyük ülkesidir.article thumbnailTürklerin 150 yıl süren isyanı - Celali isyanlarıBünyamin Çakır

16. ve 17. Yüzyıllarda Anadolu’da toplumsal ve ekonomik yapının bozulması ile başlayan isyanlara Celali İsyanları adı verilmiştir.article thumbnailJaponya’da Wagyu Sığırı Yetiştiriciliği Japon Çiftçisinin Bilgi ve Tecrübe ÜrünüBünyamin Çakır

Japon Televizyon Kanalı NHK WORLD’da, 2016 yılı mayıs ayında yayınlanan Professionels (profesyoneller) isimli bir program izledim. Programda Wagyu Sığırı  Yetiştiricisi bir Japon çiftç [ ... ]article thumbnailWise Shepherd Man From Kirklareli Able To Tune Bells With NotesBünyamin Çakır

A shepherd man from Kırklareli(Bulgarian; Lozengrad - лозенград, Greek; Saránta Ekklisiés - Σαράντα Eκκλησιές) who tunes bells and handbells with notes; Mustafa SahinBorn  [ ... ]article thumbnailПАСТИРЪТ ОТ КЪРКЛАРЕЛИ- МУСТАФА ШАХИН, КОЙТО МОЖЕ ДА НАСТРОЙВА КАМБАНКИТЕ И ЗЪНЦИТЕ В НОТИBünyamin Çakır

Единсвен в Света, който може да настройва камбанките и звънците в ноти; Мустафа Шахин, роден през 1948 г. , живу [ ... ]article thumbnailKırklareli Arıcıları Eğitim Amaçlı Arı Kovanı Havası Terapi Evi KuruyorBünyamin Çakır

Dünyada bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehri gibi arı ürünleri ile tedavi yöntemleri  (apiterapi)  bilinirken  Arı Kovanı Havası (Apiair) ile terapi adı ile yeni bir yöntem yayg [ ... ]article thumbnailÇanları ve Zilleri Notalara Akord Edebilen Dünya’nın Tek ÇobanıBünyamin Çakır

Kırklareli Beypınar Köyünde yaşayan 1948 doğumlu Çoban Mustafa Şahin,  hayvanlara takılan çanları ve zilleri notalara akord edebilen dünyanın tek çobanı olarak bilinmektedir.article thumbnailÇocuklar için Kodlama eğitimiBünyamin Çakır

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazılım sektörü hayatın her alanında bireyler ve ülkeler için yeni bir gelişmişlik ve geri kalmışlık ölçüsü durumuna geldi.  Bunun farkında olan  [ ... ]article thumbnailÇiftçi kadınların hayvancılıkta Horndal etkisi oluşturma potansiyeliBünyamin Çakır

Tüm aile fertleri ile geleneksel yöntemlerle yapılan tarım, hayvancılık, ormancılık ve  balıkçılık gibi üretim faaliyetlerine aile çiftçiliği denilmektedir.article thumbnailTürklerin 12 EkmeğiBünyamin Çakır

Ekmek; tahıl ununa su, tuz karıştırılarak hazırlanan, mayalı veya mayasız hamurun pişirilmesi ile elde edilen bir besindir.article thumbnailSafranlı Hardaliye üretim denemeleri olumlu sonuç verdiBünyamin Çakır

Sarantalı Köylüm Gazetesi’nin internet sitesinde yayınlanan “Türklerin Kırmızı İksiri Hardaliye” isimli makalem yayınlanmasından bu güne kadar 3160 defa okunmuştur. Trakya’ya öz [ ... ]article thumbnailAtatürk’ün “Azad Obaları” - Yorgun, cılız, sinirli, sıtmalı çocuklar için sağlık kamplarıBünyamin Çakır

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de çocukların çoğu yetim, fakir ve sağlıksız idiler.  Atatürk, geleceğin büyükleri olan çocukların sağlıklı yetişkinler olarak yetişmeleri i [ ... ]article thumbnail4885 yıl önce Mısır okullarında okutulan Ptah Hotep’in ders kitabıBünyamin Çakır

Eski Mısır Firavunlarının ülkesinde eğitim önemsenmiştir. Firavunlar dönemi Mısır, eğitim sayesinde bu gün bile insanları şaşırtan gizemli ve saygın bir uygarlık kurmuşlardır. Tı [ ... ]article thumbnailTürkü; Türkçe ve Türk Yurdunun Umay Anası’dır.Bünyamin Çakır

Türkü; Türkçe ve Türk Yurdunun Umay Anası’dır. El Diliyle Yar Sevilmez
El Diliyle Yurt Sevilmez
Türkü, Türklerin dili ve duyguları ile yapıldığı için Türkü adını almıştır. T [ ... ]article thumbnailTasarruf eğitiminin en güvenilir iki kurumu ; Aile ve okuldurBünyamin Çakır

Tasarruf; parayı akıllıca kullanarak, geleceğin belirsizliklerine hazırlanmakla birlikte,  gereksiz ve kötü alışkanlıklara karşı mücadele edebilmektir.article thumbnailKüresel iklim değişikliğine karşı Kaz YetiştiriciliğiBünyamin Çakır

İklim değişikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösteri [ ... ]article thumbnailTürk Devrimlerinin İkizi Japon Meiji DevrimleriBünyamin Çakır

Japonya Devrimler öncesi  Şogunluk yöntemiyle yönetiliyordu. Şogun 170 derebeyliğin en güçlüsünden seçiliyordu. Asıl güç Şogun’ un elindeydi. İmparator sembolik olarak devletin baş [ ... ]article thumbnailCengiz Han'ın 6 Büyük MirasıBünyamin Çakır

Türk- Moğol imparatorluğunun kurucusu Cengiz Han, 1155 yılında Onan ırmağının,  kıyısında bulunan Dülün-Boldak’da doğdu. Asıl adı TİMUÇİN idi.article thumbnailTürklerin ilkyaz bayramı Hıdırellez ve Kırklareli'nin Kırkbir Otu KültürüBünyamin Çakır

Türklerin Halk Takvimi olarak günümüzde de kullandığı Kasım Takviminde Yaz ve  Kış olmak üzere iki mevsim vardır.article thumbnailBirleşmiş Milletler 2015 ToprakYılıBünyamin Çakır

“Vatan Toprakları Kutsaldır, Kendi Kaderine Terk Edilemez” Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsanlık ailesinin farkındalıklarını artırmak için her yıla bir anlam yüklemektedir.article thumbnailTürklerin TakvimiBünyamin Çakır

Türklerin eski takvimi On iki Hayvanlı Türk Takvimidir. On iki farklı hayvan adını yıllara vererek Türklerin oluşturdukları bir zaman döngüsüdür.Login Form