İnsanın kendi kendini örgütleme ve irade gücünü arttırma yöntemleri

865

İnsanın kendi kendini örgütlemesi kendi potansiyelini etkin ve rasyonel planlayıp yönetebilme yeteneğidir.

İrade, insanın uzun vadeli amaçları için, anlık istekleri kontrol etme yeteneği olarak tanımlanır. Araştırmalar iradenin ömür boyu başarı ve mutluluk için belirleyici olduğunu göstermektedir.

İrade gücü, insanın daha sağlıklı beslenmesini, daha çok çalışmasını, daha doğru kararlar almasını sağlar. Çekici ve zararlı davranışlardan korur.Avusturya asıllı  Amerikalı psikolog Walter Mischel (1930 – 2018) 1960’larda yaptığı deneyde çocuklara isterlerse hemen bir şeker vereceğini, ama 15 dakika beklerlerse iki şeker vereceğini söyler. Çocukların daha büyük bir ödül için iradelerini kullanıp kullanmadığını inceler.

Deneye katılan çocuklar ebeveynleri ile anlaşmalı olarak takip edilirler. Yetişkin olduklarında deneyde 15 dakika beklemeyi seçenlerin daha  başarılı yetişkinler olduğu görülür..

İrade kullanımı deneylerinin sonuçları bilişsel ve duygusal özdenetim sağlayan zihinsel mekanizmaların araştırılmasına da yol açar.

Daha iradeli insanların beyinlerinin karar alma mekanizmasını control eden prefrontal kortekslerinin daha aktif olduğu görüldü.

Daha az kendini control edenlerin ise arzu ve ödülleri işleyen ventralstriyatum bölgelerinin daha aktif olduğu görülür..

Ülkücü Öğretmen Raçinski’nin İrade Gücünü Artırma ve Kendini Örgütleme Telkinleri;

Gregori Petrov’un “Ülkücü Öğretmen” isimli eserindeki S.A.Raçinski; öğrencilerine beden eğitimleri yanında, akıl ve irade eğitimleri de verir. Raçinski’ye gore insane bedenini güçlendirmek için nasıl özel idman yöntemleri varsa, iradesini, aklını, kalbini, asil duygularını, güçlendirme idmanları da yapılmalıydı. Bunun için kendi öğrencilerine beden idmanları yanında irade ve ruhu güçlendirme eğitim programı yapar.

1. Bir kimse sana vurduğu zaman kızıp inkikam almak istersen kendini zapted. Yalnız düşmanına değil, kendi nefsine de hakim ol. Hakaret gördüğünde bile kendine hakim olmayı bil. Dünyada at yarışlarında kazanacak iyi biniciler once atını terbiye ve iyi idare etmenin yöntemlerini öğrenir, sonar yarışı kazanırlar.

2. İnsan da kendi kendini terbiye ve idare etmenin yöntemlerini öğrenmelidir. Aklının, iradesinin, duygularının yularını elinde tutabilmelidir.

3. İnsan zararlı alışkanlıklardan sakınmalıdır. Zira bir insanda zararlı bir alışkanlık kökleşti mi, onun esiri olur. İnsan hiçbir kimsenin ve hiçbir şeyin kölesi olmamalıdır.

4. Eğer bir zaman tembellik, miskinlik, haylazlık yakanıza yapışır, veyahut herhangi bir eğlence sizi çekmeğe başlarsa, o anda nefsinize hakim olunuz. İnsan hayatına faydalı olabilecek işleri işlemek için kendinizi zorlayınız. Bir fenalık işlediğinize kanaat getirmiş iseniz, bunu kendi kendinize itiraftan çekinmeyiniz.Siz her halukarda korkudan ve utangaçlıktan daha kuvvetli olunuz.

5. Vatan savunmasında hayatını tehlikeye atan insanlar nasıl kahramansa, insanı utandıran davranışlardan sakınma iradesi de ahlaki bir kahramanlıktır.

6. İnsan kuvvetli ve sert olmalıdır. Demircilerin demiri daha sert ve güçlü olsun diye kızgın demiri dövüp suya soktukları gibi, insane da iradesini güçlendirmek için öyle terbiye etmelidir.

İnsan Kendi Kendini Örgütleyebilme Yeteneğine Sahiptir;

İnsanlar, sahip oldukları yetenekleri sergileyebilecekleri iç potansiyele sahiptirler. İnsan kendi kendini örgütleyebildiği kadar başarılı olur. Bunun için çocukluktan başlayarak kendini örgütleme eğitimine ihtiyacı vardır. Kişisel Gelişim ve Eğitim Psikolojisi bu ihtiyaçtan doğmuştur.

Eğitim Bilimci Jean Piaget’e gore kendini örgütleyen insane zihnindeki düşünme ve bilgi parçacıklarını  sürekli olarak ilişkilendirir ve bütünleştirir. Bu Örgütlenme, kişiyi korur ve geliştirir.

İnsan Kendi kendini örgütleme yeteneği ile; Benlikbilinci (kendinibilme), azim, (kendini harekete geçirebilme, dürtülerini frenleme), empati, (başkalarının duygularını anlama, paylaşabilme) özelliklerini güçlendirir.

BÜNYAMİN ÇAKIR

KAYNAK: (1) PetrovGrigori, Mefkureci Muallim (Ülkücü Öğretmen) Çeviri Ali Haydar Taner) Sf. 49