Kırklareli Arıcıları Eğitim Amaçlı Arı Kovanı Havası Terapi Evi Kuruyor

304

Dünyada bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehri gibi arı ürünleri ile tedavi yöntemleri  (apiterapi)  bilinirken  Arı Kovanı Havası (Apiair) ile terapi adı ile yeni bir yöntem yaygınlaşmaya başladı.

Bir arı kovanının içinde bal, polen, propolis, larva uçucu yağlar  bulunmaktadır. Tüm bu arı ürünlerinin kovan havasına buhar formunda karışmış güzel kokulu maddeye  arı kovanı havası (Apiair) adı veriliyor. Arı Kovanı Havası Terapisi,  arı kovanındaki   arının üretmiş olduğu havanın , insanlar tarafından solunum maskesi veya küçük ahşap odacıklarda teneffüs yoluyla alınması esasına dayanıyor.

Arı kovanının içindeki hava; astım, bronşit, alerjik reaksiyonlar ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır.

Arı ürünleri, havanın negatif iyonlarını artırarak havada hafiflik ve ferahlık hissi verir. Bunun için Türkler hasta odalarında mobilyaları balmumu ile cilalayarak negatif iyonları artırıp hastalara ferahlık sağlıyorlardı.(1)

Sağlık alanında kullanımı yeni olan Arı Kovanı Havası (apiair) ile tedavi yöntemi özellikle Almanya, Macaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya’da uygulanmaktadır.

Arı Kovanı Havası (Apiair) Hangi Durumlarda Yararlıdır;

Avrupa Arı Kovanı Havası ile Terapi Merkezinden Dr. Janos Körmendy ve Dr. Atilla Markos’un Bienieluft.org sitesinde yayınlanan tespitlerine göre,  Apiair uygulaması ile özellikle; bronşit,  astım, alerjik hastalıklar, enfeksiyona yatkın insanlara destek tedavisi, organik baş ağrısı rahatsızlıklarında ölçülebilir yararlı sonuçlar alınmaktadır. (2)

Astım Hastaları üzerinde yapılan terapi çalışması sonunda hastalarda;

– % 40 hastalık bulgularının tamamen iyileştiği,

– % 47 kendilerini daha iyi hissettikleri,

– % 9  bir değişikliğin görülmediği,

– % 4 durumun daha kötüleştiği tespit edilmiştir.(3)

Ülkemizde yürürlükteki 28128 Sayılı Arıcılık Yönetmeliğinde arıhavası (apiair) konusuna yer verilmemiştir. Yönetmeliğin 2. maddesi arıcılıkla ilgili her türlü üretim, alet, makine ve malzemelerin standardizasyonu, eğitim, projelendirme konularına açıklık getirirken,  4. madde ğ: bendindeki arı ürünleri arasında bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü, arı zehiri sayılırken, arı havası tanımlanmamıştır.

Arı Kovanı Havası (apiair) ile Tedavi Yöntemlerinin Geleceği;

Bal, propolis, arı sütü mükemmel bir antibakteriyel özelliğe sahip olarek gösterilirken, arı zehrinin antiromatizmal özelliği olduğu, polenlerin ise immünolojik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Arı Kovanı Havası (apiair) ile tedavi yöntemlerinin gelecekte soft (yumuşak, ekolojik, doğal) bir tedavi yöntemi olarak standartlaşacağı değerlendirilmektedir. Bunun için;

– Kamu tarafından yasal altyapı hazırlanıp standartlaşma protokolü hazırlanmalıdır,

– Arı Kovanı Havası Terapi evi açacaklara kurs görme zorunluluğu planlanmalıdır,

– Araştırrma takımlarının kılavuzluğunda sağlam altyapılar oluşturulmalıdır

– Arı Kovanı Havası Kullananlar için iletişim ağı kurulmalıdır,

– Terapiye giren insanlar için etkileri karşılaştırılabilir ölçme değerlendirme yöntemleri geliştirilmelidir.

– Tecrübe ile tespit edilmiş bilgiler kurumsal takip ve kontrol altına alınmalıdır.

Beypınar Köyünde oluşturulan Arı Kovanı Havası Terapi Evi arı üreticileri için eğitim yardımcı malzemesi olacak;

Dünya Bankası ile Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında yapılan Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (GEF-II) ve Envanter bilgilerine göre Yıldız Dağlarında 670 bitki türü yetişmektedir. Bu zenginlikteki arı otlakları, Kırklareli orman köylerinde Arı Kovanı Havası ile terapi için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Bu potansiyel yıldız dağlarındaki ekoturizme çeşitlilik katacak nitelikte bir gelişmedir. Istranca orman köylerindeki arıcılar  bu potansiyeli değerlendirmek  için Beypınar Köyü’nde gayrıresmi bir görüş alışverişi toplantsı yaptılar. 03 Mayıs 2016 günü  Bünyamin Çakır’ın koordinatörlüğünde yapılan çalışma sonunda Beypınar köyünde arıcıların model alacağı Arı Kovanı Havası Terapi Evi oluşturuldu.  Yasal altyapılar  tamamlanınca Istrancalarda arıcılar için yeni bir arı ürünü ve istihdam alanı gelişeceği değerlendirilmektedir.

1) Göbelez Mehmet Göz Kulak ve Solunum Yolu Hastalıkları sf.10
2) Bee Hive Air Therapies in Central Europe Dr. Janos Körmendy Racz (Hungary) Dr. Atilla Markos (Germany)
3) Bee Hive Air Therapies in Central Europe Dr. Janos Körmendy Racz (Hungary) Dr. Atilla Markos (Germany)