Kırklareli Kent Çalıştayı

1058

Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Üniversitesi’nin katkıları ile Kırklareli Kent Konseyi’nin düzenlemiş olduğu  “ÇALIŞTAY”  büyük bir katılım ve ilgi ile yapıldı.

“KENTİN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİ OL”

Çalıştay’ın ana teması olarak özetleyebileceğimiz temel görüş, yaşadığın kentte sokaklara sigara izmariti ve çöp atan, yerlere tüküren, çöp atan, trafikte sorun yaratan ve sanki bu sorunlarda hiç payın yokmuş gibi bir de şikayet eden pasif bir kent sakini değil, yaşadığın kente ve sorunlarına sahip çıkan ve çözüm üreten kentine sahip çıkan bir kent sakini olmanın bilinci ile çalıştay’a katılan tüm bileşenleri kutluyorum.

Kırklareli Belediyesi başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu ve ilgili birim müdürleri, meclis üyeleri, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Kent Konseyi başkanlığı ve çok sayıda sivil toplum örgüt temsilcisi kurulan çalışma masalarında konuları tartıştı ve çözüm önerilerinde bulundu.

Kurulan dört ayrı masada ;

1- KORUMA MASASI

Kültür varlıkları, Kültürel değerler, Tarih, Jeoloji, Arkeoloji, Felsefe

2- PLANLAMA MASASI

Büyük ölçeli ulaşım, İmar Planları, Tarım alanlarını koruma, Meralar

3- ÜRETİM MASASI

Tarım, Sanayi, Ticaret, Turizm, Enerji, El sanatları

4- YAŞAM VE KENT MASASI

Küçük ölçekli ulaşım, Kent belleği, Kent Tarihi müzesi, Kentsel kamusal alan tanımı ve değerlendirilmesi, Sanat Kültür ve Estetik değerler, Sosyal etkinlikler, sosyoloji.

Konulardan anlaşılacağı gibi sanki küçük bir kentin sorunlarını tartışmak ve çözmek için değil ülke          sorunlarını tartışan büyük bir meclis gibi olduk.

Konumuz ve konumumuz gereği 3.masa olan ÜRETİM MASASI’ nda yerimizi aldık. Masaya kaldırabileceğinden fazla yük verilmiş gibi geldi. Tarım, Sanayi, Ticaret, Turizm, Enerji ve El Sanatları. Her konu en az diğeri kadar önemli ve kentimiz için yaşamsal öneme sahip.

TARIM;

YENİ NESİL ÇİFTÇİ VE KÖYLÜ.

Tarım ve köylümüzün veya bir başka değişle çiftçimizin sorunlarını her gün ve her yıl basından ve çiftçi temsilcilerinden dinliyoruz. Klasikleşen bu sorunların genel politika ve hükümetler düzeyince çözüme kavuşması daha doğru olur. Bizim masanın konusu ilimiz tarımı ve üretilmesi gereken ürünler olmalı idi. Ancak genel konuların da konuşulmadan geçilmesi sorunu yarım bırakıyor elbette.

Köylümüz tarım ürünleri girdisinin fazla olması, harcamalarını elde edilen ürün ile karşılanamaması sonucu çiftçimiz üretimden uzaklaşma zorunda kalmıştır. Ekonomik zorlukların yanına birde sosyal problemler eklenince ve en az onlarda ekonomik problemler kadar önemli. Üretimden uzaklaşan çiftçi köyleri de boşaltarak köyünden ve köylülükten de uzaklaşmıştır.  Köylümüz ve çiftçimiz yeni hayatına büyük şehirlerin varoşlarında yeni nesil bir mahalleli olarak başlamıştır. Ancak şehirde mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri çok başkadır. Köyde komşuluğu ve köylülüğün bir değeri varken, şehirde ayni apartmanda oturanlarda bile komşuluk ilişkileri kalmamıştır.

Bu durum karşımıza YENİ NESİL KÖYLÜDEN OLMA MAHALLELİ ve köylerden boşalan arazileri satın alan ve farklı bir üretime başlayan şehirden gitme YENİ NESİL KÖYLÜLER yaratmıştır.

İşte bu yeni nesil çiftçi ve köylülerden MÜNİR SAYGIN, Kırklareli Geçitağzı Köyünde almış olduğu tarlada FINDIK üretimine başladı. Bugüne kadar alışılageldiği gibi çiftçilik denilince BUĞDAY ve AYÇİÇEĞİ geliyordu. Artık toprak ve hava koşullarına uygun alternatif tarım ürünlerinin ekme zamanıdır. Yeni nesil çiftçiler değişik ürün çeşitleri ile çoğalmaya başladı. Ziraat mühendisi OYA GÖNEN, Babaeski Yenimahalle köyünde DEVECİ ARMUT’u, Üstündağ Kardeşler Kavaklı yolu üzerinde ÇİLEK üretimi ile yeni bir tarım modeli oluşturmaya başladılar.

Bağcılığın gelişmesi için Kızılcıkdere Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Kırklareli Üzüm Üreticileri tesislerinde KIRK KİMSE Markası ile HARDALİYE üretimi devam etmektedir. Yani kısaca özetlersek Kırklareli tarımında beklenen ve özlenen güzel gelişmeler olmaya başlamıştır.

TEMBEL ÇİFTÇİ – TEMBEL KÖYLÜ İMAJI

Ancak bütün bu gelişmelerden habersiz bazı entelektüeller hala köylümüzü ve çiftçimizi tembellik ile suçlaması kabul edilecek bir durum değildir. Sözümüzü yarıda kesen bir paydaşımız, hem konuşmacının sözünü dinlemeye tahammül etmeyip, hem de köylümüzü-çiftçimizi tembellikle suçlayıcı konuşması ile biraz canımızı sıktı. Madem köylünün-çiftçini tembel olduğuna inanıyorsun tarım toplantısında işin ne?  Böyle durumlarda ULU ÖNDER ATATÜRK’ü bir defa daha minnetle anmakta fayda vardır. Çünkü O, milletini azarlamaya, küçük görmeye çalışanlara karşı,” TÜRK MİLLETİ SEN ÇALKIŞKANSIN, ZEKİSİN, YÜKSEK KAREKTERLİSİN” diyerek, milletini daima yüceltmiştir. O’nun bu davranışlarını ve sözlerini bir defa daha takdirle anıyor ve bu tür sözleri özlüyoruz. “KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR” sözünün ne anlama geldiğini herkesin bilmesinde fayda vardır.

ENERJİ SORUNU

Kırklareli’nin çözülebilecek yerelde ve ülke bazında önemli sorunlarından birisi de enerji sorunudur. Ancak Kırklareli’ de üretilen enerji yöntemleri ve özellikle TERMİK ve Nükleer Santral söylentileri, yapılmakta olan RES’lerin doğaya ve göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunması ileride telafisi zor doğa sorunları yaratacağı muhakkaktır. Konunun her ne kadar yerel yönetim ayağı varsa da genel de Bakanlık ve Hükümet politikası ile çözülecek yanları daha ağır basıyor. Yerel politikacıların da devreye girmesi gerekmektedir. Bu şekilde oluşacak bir kamuoyu baskısı ile bazı yanlış uygulamaların önüne geçilebilir. Çünkü yerelde üretilen enerji yerelde tüketilmeyip Ulusal şebekeye bağlama mecburiyeti olduğu için şimdilik ekonomik görünmemektedir.

ALTERNATİF ENERJİ : GÜNEŞ ENERJİSİ

Diğer enerji kaynaklarının yanında daha ekonomik ve uygun olan ve kullanılma şansı yüksek olan Güneş enerjisi sistemi iyi anlatılabilirse daha hızla yayılacak ve ciddi bir çözüm olacak gibi.

TURİZİM;

İlimiz ilgilendiren belki de en önemli konu olacak gibi geliyor. Kırklareli’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri iyi anlatılabilir, tanıtılır ve pazarlanabilirse her kesimin kazançlı çıkacağı alternatifler yaratabilir. Çünkü artan turizm sayesinde birçok kişi iş sahibi olacak, dükkan sahipleri daha düzenli alış veriş yapabilecek, köylümüzü ve üreticimiz ürettiği ürününü daha kolay pazarlayabilecektir. Aslında turizm birçok sektörün lokomotifi olacak bir potansiyele sahip.

BAŞARABİLİRSİN KIRKLARELİ

Kırklareli halkı bütün bu sorunların ve çözüm yollarının bilincinde olarak birlikte çalışırsa bazı sorunları hemen çözmeye başlamış demektir. Halk, yerel yönetimler, demokratik kitle örgütlerinin çabaları ile daha sağlıklı, huzurlu yaşanabilir bir çevre dileğiyle çalışmalara katkı koyanlara ve katılımcılara teşekkürü bir borç biliriz.

SARANTA HABER