KIRKLARELİ KÜTÜPHANE İSTATİSTİKLERİ -2017

2115

 

T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Edirne Bölge Müdürlüğü

Basın Bülteni
Sayı : 2018/70 Tarih : 07.08.2018

KIRKLARELİ İLİ KÜTÜPHANE İSTATİSTİKLERİ, 2017
Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı Kütüphane İstatistiklerinden “Kırklareli İli Kütüphane İstatistikleri, 2017” konusunda bir basın bülteni hazırladı.
Kırklareli ilindeki halk kütüphanelerinde 165 279 adet kitap mevcut.
Türkiye genelinde halk kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısı 19 993 613 adettir. 165 279 adet kitap ile Türkiye genelindeki halk kütüphanelerinde yer alan kitapların %0,8’i Kırklareli ili halk kütüphanelerinde bulunmaktadır. Halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı en fazla olan il Ankara’dır (1 576 875 adet). Ankara ilini İstanbul (1 393 875 adet), Konya (564 899 adet), Isparta (517 775 adet) ve Nevşehir (494 041 adet) takip etmiştir. En az olan il ise 46 603 kitap ile Kilis olmuştur. Kilis ilini Yalova (54 123 adet), Ardahan (62 431 adet), Şırnak (64 348 adet) ve Iğdır (76 610 adet) illeri takip etmiştir. Kırklareli ili bu sıralamada 47. sırada yer almıştır.
Halk kütüphanelerinde bulunan kitapların %47,3’ü edebiyat ve retorik konuludur.
Kırklareli ilinde halk kütüphanelerinde bulunan kitaplar konularına göre incelendiğinde %47,3’ü edebiyat ve retorik, %15,8’i sosyal bilimler, %12,1’i coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler, %6,1’inin genel, %4,7’sinin din, %4,2’sinin sanat, %3,5’inin felsefe ve psikoloji, %3’ünün uygulamalı bilimler ve teknoloji, %1,9’unun doğa bilimleri ve matematik ve %1,4’ünün dil ve dilbilim konularında olduğu görülmüştür.
Kırklareli halk kütüphanelerinde yabancı dilde yazılmış 2 844 kitap mevcut.
2 844 adet yabancı dilde basılmış kitap dillere göre incelendiğinde %54,8’inin İngilizce, %19,9’unun Çok Dilli, %6,2’sinin Almanca, %5,5’inin Fransızca, %4,6’sının Farsça ve %3,9 Arapça olduğu görülmektedir. Yabancı dilde yazılan kitapların %5’ini ise diğer dillerde yazılmıştır. Halk kütüphanelerinde yine Harf Devrimi sonrası basılmış eski harfli 8 adet Türkçe kitap bulunmaktadır, 1928 Harf Devrimi öncesi basılmış kitap bulunmamaktadır.
Kırklareli’nde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 64 adet kütüphane bulunmaktadır.
Kırklareli’nde bulunan devlet okullarında 49, özel okullarda 2 ve özel kurslarda 13 olmak üzere eğitim kurumlarında toplam 64 adet kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanelerde bulunan materyal sayıları ise 77 705 adet kitap, 215 adet süreli yayın, 123 adet CD, 64 adet DVD, 4 adet VCD ve 852 adet afiş, atlas, harita, mikrofilm,disket, vb. şeklindedir.
Kenan ÇELEBİ
Bölge Müdür V.