Kırklareli’de “Tarım TeknoParkı” kurulmalı

6556

Kırklareli tarımda çok önemli bir lokasyonda bulunuyor. Konum itibariyle İstanbul’a olan yakınlığı, çok değişik iklim koşulları, farklı türdeki toprak yapısı ile bir çok tarım ürününün yetiştirilme potansiyeli var. Kırklareli kıyı şeridi Karadeniz iklimine yakın iken, Bulgaristan sınırına yakın bölgelerde (dağlık), daha soğuk iklim yaşanıyor. Buna karşın daha aşağılarda bulunan bölgelerde (ova) ılıman iklim yaşanabiliyor.

Bu da Kırklareli’de yetişebilecek tarım ürünlerinde çok çeşitliliğin olabileceğini gösteriyor. Nitekim bölgemizde sert koşullarda yetişen ürünler olduğu gibi daha ılıman bölgelerde yetişen nazik ürünler de mevcuttur.

Kırklareli, bu değişik iklim durumuyla tarımda yeniliklere açık, geliştirilebilir, inovasyon ve ar-ge için önemli bir konumdadır.

KIRKLARELİ’DE “TARIM TEKNOPARKI” KURULMALI

Tarım ve gıdada artık adım adım yürümekten ziyade koşmamız lazım. İşte bu yüzden Kırklareli’de “TARIM TEKNOPARKI” kurulmalıdır. Böylece tarımı sadece köylüler yapmayacak, tarım ve gıda daha geniş bir kesime yayılacaktır.

– “TARIM TEKNOPARKI”nda kurulacak “Tarımsal Eğitim Merkezi”nde çiftçiler, köylüler ve üreticiler konunun uzmanları tarafından bilinçlen-dirilebilir. Ayrıca bu eğitim merkezinin koordinasyonu ile, ilkokuldan başlayarak, güvenli gıda, israf ve tarım konularında eğitimler verilebilir.

– “TARIM TEKNOPARKI”nda kurulacak uygulamalı tarım projeleri ile çiftçiler ve üreticiler bilinçli tarımın örneğini görebileceklerdir.

– “TARIM TEKNOPARKI”nda kurulacak “Akıllı Çiftlik” diğer üreticilere örnek olacak, “görmediğine inanmayan” insanlarımızın ufkunu açacaktır. Tarımla teknolojiyi birleştiren uygulamaların önünü açacaktır.

– “TARIM TEKNOPARKI”nda kurulacak “Tarım AR-GE Merkezi” ile bölgede bir çok tarım ve gıda ürününü denemeleri ile yenilikler yapılabilecek, inovasyonlar gerçekleştirilebilecektir.

– “TARIM TEKNOPARKI”nda kurulacak “Gastronomi Merkezi” ile tarım, gıda ve gastronominin eğitim, uygulama ve paylaşım merkezi olabilir. Çok faklı lezzetlere ev sahipliği yapan Kırklareli için gastronomi bilinci oluşturup, gastronomi turizmi için de lokomotif görevi görecektir.

– “TARIM TEKNOPARKI” önderliğinde Kırklareli’de düzenlenecek olan bir TARIM FUARI hem şehrimiz çekicilik olacak, hem de bölge çiftçi ve üreticileri için tarım fuarını ayaklarına getirmiş olacaktır.

– “TARIM TEKNOPARKI”nda Kırklareli ve Trakya’ya özgü tohum geliştirme, bölgedeki endemik bitki türleri ile ilgili geliştirme, tıbbi ve aromatik bitki çalışmaları ile bölgeye özgü gübre çalışmaları ile yüksek katma değer üretilebilir.

“TARIM TEKNOPARKI”nın Kırklareli’de kurulması için tüm kamu kuruluşları ile üniversite başta olmak üzere, sanayi ve esnaf birlikleri, STK’lar ve kooperatifler birlik oluşturmalı, öncü olmalı, kurulması için gereken her adım atılmalıdır. Bu teknoparkı şehrimize kazandıranlar, Kırklareli’nin tarihine adını altın harflerle yazdıracaklardır.

Hikmet Metin