Kitap ve Şair Hakkında Fuat Ertuğral

749

Kişi şairse şiir yazmadan duramaz. Bizim şairlerimiz genelde şiiri kolay yazılan bir edebiyat türü olarak görürler ve öylede zannederler.

Oysa şiir bir sanat eseri olduğu için kolay yazılan edebiyat türü değildir. Çok şiir yazmak da fazla bir anlam ifade etmez. Şiir kendi havasını bulduğu zaman yazılırsa kötü şiir olmaktan kurtulur. Şiiri şiir yapan onunu seçilmiş kelimelerle yazılmış olmasıdır. Anadolu kökenli bir şair olan Fuat Ertuğral şiirlerini şartlar oluştuğu, şairin şiiri yazmak istediği zaman yazmaktadır. Bu bağlamda Fuat Ertuğral’ ın kolay yazdığı şiirleri olduğu gibi zor yazdığı şiirleri de vardır. Mesela ‘’KADIN ANADIR’’ Kolay yazılmış bir şiir değildir. Burada şunu demek istiyorum kolay yazılmış şiirin bir sanat eseri olması tesadüfe bağlıdır.

Şair Fuat Ertuğral’ın şiirlerine baktığımızda kendisini halk Ozanı zannederiz. Bazı şiirlerinde halk Ozanı deyişleri dikkati çekmektedir. Bu durum şunu gösteriyor ki; Fuat Ertuğral şiirin yapısı üzerinde oynamakta, şiire daha bir estetik, ritim vermek istemektedir. Şu aşamada şair başarılı görünmektedir.

Fuat Ertuğral şiirinden önce kişiliği ile, efendiliği ile şiiri havaya sokmaktadır. Yumuşak ifadelerle, titizlikle seçilmiş kelimeler, belli ki şair şiiri ciddiye almaktadır. Gerçekten şiirde bunu ister. Çünkü okuyucuya güzel duygu ve düşünceler, hayaller kazandıracaktır. Yalnız ne var ki Fuat Ertuğral’ın şiirlerinde insanın ve halkın sorunları vardır. Şair halktan biri olsunda şiirine halk girmesin, bu düşünülemez. Halkı olmayan şair yanı Halk Ozanı yoktur. Bu çizgide şair başarılıdır. Şiirini halktan, okuyucudan koparmamıştır. Ne olursak olalım halk içinde halkla beraberiz böyle olunca şair Fuat Ertuğral’ın havada, boşlukta değildir. Şiirin ayakları halkın toprağındadır. Zaten meselede şiiri okuyucuya, halka bağlamak, ayrıştırmak değildir. Bu bağlamda şairi kutlamak gerek.

Şair Fuat Ertuğral sosyal bir kişidir. Sanatın, edebiyatın içindedir. Şiirin dışında Halk Türküleri dalında da çalışmaları vardır. Beste yapmaktadır. Şiir dinletilerine katılmaktadır. Şiirlerini, çalışmalarını kitaplaştırması zamanı gelmiştir. Şair Kırklareli kültür Sanat ve Edebiyatçılar Derneği kurucularındandır yönetim kurulu üyesidir. Bir anlamda topluma mal olmuş bir şairdir ve sanatçıdır. İlerde daha verimli çalışmalar yapacağını ummaktayım. Şair biraz yazdığı şiirin içindedir Bu itibarla şiir şairin cebindedir. Vakti zamanı bekler. Fuat Ertuğral nasıl yazdığını bilmiyoruz. Fuat Ertuğral’ı şair olarak biliyor ve okuyoruz şair şiiri okunur hale getirmekle zorunludur. Bundan sonrası okuyucu yorumlar. Şaire başarılar dilerim.

KARDEŞ KARDEŞE KÜSER Mİ?
Fuat ozan dertli dertli söylenir
Gördüğü manzara hiç de hoş değil
Büyükse kardeşin önünde eğil
Kardeş kardeşe küser mi yaren.
Fuat Ertuğral