Köylüm Meralarına Sahip Çık

1025

Meralar hakkında önemli toplantı

CHP Kırklareli İl Genel Meclisi Üyesi Avukat Bora Terzi ve Avukat Mehmet Cem Kenğer, 13 Ekim Pazartesi günü Lüleburgaz Muhtarlar Derneği’nde muhtarlarla bir araya gelip meralar konusundaki hukuki süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Köyler için hayati önem taşıyan toplantıya Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Mustafa  Şener Birgün, Muhtarlar Derneği Başkanı N. Yavuz İşçioğlu ve çok sayıda muhtar katıldı.

Kenğer ve Terzi muhtarlara önce meraların ıslah koşullarını anlattılar. Ardından mevzuat ve talimatları anlatıp hukuki süreç hakkında bilgiler verdiler.

Toplantıya CHP kimliği ile gelmediğini söyleyen Terzi “Bugün burada CHP İl Genel Meclisi Üyesi olarak değil avukat olarak sizlere bilgilendirme yapmaya geldim. Siyasetten ziyade amacımız köylerimizin geleceğidir. Meralarımızın hayvancılık yapan şahıs ve şirketlere kiralanmasına karşı yasal yollarla nasıl mücadele edeceğiz. Tüm bunları sizlere açıklamak, bu konularda sizleri aydınlatmak istiyorum. Bu konuda partimiz de gerekli takibi yapmaktadır” dedi.

“Meraların şirketlere kiralanması hukuken mümkün değildir”

Terzi “Mera Kanunun 12. Maddesinde meraların ihtiyaç fazlası olan kısımlarının, sadece ihtiyaç içinde bulunan köy veya belediyelerde hayvancılık yapan özel veya tüzel kişilere kiralanabileceği hüküm altına alınmış, bu madde de meraların ıslah amacı ile kiralanabileceği düzenlenmemiştir. Mera Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (b) bendinde meraların ıslah amacı ile kiralanabileceği düzenlenmiştir. Mera Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin (b) bendinde yapılan düzenleme Mera Kanunu’nun 12. Maddesini genişletici mahiyette ve Kanun hükümlerine aykırıdır. Yönetmelik hükümleri Kanunda yer bulan ve yetki verilmemiş olan bir alanı genişletemez. Açıkça Kanun’a aykırı olan Yönetmelik hükümlerinin dikkate alınmaması, Kanun hükümlerine göre karar verilmesi gerektiği Danıştay’ın yerleşmiş içhatlarındandır. Bu nedenle ıslah amacı ile de olsa Mera Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin (b) bendine göre meralarımızın hayvancılık yapan şahıs ve şirketlere kiralanması hukuken mümkün değildir” dedi.

Terzi “Yine Mera Kanunu’nun 12. Maddesi: Komisyon, 11’inci maddeye göre belirlenen ihtiyacı karşılayacak miktarda mera, yaylak ve kışlaklar ile bunlarla ilgili sulama ve geçit yeri olarak tespit edilen alanları halkın ortak olarak yararlanmaları amacıyla, o köy veya belediye tüzel kişiliğine tahsis eder ve tahsis kararı valiliğin onayına sunulur. Bu kararda, tahsis edilen yerin niteliği, miktarı, sınırları, hayvan sulama ve geçit yerleri, tahsis amacı, otlatma kapasitesi, aile işletmelerinin büyükbaş hayvan birimi üzerinden otlatma hakkı ve otlatabilecekleri hayvan sayısı da belirtilir. İhtiyaçtan fazla çıkan kısım ise, ihtiyaç içinde bulunan çevre köy veya belediyelerle hayvancılık yapan özel veya tüzel kişilere kiralanabilir. Ancak kiralama durumu tahsis edilen köy ve belediyelerin hayvan sayısına göre her 5 yılda bir yeniden değerlendirilir. Hükmüne amirdir. Bu nedenle kiralama yapılmak istenen meradan faydalananların anılan madde hükmü gereğince o meraya ihtiyacının bulunması, kiralanmak istenen merada ihtiyaç fazlası bir alanın bulunmaması durumunda da o mera salt ıslah amaçlı da olsa hayvancılık yapan şahıs veya şirketlere kiraya verilemez. Ayrıca ıslah edilmesine gerek olmayan, ıslah çalışmasına başlanılmış yahut ıslah çalışmaları tamamlanmış olan meralar da ıslah amaçlı olarak kiraya verilemez. Kaldı ki köylerimizdeki meraların, köyde hayvancılık yapan köylünün kullanımına bırakılması, hiçbir şekil ve surette hayvancılık yapan şahıs veya şirketlere kiralanması gerekmektedir. Zaten mevcut meralar köylerimizdeki hayvanlar yetmemektedir. Yeterince pahalı olan hayvan bakımı meralar da kiraya verilirse köylüyü zora sokacak ve hayvancılığa darbe vuracaktır.

Bizim yapmamız gereken İl Mera Komisyonu’nun meranın ıslah amaçlı kiraya verilmesine dair kararını öğrenir öğrenmez derhal 60 günlük süre içinde işlemin iptali için dava açmamız gerekmektedir. Bu konu ilgili köy muhtarlıklarında askıya çıkmaktadır” dedi.

Avukat Kenğer de Kırklareli ili Karahıdır Mahallesi’nde meralarının kiraya verilmesine itiraz edilip konunun mahkemeye taşındığını ve Mahkemenin Yürütmeyi iptal kararı verdiğini söyleyip “Süresinde başvuru yapın. Ziraat Odaları önderliğinde meralarınıza sahip çıkın. Köyünüzdeki insanları yapılacak hukuki işlemler hakkında bilgilendirin” dedi.

Gökhan KAN
Kaynak:  Hürfikir Gazetesi-Lüleburgaz( 14.10.2014)