Kırklarelililer’in İstanbul’da kurduğu köy

Kırklareli tarih boyunca göç almış, göç vermiş bir yerdir. Avrupa-Asya yolu üzerinde bulunması göç trafiğine yol açmıştır.

Bazen göç kafilelerinden Kırklareli’ nde kalmayı tercih edenler olmuştur. Asya’ dan gelip Avrupa’ da savaştıktan sonra, mesela Pers’ ler gibi, İstanbul’ u yağmalayan Latin’ ler gibi kafileler içinden ayrılıp Kırklareli’ ne çok insan yerleşmiştir. Bunun dışında Osmanlı Padişahlar’ ı zamanında Kırklareli’ ne iskan edilenler de vardır.

Mesela 2. Beyazıt zamanında İspanya’ dan kovulan Yahudiler’ den bir kısmı Padişah Fermanı ile Osmanlı Devleti’ nin Avrupa’ daki toprakları üzerine, Trakya’ ya yerleştirilenler olmuştur. Ayrıca 4. Mehmet’ in( Avcı Mehmet) Polonya Seferi sırasında Polonya’ nın Kamaniçe Halkı’ ndan 15-20 bin dolayında Yahudi Kırklareli’ ne iskan edilmişlerdir. Daha sonraki yıllarda, mesela 1860 lı yıllarda Kırm’ dan, Kafkaslar’ dan göç eden Tatarlar’ dan kalabalık bir kafile Kırklareli Demirtaş Mahallesi bitişiğinde oluşturulan TATAR MAHAALLESİ’ ne iskan edilmişlerdir. Ancak devamlı göç alan, göçmenleri bağrına basan Kırklareli ayni zamanda göç vermiştir.

1912 Balkan Savaşı sırasında Kırklareli’ den büyük çapta Rum ve Yahudi önce Atina’ ya daha sonra da Amerika’ ya göç etmişlerdir. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika ülkelerine yerleşmişlerdir. Ancak Kırklareli en önemli göç’ ü 1870 li yıllarda İstanbul’ a yapmıştır. İstanbul üzerine araştırmaları ile tanınan Prof.Dr. SEMAVİ EYİCE  Kırklareli’ nden göç edip  İstanbul’ a gelenlerin, İstanbul’ da BOYACI KÖY’ ü kurduklarını söylemiştir. Kırklareli tarihi üzerine yazıları olan bazı Rumlar’ da bu olayı doğrulamakta, Kırklareli’ nden göç eden hatırı sayılı Kırklarelililer’ in İstanbul’ da BOYACIKÖY’ ü kurdukları bilgisine kitaplarında yer vermişlerdir.

Peki, Kırklareli’ nden İstanbul’ a göç eden bu insanlar kimlerdir?, meslekleri nedir?, niçin göç etmişlerdir? Neden İstanbul’ da bir köy kurma ihtiyacını duymuşlardır?.

[inset side=left]Kırklareli’ nin eski halkı uygarlık yaratma özelliğine, yeteneğine sahiptir.[/inset] Görülüyor ki olayla ilgili bir hayli yanıt bekleyen soru vardır. Bunları araştırmak gerekir.Bize göre bunlar bir mesleğin insanlarıdır. Sanatkar kişilerdir. Bize göre İstanbul’ a kalkıp orada BOYACIKÖY’ ü kuranlar Kırklareli’ nde yaygın biçimde olan DOKUMA TEZGAHLARI’ nın boya işlerinde çalışmış olanlarıdır. Çünkü o yıllarda yani 1880’ li ve 1890’ lı yıllarda Kırklareli’ nde az buçuk bir dokuma sanayi vardır. Evlerde kilimler, aba kumaşlar, çuvallar, çoban kebeleri, çullar ve çeyizlik kumaşlar dokunmakta ve hatta bunların tacirati yapılmaktadır. Dini inanç ve mesheplere göre renkli kumaşlar bu yıllarda çokça kullanılmıştır. Bele sarılan kumaşlar dokuma işidir.  Biz bile yaşlıların yeşil, kırmızı ve beyaz kuşak kullandıkları zamana yetişmişizdir. Bu alanda çalışan geniş bir kitle sanatlarına yeni iş alanları bulmak için İstanbul’ a göç etme ihtiyacını duymuşlardır. Bunlar yalnız Kırklareli’ nin içinden değil, köylerinden de göç kafilesine katılıp, İstanbul’ a gidenler vardır. Bu olay’ ın biraz da Balkanlar’ dan göç edip İstanbul’ da köy kuran Osmanlı tebası ile ilgisi vardır. İstanbul’ da Kırklarelililerin kurdukları BVOYACIKÖY gibi bir çok köy daha İstanbul’ un semtlerini oluşturmaktadır. İstanbul’ da köy kuranların soyları, sopları, ırkları ile anılıp söylenmektedir. BOYACIKÖY’ de onlardan biridir.

Böylece Avrupa’ nın ilk köy’ ünü Kırklareli’ nde kuranlar, yüzlerce yıl sonra İstanbulda’ da bir köy kurmuşlardır. Bu olay şunu gösteriyor ki Kırklareli’ nin eski halkı uygarlık yaratma özelliğine, yeteneğine sahiptir.