Küçük adımlarla geleceği yakalamak

1071

Gelişmiş ülkeler çevreye verdikleri zararları azaltmak ve en aza indirmek için bir çok adımlar atarlarken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin önünde değerlendirmeleri gereken ve atılması gereken çok önemli adımlar var.

Bunlardan biri de çevreye uyumlu ve zararsız yenilenebilir enerji konusu.

Gelişmiş ülkeler geleceğin en önemli sorunlarından biri olan enerji ihtiyacı konusunda bir çok adımlar atıyorlar. Yenilenebilir enerji halihazırda ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarına en büyük alternatif. Bir çok ülke fosil yakıt ve katı yakıttan vazgeçerek, yenilenebilir enerjilere yatırım yapıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri olan Portekiz’de geçen ay yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, ülkenin toplam elektrik tüketimini geride bıraktı. Portekiz’de 9 Mart’ta başlayan süreçte, 70 saat boyunca tüm tüketim kesintisiz olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı ve hiç emisyon üretilmedi.

Ve Portekiz Başardı…

Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerjide öncü ülkelerinden Portekiz’de mart ayında yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi, ülkenin toplam elektrik tüketimini geçti.

Portekiz Enerji Altyapı Şirketi verilerine göre, ülkedeki bol yağışlı ve rüzgarlı hava koşulları geçen ay hidroelektrik ve rüzgar santrallerinde üretimi artırdı. Geçen ay ülkede tüketilen elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden karşılandı.

Portekiz’de 9 Mart’ta başlayan süreçte, 70 saat boyunca tüm tüketim kesintisiz olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı ve hiç emisyon üretilmedi.

Öte yandan Portekiz Sürdürülebilir Karasal Sistem Birliği’ne göre, ülkede mart ayında yenilenebilir enerji üretimi sayesinde 1.8 milyon tonluk karbondioksit salımı engellendi. Bu miktarın karbon piyasasında 21 milyon avroluk ödeneğe karşılık geldiği bildirildi.

Ayrıca yılın ilk çeyreğinde Portekiz’de yenilenebilir enerji üretimi toplam tüketimin yüzde 61’ini karşıladı. Bu miktarın yüzde 31’ini rüzgar, yüzde 24’ünü hidroelektrik, yüzde 5’ini biyokütle, yüzde 1’ini ise güneş enerjisi santralleri oluşturdu.

Portekiz, 2016’da 107 saat boyunca toplam tüketimini tamamen ve kesintisiz olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamıştı.

California hanelerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu.

California, 1 Ocak 2020’den sonra inşa edilecek tüm müstakil ev ve apartman dairelerinde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk ABD eyaleti oldu.

Eyalet daha önce de 2030 itibariyle tüm hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 50’sinin karbon salımına yol açmayan kaynaklardan gelmesini şart koymuştu.

Kural, tamamen gölgede kalan evler gibi güneş panellerinin mantıklı ya da uygun maliyetli olmadığı hallerde muafiyet de getiriyor.

İnşaatçılara evlere tek tek güneş enerjisi panelleri kurma ya da bir grup evin ortak bir sistemi kullanması seçenekleri de oluyor.

Eyalette geçen yıl kullanılan elektriğin yüzde 16’sı güneş enerjisinden elde edildi.

Türkiye’nin yapması gerekenler…

Türkiye yenilenebilir enerji konusunda çok büyük avantajları olan bir ülke. Rüzgar geçişlerinin yoğun olduğu bir bölgede bulunmakta. Yüksek debili akarsuların yoğun bulunduğu bir ülke. Yılın her günü güneş alan bir ülke konumunda. Tabi tüm bunlar değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken konular da var. Tarım, doğal hayat, yaşam alanları gibi konular bir bütün olarak ele alınıp, değerlendirilmeli ve ona göre plan-projeler yapılmalı. Yenilenebilir enerjiden faydalanalım derken, insan yaşamı ve doğal hayat tehlikeye atılmamalı.

Bu konuda yapılmış çalışmalar ve atılmış adımlar Türkiye için çok güzel örnekler. Belki bu örnekler kadar olmayabilir ama en azından bu örneklerden görüp, değerlendirilip, küçük adımlarla da olsa gelecek yakalanabilir. Geleceği tamamen kaçırmaktansa, küçük adımlarla da olsa yakalanabilir.

– Hikmet Metin