Mustafa Kemal’in yanında bir Kırklareli’li Topçu Subayı Kemal Doğan

715

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin  1918’de Mondros Anlaşması’nı imzaladıktan sonra milli mücadelenin, özgürlük ve bağımsızlık savaşının halk çoğunluğunun olduğu Anadolu’da başlamasına karar verdi.

Bu amaçla bir süre İstanbul’da gizli çalışmalar yaptı. Harbiye Bakanlığı Müsteşarı olan İsmet İnönü ile milli mücadelenin ön kadrolarını oluşturacak kendisine yakın cephe komutanlarını tespit etti. 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu’ ya geçerken kendilerine birinci derecede yakın ve hizmetler verecek kişileri de belirlemiş bulunuyordu. Belirlediği kişiler içinde Kırklareli’ li Topçu Subayı Kemal DOĞAN da vardı.

Kemal Doğan, 1879 yılında Makedonya’ nın Üsküp Kasabası’nda doğmuş ünlü şair Yahya Kemal’in memleketlisidir. Aile 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da tutunamayacağını görerek bir yolunu bulup Türkiye’ye göç etmeye karar vermiştir. Ailenin bu göç arzusu Kemal Doğan’ın isteği doğrultusunda KIRKLARELİ’ye olmuştur. Yani Kemal Doğan’ın ailesi Üsküp’ten kalkıp doğrudan Kırklareli’ye gelip yerleşmiştir. Kemal Doğan ilkokula burada başlamıştır. Ahmet Mithat İlkokulu’nda okumuştur. 1912 Balkan Savaşından itibaren bütün savaşlara katılmış, bazı cephelerde Mustafa Kemal ile beraber olmuştur. Çünkü ayni coğrafyanın insanlarıdır. Mustafa Kemal’in bir politikası ve öngörüsü vardır. Osmanlı Devleti’nin yönetici kadrosu köken itibariyle Rumelilidir. Onlarla işi görmek başarılı olmaktadır.

Mustafa Kemal bu hemşehrisini 1919 tarihinde bilfiil Samsun Kadrosu’na dahil etmiştir. Bu kadroyu Mustafa Kemal, İsmet İnönü ile oluşturmuştur. Cephe komutanları ise daha önce Anadolu’ya geçmişlerdir. Onlarında çoğunluğu Rumelilidir. Mustafa Kemal Cumhuriyet’in ilanına kadar orduda kalmıştır. Milli Mücadele ve savaş sırasında şartlar elvermediği için Ankara’ya Büyük Millet Meclis’ne milletvekili gönderemeyen illerde onların yerine bazı kumandanlar görevlendirilmiştir. Kemal Doğan Cumhuriyet’in ilanından sonra ordudan ayrılarak siyasete atılmış, Kırklareli Milletvekilliği yapmıştır.

Geçtiğimiz hafta Kırklareli Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği Karadeniz Turu’na katılan Münir Saygın ve Mustafa Karaca Samsun ve Ankara’dan ettikleri telefonda Kemal Doğan’ın Samsun’a Mustafa Kemal’i götüren Bandırma Vapuru kumanda odasında Kurtuluş Savaşı’nı başlatan kadronun içinde Mustafa Kemal’in yanında resimlerini gördüklerini ve yine Ankara’da Anıt Kabir Anı Odası’nda Kurtuluş Savaşı’na katılan cephe komutanları listesinde Kemal Doğan’ın adını gördüklerini bildirdiler. Onlar bu bilgiyi verirken Kahraman Kırklarelili’nin Kırklareli ile bir ilgisini gösterir hiçbir şey olmadığını düşündüm. Belki bir gün bu konu Belediye tarafından ele alınır da ismi gelecek kuşakların anacağı bir yere verilir.

Cumhuriyet’in isim verme yönetmeliği der ki; yöresine ve ülkesine üstün hizmetler etmiş olanların adları cadde, sokak, meydan, park, okul yerlerine verilir. Adı verilecek olanın şanına, şöhretine, toplumdaki itibarına uygun yerlere verilmesi şartını zikreder. Bir süre önce Kırklareli Üniversitesi’nden iki kız öğrenci geldi. Hocaları tez konusu olarak şehrin cadde ve sokaklarına isimleri veril-miş kişileri, bunların kimler olduğu konusunda bir araştırın demiş. Öğrencilere yardımcı olamadım. O kadar ilgisiz isimler vardı ki, Kırklareli’nin cadde ve sokakları insanın kafasını karıştırıyor.

Sayın Belediye Başkanı Kesimoğlu bir gün bu isim verme işini bir araştırsın bakalım sonuç ne çıkacak.

Sonuç olarak; Kurtuluş Mücadelemizde Atatürk’ün yanında yer almış birini yeni kuşaklara tanıtmak gerekir.