Orda bir köy var, adı; “ARMAĞAN”

Ben, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kırklareli İl Temsilcisi, Öğretim Görevlisi  Münir Saygın, Öğretim Görevlisi, Şair İbrahim Bolçelik, Gazeteci Yazar Mustafa Karaca,Armağan Köyü’ne gittik. Armağan Köyü’nün eski ve tarihi adı HEDİYE KÖYÜ’dür. Bu adın Armağan olarak değiştirilmesi yanılmıyorsam 1960’lı yıllarda olmuştur.

Armağan Köyü orman içinde Kırklareli Merkez köylerindendir. Bu köye 1948 yılında Karadere Köyü öğretmeni iken birkaç defa gitmiştim. Bugün olduğu gibi o günlerde de Armağan çevre köylerden önde gelen bir köydü. Eğitim, sosyal kalkınma ve gelişme yönünden ve ekonomik durumu itibariyle ilerde bir köydü. Balkan Savaşı sonrası Bulgarlarla yapılan Soğuksu Anlaşması ile yerli halkın bir kısmı Bulgaristan’a göç etmiş, Bulgaristan’dan da bir kısım aileler buraya gelip yerleşmişlerdir. Bu nüfus değişimi yalnız Armağan Köyünde değil, Trakya’nın Bulgaristan sınırına yakın tüm Pomak köylerinde olmuştur. Bu değişimde 18-19 bin aile yer değiştirmiştir. Ancak Armağan tarihi çok eskilere giden bir “GEÇİT KÖY”dür. Köy ve çevresinde tarihi kalıntılar ve buluntular vardır. Köyün ünlü kişileri 1920 Yunan işgali sırasında Türk Milis Teşkilatı içinde yer almışlar, Fuat Balkan’nın emrinde Yunan İşgal Kuvvetlerine saldırılarda bulunmuşlardır. “Pomak Adem” bunlardan birisidir. Pomak Adem, benim kitaplara geçirdiğim güçlü ve cesur bir çetecidir.

[inset side=right]Armağan  “Temiz ve düzenli köy değerlendirilmesinde” Kırklareli’ nde 1., Türkiye genelinde ise 3. köy seçilmiştir.[/inset]“GİTMESEK DE GÖRMESEK DE O KÖY BİZİM KÖYÜMÜZDÜR” söylemi çok gerilerde kalmıştır. Gidip görmediğimiz köyler Cumhuriyetin ilk yıllarında idi. O zamanlar köyler uzaktı, köye gidecek kişi yoktu. Bugünlerde gitmediğimiz köy kalmamıştır. Armağan o köylerden birisidir. Nitekim gittik gördük ki o eski Armağan köyünden eser kalmamıştır. Köy’e giden iki yol da asfalt. Köyde eğitim devam ediyor. Rehberimiz kendisini köyünün kalkınmasına, tanıtımına adamış genç ve dinamik RECEP DAL’dır. Köyde değişimin son belgesini bir süre önce Sayın Kırklareli Valisi Mustafa Yaman’ın verdiğini söyledi. Armağan  “Temiz ve düzenli köy değerlendirilmesinde” Kırklareli’ nde 1., Türkiye genelinde ise 3. köy seçilmiştir. Vali bu durumu görmek ve kutlamak için  köy’e gelmiştir. Çünkü köylü değişimin ve kalkınmanın yolunu açmıştır. Köy’ün çöpü artık bidonlara, kutulara girmektedir.

Armağan Köy’ü kendi içinde örgütlenmiş bir köydür. Recep Dal’ın anlatmasına ve bizim gezip gördüğümüze göre köydeki sportif faaliyetler kapsamında sportif tesisler vardır. Misafirhanesi bulunmaktadır. Köy meydanı ve meydana çıkan yollar parke taşlarla döşenmiştir. Ünlü düşünür ve fikir adamı Ziya Gökalp “Köyde medeniyet yoktur” demiş olsa da, Armağan’da uygarlığın izleri ve yılları vardır ve Armağan kendi içinden değişmektedir. İç dinamikleri hareket halindedir. Recep Dal gibi şehir ile köy arasında yapıcı bağlar ve diyaloglar kuranlar bulunmaktadır. Şehirde köyden yetişmiş insanlar vardır. Recep Dal, hazırlamakta oldukları Kalkınma Projesinin kabul edilmesi halinde, Trakya Kalkınma Ajansı’ndan 500 bin Tl civarında proje kapsamında yardım göreceklerini söylemektedir.

Köylerde değişim şurada: Eskiden köyleri düşünenler şehirde oturan idarecilerdi. Şimdi Türkiye’de Armağan gibi, Poyralı gibi, Dolhan gibi köyler kalkınmayı, değişimi, kasabalı gibi yaşamayı kendileri düşünmektedir. Köyü değiştirmek kadar kendilerini de değiştirmek isteyenler vardır. Köy kahvesindeki masalarda oyun oynayan insanlar değil, gazete okuyan, düşünüp tartışan insanlar bulunmaktadır Armağan örneğinde olduğu gibi. Kırklareli’ nde taban değişiyor, tavan değişimi tetikliyor gibi, istenen de bu zaten. Baksanıza Sayın Vali Mustafa Yaman halkın içinden çıkmıyor. İdare halkın içine girdiğinde, halk devleti yanında görmüş oluyor, seviniyor. Köyde yaşam sevinci doğuyor Bunu iyi görmek gerek. Köylerde açılan ufka, değişen insana iyi bakmak lazım. Armağan’ da bu ışığı gördük.