Padişah çocuklarının Trakya’da taht kavgaları

1064

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı çalışmalara göre; Trakya’da yaşayanların daha çok tarihe ilgi duyduklarını, tarih okuduklarını tespit etmiştir. Bu husus doğru bir tespittir.

Zira Trakya tarihi, kültür, tarihi bilgi ve olaylar yönünden zengindir. Trakya, savaş ile birlikte yaşamıştır. Trakya’da evlere girmiş acıların yarıdan fazlası savaşlardan kaynaklanan olaylardır. Örneğin Timur Asya’dan Anadolu’ya savaşmak için gelmiştir. 1402 yılında Ankara Çubuk Ovası’nda, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt ile savaşmış, Yıldırım Beyazıt’ı mağlup ederek oğlu Musa ile birlikte esir almıştır.

Beyazıt’ın peygamber adı taşıyan oğullarından Mehmet Çelebi Amasya’da, İsa Çelebi Bursa’da, Süleyman Edirne’de devlet kurmuşlardır. Anadolu’yu yağmaladıktan sonra Asya’ ya dönen Timur’un yokluğu Beyazıt’ın oğullarına hareket serbestliği sağlamış, bu serbestliği devlet kurmakla sağlamışlardır. Zaman içerisinde taraftarları ile devletlerinin nüfusunu arttırmışlar, birbirlerine güç gösterisinde bulunmaya, asker toplayıp ordu kurmaya başlamışlardır.

İsa’nın, Musa’nın, Mehmet’in ve Süleyman’ın amaçları Osmanlı devletini yeniden kurmaktır. Tutsak olan Musa Çelebi serbest kalmıştır. İsa kendisine en yakın Timurtaş Paşa’yı yitirince ortalıktan   çekilmiş, ağabeyi Süleyman Çelebi’ye sığınmıştır. Sonunda Osmanlı devletini yeniden    kuracak, birbirlerine rakip, iki şehzade kardeş kalmıştır. Ancak ilerleyen zaman içerisinde Şehzade Musa tekrar ortaya çıkarak Edirne, Trakya ve Balkanlara hakim olan Emir Süleyman’ı iktidardan edecektir. Nitekim günlerden bir gün güçlü ordusu ile Balkanları aşarak Edirne’de Süleyman Çelebi’nin üzerine yürüdü. Süleyman o sıra hamamda şarap içiyordu. Musa’nın askerleri hamamı bastıklarında Süleyman üç muhafızı ile atlarına binmiş, gecenin karanlığında Babaeski’ye doğru yola çıkmışlardı. Süleyman sabaha karşı Babaeski’nin DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ’ne gelmişti. Düğüncülü Köyü’nden çevrede ava çıkmış 3-4 avcı Süleyman’ı öldürmüşlerdir. Edirne’de bu cinayeti duyan Musa Çelebi Düğüncülü Köyü’ne gelir, köylüleri toplar “Süleyman size ne etti de onu öldürdünüz” diyerek halkı evlerine sokarak cezalandırır. Böylece Musa, Süleyman’ın yerini almış yeni bir hükümet kurmuş, bu hükümette Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi ile, zamanın ünlü fikir adamı Şeyh Bedreddin’e hükümette yer vermiştir.

1410 yılında Musa Çelebi Edirne’de güçlü bir hükümet kurmuştur. Trakyalılar kendisini sevip saymıştır. Ancak Anadolu yakasında bulunan Mehmet Çelebi Musa’yı ortadan kaldırmaya kararlıdır. Bu amaçla Vize’de kuvvetli bir ordu ile Musa’nın üzerine yürümüştür. Kardeşler arasındaki savaşı Mehmet Çelebi kazanmış, 1410 yılında Osmanlı devletini yeniden kurmuş, devletin düzenini babası zamanındaki konuma getirmiş ve 1. MEHMET olarak Osmanlı Padişahı ilan edilmiştir.

Tarihimizde bu kesintiye, bölünmeye, kardeşler savaşına FETRET DEVRİ demişlerdir.