Sergen Belediyesi ve Referandum

Yeni çıkan Mahalli İdareler ve Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında bazı belde belediyeleri ve köyler, büyükşehir sınırları içine alınarak mahalle statüsüne dönüşüyor. Büyükşehir yasası dışında kalan bazı beldeler ise nüfus oranı uygulaması ile belediye statüsünü kaybetme durumunda kalıyor.

Yasanın artıları ve eksileri uzun süredir basında ve TV ekranlarında tartışılıyor.

Bazı köylerin belediye sınırlarına dahil edilerek mahalle statüsü kazanmasıyla, bazı hizmetleri daha iyi alacağı, ekonomik ve sosyal gelişmeler olacağı düşünülerek yasanın olumlu yönleri olarak tartışılıyor. Ancak buna karşılık tabiî ki bu hizmet ve gelişmelerin bir bedeli olacağı ve bu bedelin de artı bir yük getireceği tartışma konusu oluyor.

Bu yasa ile birlikte Türkiye’ nin şehir nüfusu, köy nüfusuna oranla fazlalaşmış oluyor. Hani bir zamanlar Demirel meydanlarda nutuk atardı “Türkiye’ nin köy nüfusu şehir nüfusundan fazla, bu durum bizi gelişmiş ülkeler sınıfından uzak tutuyor. Hızlı bir şekilde şehir nüfusunun artması gerekir”. İşte biz bu yasa ile birdenbire gelişmiş ülkeler sınıfına girivermiş oluyoruz. Bazı aydınlarımızın da gözü aydın. Küçümseyerek baktıkları ve konuşmasında horladıkları Türk Köylüsü artık ortadan kalkıyor ve mahalleli oluyor. Cumhuriyet dönemi boyunca korktukları Türk Köylüsü artık bir şehrin mahallelisi oluyor. Yarın “Mahalle Baskısı” sorunu gelişmemizi engelliyor diye feryat ederseler şaşmamak gerekir.

[inset side=right]Başbakan Recep Tayyip Erdoğan belki bir ayrıcalık tanır, belediye hizmetlerinin ve belediye ünvanını kazanmanın tarifi yapılırsa bu tarifin adı SERGEN BELEDİYESİ olur.[/inset]Yeni yasa ile nüfusu 2000 kişinin altında kalan belde belediyeleri kapanacak ve mal varlıkları en yakın bir belediyeye devir edilecek. Bazı belde belediyelerinin işlemlerinin çok az olduğu kısıtlı imkanlar ile sadece bir başkan ve birkaç personel olduğu gerçeği karşısında, bu yasanın elbette olumlu yanı. Ancak bazı belediyeler var ki, nüfus sayısının dışında gerçekten belediye olmuş ve kaliteli ve güzel hizmetler verip, beldeye yatırımlar yapabiliyor.

Bu belediyelerden bir tanesi Kırklareli Vize İlçesine bağlı SERGEN BELEDİYESİ.

Sergen Belediyesi 09.12.1988 tarih ve 35279 sayılı yasa ile nüfusu 2000 kişinin üzerinde bir yerleşim yeri olduğu için belediye statüsü kazanmış. 26 Mart 1989 seçimleri ile birlikte ilk belediye hizmetlerini vermeye başlamış.

28 Mart 2004 tarihinde Ak Parti adayı olarak seçimleri kazanan Hasan Kaynar iki dönemdir başarı ile başkanlığı götürüyor. Beldeye bir İlçeden daha fazla hizmet götürmüş. Sokaklar temiz ve bakımlı. Beldenin hemen tamamı parke taş döşenmiş. Modern spor tesisleri, kapalı spor salonu birçok ilçeyi kıskandıracak durumda. Ancak bugünler üzüntülü günler. İş imkanlarının kısıtlı olması, beldenin geçim kaynağı ormanların da köylünün kullanımından çıkarılması işsizliği daha da körüklemiş ve gençler beldeyi terk etmeye başlamış. Bu hızlı göç süratle nüfusu düşürmüş ve 2000 altında kaldığı için belediyenin kapanması gündeme gelmiş. Kanuna karşı ufak bir hülle gibi görünse de yakın köy (mahalle gibi bir konuma gelmiş zaten) EVRENCİK KÖY’ü ile bu yasal engel aşılmaya çalışılmış. Yapılan Referandum her iki tarafa da hüzünlü günler yaşatmış. Sergen her belediyeden daha fazla belediye kalmayı hak ediyor. Ancak Evrencik yüzlerce yıla dayanan geleneklerini koruyarak bağımsız köy kalmak istiyor. Haklı ve doğru bile olsa bir beldeye bağlı mahalle olmak istemiyor. Belediye Başkanı HASAN KAYNAR “ her iki taraf için zor bir karar, biz belediyemizi, onlar köyünü kaybetmek istemiyor”.

Bu zor karar maalesef 70 kabul oya karşılık 400 civarında red oyu ile sonuçlandı. Evrencik şimdilik köy olarak kaldı. Sergen ise belediye’ yi kaybetmenin hüznünü zaten hissediyordu, şimdi yaşamaya başladı.

Bizim görüşümüz ise Sergen Belediyesi’ nin birçok belediyeden daha fazla bu hizmeti ve teşkilatı hak ettiğidir. Kim bilir yasada belki bir boşluk vardır, nüfus dışında bazı kriterler devreye sokulabilir ve Sergen belediye olarak kalır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan belki bir ayrıcalık tanır, belediye hizmetlerinin ve belediye ünvanını kazanmanın tarifi yapılırsa bu tarifin adı SERGEN BELEDİYESİ olur.