Soğucak Köyü – Vize ÇED Bilgilendirme Toplantısı

365

BASINA VE KAMUOYUNA

Vize’ye bağlı Soğucak köyü Ormanlık alanda, açılması planlanan kalker ocağı ÇED halkı bilgilendirme toplantısı duyuru yapılmış, toplantının yapılacağı 10/04/2018 tarihinde yörede yaşayanlar ve çevre il ve ilçelerden gelenler toplantı saatinden önce köy meydanında toplandı.

Soğucak ve civardaki diğer köylüler, Kırklareli Milletvekili Turabi KAYAN, Vize Belediye Başkanı Sedat BALKI, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar TÜRKER, Tekirdağ-Kapaklı Belediye Meclis üyesi ve Kapaklı AK Parti Kapaklı Kadın Kolları Başkanı Nezahat ERDOĞAN, Muhtarları, İl Genel Meclis üyeleri, Vize Ziraat Odasının yanı sıra, Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisinin, bölgede faaliyet gösteren çok sayıda Sivil Toplum Örgütü ile Köyde yaşayan, genç, yaşlı , çocukların ve özellikle köyde ki kadınların yoğun tepkisi nedeniyle planlanan CED bilgilendirme toplantısı yapılamadı.

Toplantı yapılması planlanan köy kahvesinin girişini kapatan kadınlar ve çocukların tepkileri nedeniyle Kamu görevlileri ve şirket yetkileri sunum yapmak için köy kahvesine giremediler.

Bakanlık ve Firma Yetkilileri toplantı yerine ulaşamadan, köye 450 metre mesafede açılması planlanan ocağına karşı çıkması ve bilgilenme istememesi nedeniyle köyden ayrılmak zorunda kaldılar.

Bölge halkı, yetkililere karşı çıkma gerekçesini, “her taraf taş, kil, mıcır ocağı ve çimento fabrikası. Neyin bilgisini vereceksiniz. Burada biz yaşıyoruz. Siz değil. Köyün neredeyse içerisinde dinamitler patlayacak.Var olanlar yaklaşık 20 köye su veren kaynakları kuruttu. Su bu köye bile yetmeyecek duruma geldi. Bir yenisine tahammülümüz yok. Artık yeter. Daha iyi anlamanız için İS-TE-Mİ-YO-RUZ” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

25 Kasım 2009 (27397 Sayılı Resmi Gazete) da tarımsal sulama için bile sondaja bile kapalı olan bölgede patlamalı kalker tesisi zaten zor olan köyde ki yaşamı tamamen yok edecektir.

Ayrıca yabancı arı girişine kapalı olan bölgede, Kalker ocağı açılması planlanmasının bilimsel, hukuksal ve yaşamsal tarafı olamaz.

Bölge Trakya (Istranca) arısı koruma alanı. 30/06/2010 Tarih ve 29 sayılı olurları ile Tarım Bakanlığı tarafından mutlak korumaya alınmış olup, Faaliyet bölgesinin tamamına yakınında ISTRANCA ARISI koruma kapsamındadır. Arının saflığının korunması için, bölge dışından yabancı arıcı bile giremiyorken, yüzlerce dekar , üstelikte binlerce ağacın kesilerek yok edileceği bir alana kalker ocağı işletmesi nasıl açılabilir..?” Diyerek isyanlarını dile getirdiler.

Ayrıca köyün bağlı olduğu Vize ilçesi cittaslow – sakin şehirdir. Dünya tarafından tescillenmiştir. Vize ilçemiz bu ünvanı kaybetmeli. Ancak bu kadar çok kil-kalker-taş ocağı gelirse korkumuz o dur ki, Vize ilçesi, Trakya’nın ilk Başkenti bu ünvanı kaybedecektir. Ünvanı kaybetmekle kalmayıp, doğal ve kültürel değerleri de yok olacaktır.

Bakanlık ve Firma yetkililerinin köyden ayrılmalarını müteakip, Yöre halkı tarafından mahallinde tutanak tanzim edildi.

Tutulan tutanakta, “Bizler aşağıda imzası bulunan bölgede yaşayanlar olarak, bahse konu kalker ocağının geçimimizi sağladığımız yerde açılmasını istemediğimiz için, toplantıya kimse katılmamış, toplantı başlatılmamış, dolayısıyla halkı bilgilendirme toplantısı belirtilen yer ve saatte yapılmamıştır.Bizler bölgede yaşayan, tarım ve hayvancılık yapanların, bölgede sayıları her geçen gün taş, maden, kil ocakları ve çimento fabrikalarının ormanlarımızı yok etmesine, sularımızı ve yaşamımızı kirleterek yok etmesine dur diyoruz.

Orman ve bu el değmemiş doğanın nimetlerinin, değişen anlayış gereği başka şekillerde değerlendirilebilmesi için yörede pek çok proje yürütülmekte, denenmeye çalışılmakta ya da tavsiye edilmektedir. Bunların en başında ise eko-turizm faaliyetlerinin yörenin imkanları ölçüsünde şekillendirilip uygulanmasına yönelik girişimler yer almaktadır.

Çevre mevzuatına göre proje değerlendirilmesinde “halkın katılımı” ilkesi esastır. Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmelerine göre Halkın istemediği hiçbir projeye hiçbir yatırıma halka ve doğaya ve de kamu yararına aykırı olarak izin ve onay verilemez.

İnceleme ve karar verme yetkililerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Proje bölgesinde yaşayan Yurttaşlar olarak Doğanın korunması ve Hukukun uygulanması için sonuna kadar kararlılıkla mücadele vereceğiz.

Siz kamu görevlilerinin de Anayasa 56. Madde, Anayasa 169. ve 170. Maddeleri, Çevre Kanunu, Orman Kanunu, kamu yararı ilkesi doğrultusunda telafisi mümkün olmayan sonuçları yaşamamıza fırsat vermeyerek, ÇED Başvuru Dosyasını reddetmenizi, sözde projeye ilişkin olarak hiçbir izin ve onay vermemenizi istiyoruz. Aksi halde tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı ihbar ve ihtar ediyoruz.

Istrancaların nadir ekosisteminin korunması ve yerelin sürdürülebilir kalkınması yönünde ve gelecek nesillere, yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuz gereği bu açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız.

Bizler Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi adına bileşeni olduğumuz Trakya Platformunun bilim, hukuk ve yürütme kuruluları olarak yaşamı savunan, üreten köylümüzün yanında her şart ve koşulda olmaya devam edeceğiz. 10/04/2018 Soğucak Vize-Kırklareli

Göksal ÇİDEM- Kırklareli Kent Konseyi – Çevre Meclisi Başkanı