Tarihte Yolculuk – Süleymaniye Hamamı

1798

İstanbul’un Fatih İlçesi Beyazıt semtinde Süleymaniye Camiini ziyaret gittiğimizde ikiz kızlarım Eda Nur Bilgin ve Seda Nur Bilgin’le Süleymaniye’ye gittik. Tarihte yolculuğumuzda bu gün bilgilendiğimiz Süleymaniye hamamını siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

Ünlü Türk mimarı Mimar Sinan tarafından 1551-1558 yılları arasında İstanbul Beyazıt’ta Süleymaniye Camii ve külliyesi ile birlikte inşa edilen Süleymaniye Hamamı adını Kanuni Sultan Süleyman’dan almaktadır. Sultan Süleyman’a ait özel bir locası olan hamam için Mimar Sinan “kalfalık eserim” demiştir. Yakınlarında bir çok mezarı bulunan külliyenin içerisinde Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın türbeleri de bulunmaktadır.

Mimar Sinan’ın 85 yaşında yaptığı bu eser Süleymaniye Camii kompleksinin bir parçasıdır. Süleymaniye Camiinin çevresinde kütüphane, hamam, medrese, imaret, dükkanlar ve hazire bulunmaktadır.

Hamamda bir kuyunun sarılık hastalığına iyi geldiğine inanılmaktadır. 82 yıl kapalı kaldıktan sonra 2001 yılında turistik olarak çalışmaya başlayan Süleymaniye Hamamı günümüzde, kadın ve erkeğin birlikte banyo yapabildiği turistik bir tesis olarak işletiliyor. Mimar Sinan’ın bu kalfalık eseri olan Süleymaniye Hamamı bu gün yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağını oluşturan tarihi zenginliklerimizden birisi olarak öne çıkmaktadır.

“Ben ölünce bir elimi tabutun dışına atın. İnsanlar görsünler ki, padişah olan Kanuni  bile bu dünyadan eli boş gitmiştir.” – Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman ; 27 Nisan 1495 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim’in ve Hafsa Hatun’un çocuğudur. Hükümdar ailesinde bulunan tek erkek evlat olması sebebiyle, babasının ardından tahta direk olarak geçmiştir. Alnı geniş, yuvarlak yüzlü, ela gözlü, uzun boyunlu ve sakallı bir fiziği olan Kanuni Sultan Süleyman, Türk hakimiyetinin tün dünya üzerine yayılmasını sağlayacak bir padişahtır.

İlk öğretimini annesi ve nenesinden alan Kanuni Sultan Süleyman daha sonra İstanbul’a gönderildi ve burada dedesi Sultan ikinci Beyazıt’ın yanında dönemin en büyük ilim bilgisine sahip zatlarından dini ve ilmi konularda dersler görmüştür.

İstanbul’dayken savaş ve dövüş eğitimleri de alan Kanuni Sultan Süleyman daha sonra babasından sancak istedi. Şarki Karahisar, Bolu ve son olarak Kefe sancaklarına vali olarak tayin edilen Kanuni Sultan Süleyman burada Devlet yönetimi hakkında bilgi sahibi oldu. Azim ve irade sahibi padişah olan Sultan Süleyman verdiği emirden asla geri dönmeyecek kadar kararlı, bir emri verirken uzunca düşünecek ve acele etmeyecek kadar akıllı bir padişahtır. Sultan Süleyman’a “Kanuni” lakabının takılmasındaki en büyük etken ise dönemin kurallarına sıkı sıkıya bağlı ve kuralları en yakınındakiler dahil olmak üzere taviz vermeden uygulatan bir padişah olmasından dolayıdır. Kanuni Sultan Süleyman 7 Eylül 1566 tarihinde hayatını kaybetti.

Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki iç isyanlar;

 • Canberdi Gazali isyanı
 • Ahmet Paşa isyanı
 • Baba zuhur isyanı
 • Kalenderoğlu isyanı

Kanuni Sultan Süleyman dönemi savaşları ve başarıları kısaca;

 • Tahta çıktıktan bir yıl sonra, Belgrat’ı fethetti. (1521)
 • 1522 yılında Rodos fethedildi.
 • 1529 I. Viyana kuşatması.
 • Macaristan egemenlik altına alındı.
 • Sonrasında Kuzey Afrika, Ortadoğu, ve İran’dan geniş belgeler Osmanlı egemenliği altına alındı.
 • Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir ve Kuzey Afrika’yı olarak Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirdi.
 • Doğu’da ise İran’a yapılan savaşlar sonunda Tebriz alındı.
 • 1562’de Transilvanya bölgesi alındı.
 • Kanuni Sultan Süleyman, Sultan I. Selim Han’dan 7.000.000 km2 ye yakın devraldığı Osmanlı Devletini 46 yılda 15000 km2’ye bağlaşık devletlerle 17000.000. km2’ye ulaştırmıştır.
 • Kanuni Sultan Süleyman Muhteşem Süleyman olarak anılır. Bir çok tarihçi tarafından onun Saltanatında Osmanlı İmparatorluğunun en parlak dönemini yaşadığı kabul edilmektedir.

Bir tarihi mekanda görüşmek dileğiyle…

Hatice Opak Bilgin