TOPÇU BABA 2016

Trakya Alevi- Bektaşi dünyası 19. Topçu Baba etkinliğinde buluştu. Genelde  Haziran ayının ortalarında 15-16-17 Haziran gibi yapılan etkinlik bu yıl ramazan ayı dolayısıyla erkene alındı ve  4 Haziran 2016 günü gerçekleşti.

Her yıl olduğu gibi bu yılda basınımız sağ olsun rakamları konuşturdu. 2 Dana, 74 koyun, 2 keçi, yüzlerce tavuk vs. kurban edilerek 3 ton et ikram edildi. 1000 civarı araç, 5 bin civarı katılımcının gelmesiyle güzel bir yemek şöleni haline dönüştürüldü. Etkinliğe alevi-bektaşi dünyasının dışında da önemli katılımlar vardı. Özellikle roman vatandaşlarımızın bu et pahalılığında bedava et ihtiyacını karşılamak için plastik kovalarla gelmesi ilginç manzaralar oluşturdu.

Siyasilerimiz böyle bir kalabalığı görünce birkaç söz söylemeden edemedi. Lüleburgaz Semah ekibinin semah gösterisi gerçekten mükemmel idi. Civardan gelen semah ekipleri de çeşitli gösteriler sundu. Şiirler ve ozanların sazlarında dinlediğimiz türküler ile güzel bir geçirdik diyebiliriz. Etkinliğin en önemli çeşitli nedenlerle birbirlerinden uzakta yaşamak zorunda kalan dost ve akrabaların etkinlik nedeniyle yılda bir defa da olsa görüşüp hasret giderebilmeleri idi.

 

 

 

 

Etkinliğin amacı sosyal ve kültürel bir etkinlik olmasına rağmen Topçu Baba’nın kimliği ve kişiliği, alevi-bektaşi töre ve eğitiminin önemi ve özellikleri hakkında fazla bir bilgi sunulamaması biraz eksik gibi kaldı. Basın sayılarla, bazı katılan guruplar dağıtılan etlerden kovalarına et alabilme, politikacılarda seçmene şirin görünebilme ilgisine odaklandı için bu yılda ayni şarkıları dinlemek zorunda kaldık.

 

 

 

 

 

Topçu Baba Kültür Derneği Başkanı Hasan Dağ yaptığı açıklamada “Balkanların fethinde önemli rol oynayan Hacı Bektaş Veli ‘ nin Horasan erenleri 700 yıldır bu topraklarda inancımızı yaşatıyor. Türkiye’ nin temelinin en önemli temel harcı olan Laikliğin, din ve vicdan özgürlüğünün dolu dolu yaşatıldığı buralarda bizlerde bu kültürün temsilcileri olarak inancımızı doğru olarak gelecek nesiller aktarma uğraşı içindeyiz. Bu yıl resmi olarak 19. düzenlenen ancak yüzlerce yıldır devam eden bu etkinliğimiz Trakya ve Türkiye’ de örnek etkinliklerden birisidir.” Diyerek balkanlarda yaşatılan alevi-bektaşi inancının devam edeceğini açıkladı. Kırklareli Merkez de yapılmakta olan Topçu Baba Kültür Merkezi inşaatı bittiğinde ise çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin yıl içinde de devam edebileceği müjdesini verdi.

 

 

 

Kitap okuma alışkanlığımızın olmadığını maalesef burada da gördük. Böyle anlamlı ve geniş kapsamlı açıklamalar bulunan kitaba ilginin alevi ve Bektaşiler tarafından bile az olması düşündürücü idi.

Etkinlikte 2. kitap ise KAYALI Köyünden GÖKHAN UYANIK’ ın yazdığı “ RODOPLARDA SON SOLUK“ isimli kitabı idi. Gökhan Uyanık, köyünde dinlediği bir hikayenin izlerini sürerek Rodoplar’ daki dede köyüne giderek gerçek bilgi ve mekanları ziyaret ederek gerçekleştirdiği bu hikaye aslında hepimizin hikayesi. Rodoplarda Son Soluk Balkanlardan çekişimiz ve oralarda bıraktığımız izlerin son 100 yıllık izdüşümü gibi. Böyle bir çalışma için kendisini kutluyoruz. Mutlaka, alınıp okunması gereken bir kitap.

 

 

 

 

Etkinlik sosyal ve kültürel bir etkinlik idi amma, alevi-bektaşi kültürüne ait herhangi bir kitap veya basılı yayına rastlamadık. Kırklareli’ nin bu eksikliğini İzmir’ den bir dost Şair-Yazar-Araştırmacı ALİ BEKTAŞ DEDE,  tanıtımını yaptığı “HER YÖNÜYLE ALEVİLİK” isimli kitabı ile gidermeye çalıştı.


 

 

 

Topçu Baba etkinliğinden bu kadar anlatım yeter diyelim ve biraz da Topçu Baba’yı tanımaya çalışalım.

1300 lü yıllarda Sarı Saltuk’ un Makedonya, özellikle Ohrid’ e başlayan Bektaşilik çalışmaları 1360-65 yılları arasında Edirne ve Kırklareli’ nin alınışı ile hızlanmaya başlar.

Balkanlar’a yerleşime gelenler Anadolu’ dan göç eden Türkmen boyları Bektaşiliğe yakın olan Şamanizm’in Orta Asya’ dan gelen öğretileri ile bu kültür ve inanca yakın Türk boylarıdır. Öyle olunca Bektaşiliğin Balkanlar’ da kabul görmesi kaçınılmazdır. Ayrıca ilk gelenler zaten iyi eğitim görmüş akıncı kollardır. Bu uç beyleri hem iyi bir askeri eğitim hem Bektaşi kültüründen nasip almış akıncılardır. Topçu Baba işte bu yoldan Kırklareli civarına gelmiş bir akıncı beyi olabilir. Topçu subayı olduğu efsanesi ancak bu şekilde açıklanabilir. 1.Murat zamanında Osmanlı Ordusu yeniden yapılanırken Topçu Ocaklarının kurulması ile çağın en modern ordusu haline gelmiştir. Ancak bu toplar daha ziyade hareketli birlikler için küçük boyutlarda toplardır. Taşınma kolaylığı orduya hareket kabiliyeti sağlamış ve 14. yüzyılın en modern silahı olmuştur.

 

 

 

 

 

 

Topçu Baba’yı ister Horasan Ereni, iste Topçu Subayı olarak kabul edelim, sözün özü Bektaşiliği Kırklareli ve civarına yayma uğraşı veren bir Bektaşi Babasıdır. Adına yapılan Türbesi yüzlerce yıldır ziyaret edilmektedir. Birçok efsane anlatılmıştır. Doğruluğunu kanıtlayacak bir yazılı belge olmadığı gibi bugün bunu kanıtlama ihtiyacı da yoktur. Halk bir defa efsanelere inanmıştır. Efsanelerin de gerçeğe dönüştürme ihtiyacı yoktur, önemli olan inanmaktır. En çok kabul gören ve anlatılanı, susuz kalan asker ve köylülerin su ihtiyacını dirseği ile açmış olduğu pınardan karşıladığıdır. Çeşitli yorumlarla anlatılır. Bugün için öyle taşı delecek kuyu açacak kuvvette dirseğe sahip kimse kalmamıştır. Ancak “şeyh uçmaz müritleri uçurur” sözünü anımsatırcasına bir dirsek darbesi ile kuyu açılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Aslında Topçu Baba’ nın böyle efsanelere ihtiyacı yoktur ama, halk bir şeylere inanmak ihtiyacını duyuyorsa eğer, efsanesini de kendi yaratır. Bugün Topçu Baba’ nın türbesini ziyaret ederseniz yolun girişinde ağaçlara beşik şeklinde bağlanmış bezler görebilirsiniz. Bazıları daha ileri giderek Türbenin içindeki çatı ağacına bile beşik şeklinde çaputlar bağlamıştır. Topçu Baba’ nın çocuğu olmayan ailelere çocuk bağışlayacağı inancı hakim olmaya başlamıştır. Eğer Topçu Baba Türbesine dilekte bulunup beşik şeklinde bez bağlarsan çocuğun olacaktır inancı çevrede gittikçe yayılmaya başlamıştır. Efsanelerin hurafelere dönüşmeye başlaması oldukça tehlikeli bir gidiş haline gelmiştir.

 

SARANTA HABER