Topçu Baba Kurbanı – Topçular Köyü / Kofçaz

3462

“Bektaşilik’e ismini veren Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmed Yesevi’nin Anadolu’daki öğretilerini uygulayan 13. yüzyılın en önemli Türk filozoflarındandır. Felsefesinin temeli insanlığa, insan hakları ve toplumsal eşitliğe dayanır. İnsana alçakgönüllü, olgun olmayı, gösterişten uzak durmayı ve Tanrı sevgisiyle dolmayı öğütler. Öğretileri Anadolu’da kültürel bir harmoni ve aydınlamaya yol açmıştır.

“Evren-Tanrı-İnsan Sevgisi”ne dayanan Bektaşilik inancı, Hacı Bektaş Veli’nin ölümünden sonra tüm Anadolu’ya hızlı bir şekilde yayılmıştır. Bektaşi insancıllığını dünyaya saçmak için belli bir olgunluğa erişen Bektaşi dervişleri de Anadolu ve Balkanlara dağılmıştır. Bu nedenle, bugün Bektaşilik sadece Anadolu’da Hacıbektaş’ta değil, birçok farklı ülkede özellikle Balkanlar ve Ortadoğu görülür.

İşte o Bektaşi dervişlerinden bir kaçıdır Topçu Baba, Mercan Baba, Bin Bir Oklu Ahmet Baba ve Gül Baba.”

17 Haziran 2018 Topçu Baba Kurbanı – Topçular Köyü / Kofçaz Kırklareli

17 Haziran Pazar günü seçimlere bir hafta kala Topçular köyünde geleneksel Topçu Baba Kurbanı etkinlikleri yapıldı. Kırklareli ilinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine bir hafta kala yapılan etkinliğe ilgi yine beklenenin üzerinde oldu. Topçu Baba adına kesilen adak kurbanları büyük bir disiplin içinde imece usulü pişirilip, gelen misafirlere ikram edildi.
Alevi-Bektaşi şair ve saz sanatçıları nefesler okudu, semah ekipleri semah gösterilerinde bulundu. Topçu Baba yüzlerce yıl olduğu gibi yine saygı ile anıldı, türbesi ziyaret edildi ve gelecek yıl için adaklar adandı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda yüzeysel ve magazinsel boyutta anılar ve anlatımlarla yapılan sohbetlerde, gittikçe özünden uzaklaşıldığının farkına varılmasına rağmen, yazılı güvenilir bir metin üzerinde mutabık kalınamadığı için efsane boyutundan çıkamadı Topçu Babamız.

TOPÇU BABA KİMDİR ?
Yüzlerce yıl devam eden bir gelenek yaşatıldığına göre Topçu Baba Horasan’dan gelip yerleştiği Topçular köyünde hala unutulmadı ve hatıraları yaşıyor. Peki Topçu Baba’yı böylesine unutulmaz kılan yanı neresidir derseniz, ilk özelliği Horasan Erenlerinden olduğu, Hacı Bektaş Veli’nin MÜRİDİ OLDUĞU VE Osmanlı Ordusunda Topçu Subayı olduğu gibi efsaneler hala anlatılmaktadır.

Bütün bu efsaneler anlatılır ve inanılırken Topçu Babanın türbesinde bıraktığı bir işaret gözden kaçar ve önemsenip yorumlanmaz.

Topçu Baba’ nın türbesi dışarıdan bakınca bir insanın boyundan daha alçak bir bina. Ancak binanın içinde çatıda ki sır insanın aklını karıştırıyor. Kalın meşe ağaçlarından bir orta direk etrafında sekizgen şeklinde bir çadırı andıran ağaç işçiliği muhteşem bir sanat eseri.

Zannedersem bugüne kadar kimse başını kaldırıp bakmamıştır çatının içinde ne var diye. Bu olay bizi yine Orta Asya Türkmenlerinin sekizgen şeklinde yapılan ve ortasında “ ORTA DİREK” diye tanımlanan bir direğin etrafında sekizgen bir yapı. Bu sekizgen olayı bizi orta Asya horasan erenlerine götürmektedir.

Topçular köyü ile özdeşleşen Topçu Baba köye ve tarihe damgasını vurmuş ama köyde bir başka baba türbesi daha var, Mercan Baba. Mercan Baba uzun yıllar Topçu Baba’nın gölgesinde kalmış, haksızlık yapılmıştır. Mercan Baba tıpkı Topçu Baba gibi Horasan erenlerinden olduğu tahmin ediliyor. Türbesinin önündeki Dolmen mezarı ise bizi daha eskilere sürükleyebilir. Orta Asya geleneğimiz olan dolmen mezarları ayrı bir inceleme konusu. Mercan Baba ile bir bağlantı kurulamıyor.

Mezar taşının ön tarafında bulunan küçük bir delikten geçen insanların günahlarından arınacağına ve o delikten sadece ruhları kalpleri temiz insanların geçebileceğine dair inanç bugün dahi yaşatılıyor. Çok daha şişmanların geçebildiği delikten, daha zayıf insanların geçemeyişi Mercan Baba efsanesine olan inancı güçlendiriyor. Topçu Baba gibi adına kurban adanmıyor ama Türbesi ziyaret edilip, ruhuna mum yakılıyor, dilekte bulunuluyor.


Mercan Baba türbesinin bölgeye hakim bir tepede bulunması, Mercan Baba türbesinin olduğu yerden Topçu Baba Tepesinin, Gül Baba tepesinin ve Edirne Lalapaşa’ da Muhittin Baba türbesinin bulunduğu tepelerin birbirini görmesi çok ilginç bir olay. Bu babalar ayni zamanda çok iyi birer coğrafya keşif uzmanı olmalılar. Yaklaşık 30-40 km menzilinde bir alanda birbirlerini görmeleri ve haberleşme imkanları yaratılması ilahi bir tesadüften ziyade çok iyi bir bölge incelemesi gerektirir.

Mustafa Karaca – Sarantalı Köylüm