TRAKYA PLATFORMU BASIN BÜLTENİ

 

 

Trakya Platformu Genişletilmiş Yürütme Kurulu, Hukuk ve Bilim kurullarının katılımıyla 24.Kasım.2016 tarihinde Edirne/Havsa’da toplandı.

 

1/100.000 ölçekli Trakya Planı ile 1/25.000 ölçekli Tekirdağ ve Kırklareli planlarında yapılan değişikliklerle bölgemizin Enerji Üretim Alanlarına açılması konusu ana gündem maddesi olarak tartışıldı. Enerji Üretim Alanlarının termik santraller ve nükleer santral anlamına geldiği, çevre ve hava kirliliği nedeniyle zaten çekilmez hale gelen Trakya’daki yaşam koşullarının daha da kötüleşerek yaşanamaz hale geleceği belirtilerek bu planlara itirazların en geniş şekilde yapılması;

 

Yapılacak itiraz metninin bilim ve hukuk kurulunca hazırlanması, bu metnin konuyla ilgili kurum ve kişilerle paylaşılarak katkılarının alınması, nihai metin üzerinden en geniş katlımla itirazların yapılması konusunda çalışma başlatılması;

 

Bu süreçte bu plan değişikliğinden en çok etkilenecek olan Çerkezköy ve Vize ilçelerimizde bilgilendirme ve açık alan toplantıları yapılması için ön çalışma yapılması ve bölgedeki kişi ve kurumlarla görüşülmesi;

 

Artık yaşam mücadelesine dönüşen çevre ve kent mücadelesinin mevcut planlar ve plan değişiklerini de göz önüne alan bir “Çevre Sempozyumu”nun düzenlenmesi çalışmalarına başlanması, bu süreçte bütün Trakya’da panel, seminer, konferans, çalıştay gibi değişik etkinlikler yapılması;

 

Türkiye Kent Konseyleri Platformu tarafından alınan karar gereğince Trakya Kent Konseyleri Birliği tarafından 2017 yılı ilk ayları içinde düzenlenmesi planlanan Çevre Çalıştayı’na Trakya Platformu olarak destek verilmesi ve katkı sunması;

 

Kararları alınmıştır.

 

Trakya Platformu olarak; bilimsel hiçbir gerekçesi olmayan, tamamen yağma ve talan politikalarının bir gereği olarak yapılacak plan değişiklerinin gerçekleşmesi durumunda Trakya yaşanamaz bir yer haline gelecektir. Trakya Platformu olarak tüm Trakya’da yaşayanları Trakya’ya ve bu mücadeleye sahip çıkmaya, katılmaya çağırıyoruz.

 

Trakya sahipsiz değildir.

 

#DirenTrakya

 

#TrakyaSesVer

 

25.11.2016

 

Trakya Platformu Yürütme Kurulu