Trakya’nın Hardaliyesi

723

Trakya’nın Hardaliyesi

Boşuna yazmadı Evliya Çelebi

Kaybeder yolunu içinde gezeni

Asırlar olmuştur oradan geçeli

Bugüne dek geldi güzel hardaliye

1930 Kırklar’a geldi

Atatürk içince pek de beğendi

Çiftçi bağcılığa ondan özendi

Bugüne dek geldi güzel hardaliye

Eylül, ekim, kasım aylar gelince

Üzüm ile hardal bekletilince

Lezzetli içecek elde edilince

Her derim içilir güzel hardaliye

Ne şaraba benzer tadı, ne suya

Damak tadına has içecek bu ya

Ellerine sağlık, güzelmiş be ya

Eder ikramını dost meclisinde

Hem hardaliyesi, hem de şarabı

Koymuştur içine papazkarası

Tüm dertlere şifa üzüm şırası

Eder ikramını dost meclisinde

Fuat ERTUĞRAL – 14.04.2014