Türkiye 9. Muhasebe Forumu

TÜRMOB’un düzenlemiş olduğu 9. Muhasebe kongresi Aydın – Kuşadası ilçesi Efes Kongre Merkezi’nde yapıldı.

 

03 Nisan 2014 günü başlayan kongreye, Türkiye’nin her yöresinden 2700 mali müşavir ve yeminli mali müşavir katıldı.

Kongrenin bu yılki özelliği ise ilk defa siyasilerin de düzenlenen panellere katılması oldu. AKP adına Genel Başkan Yardımcısı (Eski bakan)  Doç.Dr. Hüseyin Çelik, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, MHP adına Manisa Milletvekili, TBMM Plan Bütçe Komisyon Üyesi Erkan Akçay, BDP adına ise Parti Meclis Üyesi Ali Rıza Yurtsever katıldı.

Üyelerinin %95’inin CHP’li olduğu ve CHP’nin arka bahçesi olduğu iddiası ile hükümet kanadı ile zaman zaman ters düşen TÜRMOB’un düzenlemiş olduğu bu kongrede en zor konumda olan kişi Hüseyin Çelik olmalı idi. Hem TÜRMOB ile yaşanan sorunlar hem üyelerin konumu itibariyle Hüseyin Çelik’i zor bir konuşma bekliyordu.

Hüseyin Çelik yaptığı konuşma ile TÜRMOB üyeleri mali müşavirlerden büyük alkış aldı. Yaptığı espiriler ve verdiği örnekler ile CHP Genel Merkezi’ne güzel göndermeler yaptı. AKP’nin seçim başarılarının ardında yatan sihirli 3 Z formulünü açıkladı. “Zarafet-Ziyaret-Ziyafet” olarak açıklanan bu formülde halkın içine girerek, onlarla birebir konuşmanın, dertlerini dinlemenin, diyalog kurmanın ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bu konuşmadan sanırım CHP yöneticileri büyük dersler çıkarır. Parti kararlarının ve adaylarının kapalı kapılar arkasında atama yöntemi ile belirlenmesinin CHP için ne kadar olumsuz bir uygulama olduklarını görürler.

Siyasilerden sonra sırada mesleki sorunlar vardı. Mali müşavirlik mesleğinin hangi zor koşullar altında yapıldığı, üyeleri bekleyen mesleki zorluklar yanında, meslek içi yaşanan haksız rekabet sorunları ve bu sorunlar ile mücadele yöntemleri ve çözüm yolları tartışıldı.

Mali müşavirlik mesleği bir hizmet mesleği olduğu için siyaset ile de önemli bağlantıları vardı. Meslekte yaşanan haksız rekabet ve meslek mensuplarının etik olmayan davranışları siyasette bazı benzerlikleri hatırlattı. Siyaset de bir hizmet arz mesleği oldu Türkiye’de. Seçimlere katılan bütün parti adaylarının ortak paydası, “kendim için bir şey istemem, maksat millete hizmet, ancak başkanlık maaşları da fena değil hani, olursa benim için fena olmaz” ortak dilekleri idi. Maddi çıkarların ön plana çıktığı bu durumda haksız rekabet ve etik dışı davranışlar da ön plana çıkıyordu. Hizmetin kalitesi, bilgi ve beceri durumu ise daha sonraki uygulamalarda ortaya çıkan bir durum olduğu için o an, somut olarak kanıtlanması mümkün olmadığından, yapılan seçim konuşmaları ve palavra derecesine yaklaşan vaatler ön plana çıkıyordu. Yanıldığını anlayan seçmenlerin ise bir dahaki seçime kadar 5 yıl beklemesi gerekiyor.

TÜRMOB toplantısın 2. gününde ise Türkiye 5. Haksız Rekabet Kongresi vardı.

Bu kongrede de konuşulan konular her ne kadar mali müşavirlik mesleğinin sorunları gibi görünüyor ise de, tüm hizmet sektörlerinin ortak sorunu olan “haksız rekabet”in yol açtığı sorunlar ve çözümleri idi.

TÜRMOB Onursal Başkanı Mustafa Özyürek’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülgen, yaptığı konuşmada; Türkiye’ye yeni bir iş adamı modeli ve anlayışının güzel örneklerini verdi. Böyle düşünen iş adamlarının çoğalması ile Türkiye’de, ticaret hayatının daha kaliteli ve farklı boyutlara taşınacığının müjdesini verdi. İş adamlarının anlayış kalitesi arttıkça Türkiye’de ticaret hayatının da kalitesinin artacağı muhakkaktır. Bu durumu sezmeye ve Türk ticaret hayatını yeniden keşfetmeye başlayan batılıların da bakış açısı değişecektir. Türkiye’yi artık sömürülecek bir ülke olarak değil, ortak güzel işler yapılacak bir ülke olarak görmeleri gerekmektedir. İşte bu müjdeyi iş adamlarımız ve mali müşavirlerimiz vermeye başladılar.

İFAC SPM Komite Başkanı İtalyan Giancarlo Attolini, yaptığı konuşma her ne kadar mesleki konuşma ise de; hizmet sektörü olarak bütün alanlara hitap ediyordu. Hizmet sektöründe çalışacak ve toplumun menfaatlerine hizmet verecek insanların, hizmetlerini iyi yapabilmeleri için mesleki becerilerini sürekli eğitim ve değişen koşullara uyum sağlamakla daha iyi verilebileceğinin somut örneklerini anlattı. Hangi meslek olursa olsun netice de insana yapılan hizmettir ve insanlar tarafından yapılmaktadır. Teknoloji ve bilgi bu hizmetlerin kalitesini arttıracak yan unsurlardır.

05 Nisan 2014 – 5.Türkiye Etik Kongresi

Hizmetler insanlar tarafından, insanların iyiliği ve mutluluğu için yapılıyor ise burada ön plana çıkan olay insan davranışlarıdır. İnsanların davranışlarının önemi sadece hizmet verdiği anlar için değerlendirilmez. İnsan davranışları bir bütündür. Hizmet sırasında ve sonrasında ki davranışları onun kalitesini belli eder. İnsanların davranışlarında bazı insani değerler ve etik davranışlara önem vermesi önemlidir. Ancak bugün gelinen nokta 2000 yıl önce belirlenen “Etik Değerlerin” çok gerisinde kalmıştır. İnsanların etik olmayan davranışlar ile elde ettiği kazanımlar, bir müddet sonra her kesi-min zarar göreceği bir hale gelmektedir. Bugün siyaset hayatımızın geldiği nokta ve siyasetçilerin bir birlerini karalamak için yaptığı hakaret dolu konuşmaların geldiğimiz düzeyi açıklaması bakımından çok önemlidir.

Kendi yapması gereken projelerini makul ve olabilirlik derecesi yüksek bir şekilde anlatıp müşterilerini ikna edeceğine (burada ki müşteri sözcüğü siyasiler için de geçerlidir) rakibine hakaret edip, küçültücü sözler söylemeyi bir marifet sananlar o an için müşterilerini aldatıyor olabilir ama, aslında çaldıkları her kesimin zamanı ve ülkenin geleceğidir.

DSP Genel Başkanı, TÜRMOB eski Başkanı, İFAC Yönetim Kurulu üyesi Dr.Y.M.M. Masum Türker’in moderatörlüğünde yapılan son panelde  ekonomistler, İzmir Ekonomi Üniversitesinden Prof.Dr. Can Şımga Mugan, YMM Yeşim Ertuğrul,YMM Burak Ali Han Tecim ve SMMM Vedat Atak verdikleri güzel örnekler ile muhasebe etiğinin yeri ve önemini belirttiler.