Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banaksı A.Ş.

701

T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye Cumhuriyeti’ nin en eski ve köklü bankası olan Ziraat Bankası’ nın bazı şubelerinde asılı bulunan tabelalarda “ T.C ZİRAAT BANKASI “ , bazı şubelerinde ise  “ ZİRAAT BANKASI” yazmaktadır. Konu hakkında basında zaman zaman ilginç yazılar okuduk. Halktan gelen yoğun tepkiler karşısında bazı şube müdürlerinden “ tabelalar yeniden yazıldığı için unutulmuş olabilir, hemen düzeltilecek” gibi yorumlar geldiğini de okuduk. Özrü kabahatinden büyük derler hani. Bu konuda eski bir atasözümüz tam bunu tarif eder gibi galiba. “MERDİ KIPTİ SECAAT ARZ EDERKEN, SİRKATİN SÖYLERMİŞ” anlayanlar anlamıştır, bilenlerde zaten bilmektedir.

Konuyu merak ettik Samsun’ dan, Hopa’ ya kadar gezdiğimiz yerlerde gördüğümüz Ziraat Bankası Şubelerinde bulunan tabelaları inceledik. Ayrıca, iZMİR’ in bazı semtlerindeki şubeleri de gidip yerinde gördük. Olayı nasıl açıklarız, nedenlerini kime sorarız bilemiyorum. Ancak çelişki ya çok büyük ya da affedilemez boyutta bir kasıt veya şube müdürlerinin keyfi uygulaması var. Konunun açıklığa kavuşması için internetten T.C Ziraat Bankası’ nın kuruluş sözleşmesini inceledik. Buyurun beraber okuyalım:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş: Madde 1-

T.C. Ziraat Bankası 4603 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ne dönüştürülmüştür.

Unvan: Madde 2-

Banka’nın unvanı “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi”dir.

Şirketlerin ünvanları kişilerin isimleri gibidir. Şirketlerde unvan kargaşası yaratmamak için bu ünvanlar ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilip, Ticaret Sicili’ ne tesçil edilir. Yasal prosedür budur. Bir şirketin tesçil edilmiş ve yıllarca kamuoyu tarafından kullanılmış isminin yanlış veya eksik yazılması ise yasalarda ihmal suçudur ve hatta kasıt aranır.

T.C ZİRAAT BANKASI Yönetim Kurulu Başkanlığı, Denetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü’ ne sormak istiyorum ;

1- T.C ZİRAAT BANKASI olarak tesçil edilmiş unvan üzerinde Genel Kurullarda onaylanmış ve tesçil edilmiş bir unvan değişikliği yapıldı mı ? Yapıldı ise ilan edilen Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayı nosunu lütfen yayınlayın.

2- Bazı Şubelerde “T.C ZİRAAT BANKASI”, bazı şubelerde ise “ ZİRAAT BANKASI “ yazması bilginiz dahilinde bir uygulama mı, yoksa şube müdürlerinin keyfi tasarrufuna bırakılmış bir uygulama mı ?

3- Aklımıza gelen en kötü ihtimal ise “Türkiye Cumhuriyeti“ yazısı bazı çevreleri rahatsız mı ediyor.? Eğer öyle bir ihtimal var ise ve bu kişiler T.C yazısından rahatsız oluyorlarsa o bankada niye çalışıyorlar. Ünvanın da T.C yazmayan birçok banka var. Gidip orada çalışsınlar, eğer T.C yazısından rahatsız oluyorlarsa.

4- Yasalara göre çalıştığı şirketin ünvanını eksik kullanan kişiler hakkında bir soruşturma yapılmış mıdır.  Ayni konuda iki doğru olamayacağına göre birileri kasıtlı bir hata yapmakta ve T.C yi ortadan kaldırmaya yönelik Anayasal bir suç işlemektedir. Konu hakkında hala bir soruşturma veya inceleme yapılmadı ise T.C Ziraat BANKASI, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Müdürlüğü de bu suça göz yummaktan suça iştirak suçu işlemiyor mu.?

Bir vatandaş olarak bu soruların cevabını merak ediyorum ve en yetkili kişilerden bilgi rica ediyorum.

Mustafa Karaca – mkaraca1948@hotmail.com – 0536-849 57 52