Üç ayların önemi

866

Milletlerin hayatına yön veren zaman dilimleri içinde dini ve milli öneme haiz olan özel günler vardır. Dini açıdan Müslümanlar için, önemi olan günler, Hıristiyan veya Museviler için fazla anlam ifade etmese de saygı duyulur. Türkiye’ nin kuruluş ve kurtuluş günleri bizim için ne kadar önemli ise, yunanlılar için ayni önemi ifade etmez. Hatta bizim için çoşku dolu çağrışımlar uyandıran günler, onlara hüzün dolu çağrışımlar uyandırır.

Dini açıdan zaman takviminde önemli olan, üç aylar dediğimiz, RECEP-ŞABAN VE RAMAZAN aylarından oluşan zaman diliminin Müslüman dünyası için büyük önemi vardır.

Üç aylar denilen zaman diliminde Müslümanlar kendilerini denetleme, değerlendirme ve geçmişin muhasebesini yapıp, önce kendine, sonra Allah’ a hesap verme amacıyla ibadete girerler.

Üç aylar’ ın bir başka önemli tarafı da, Recep Ayı’ nın ilk Cuma gecesi olan,  REGAİP    KANDİLİ,  27. gece ye rastlayan  MİRAÇ GECESİ, Şaban Ayı’ nın 15, gecesine rastlayan BERAT GECESİ, Ramazan Ayı’ nın 27.gecesine rastlayan KADİR GECESİ gibi önemli günler üç aylar içinde kutlanır. Bu gecelerde Kuran okunur ve dualar edilir. Çünkü Müslümanlar’ ca bu gecelerde edilen duaların geri çevrilmeyeceğine inanılır.

Üç ayların önemi her ne kadar yoğun ibadet günleri ise de, en önemli yanı insanın kendi kendine muhasebesini yapmasıdır. İnsan’ın kendisine sorması gereken önemli sorular olmalıdır. Bir nevi  vicdan muhasebesi gibi. Bugüne kadar hep kendin için çalıştın, kaç yetimin başını okşadın, karnını doyurup üstünü giydirdin, kaç yoksulu sevindirdin, başkalarının hakkını çalıp, insanlara yalan söyleyip kötülük işledin mi, gibi sorulara doğru cevap verebilen insan, vicdanı ile hesaplaşmaya başlamış demektir. İşte bu vicdan muhasebesi ki insanı insan yapar. Ancak bu soruların cevabını başkalarına değil kendine verebiliyorsan eğer, işte o zaman yaptığın ibadetlerden dolayı ruhunu temizler ve huzur bulmaya başlarsın.

Üç aylarda gecelerin önemi büyüktür. Çünkü o gecelerde Kuran inmiş ve Hz. Muhammed’ e peygamberlik müjdelenmiştir. Ondan dolayı ol gecelerde edilen duaların önemi büyüktür.

Recep ve Şaban ayları bir nevi yoğun ibadetle geçecek olan Ramazan ayı’ na hazırlık aylarıdır. Her ne kadar Recep ve Şaban aylarında oruç tutulsa da Ramazan ayı oruç ayıdır. Ramazan ayının 30 günü oruç tutulup, geceleri teravi namazı kılınır. Ramazan ayında Kur’an okumanın önemi büyüktür. Ancak Kur’an ı okumak, onun verdiği ilahi mesajları iyi algılayabilmek için, anlamak, anlamlarını anlayarak okumak gerekmektedir. Çünkü Kur’an, okunsun anlaşılsın, üzerinde düşünülsün ve ondan ders çıkarılsın diye gelmiştir. Kur’an hidayettir. Kur’ anı anlamazsak onun hidayetinden nasıl yararlanacağız ?

Üç ayların özel geceleri:

1- REGAİP GECESİ

“Regaib” rağbet olunan, bol ihsan olunan demektir. Recep Ayının ilk Cuma gecesine rastladığı için ibadet ve hayırlı işlere özen gösterilmesinin tavsiye edildiği bir gecedir.

2- MİRAÇ GECESİ

Mirac çıkılan yer demektir. Hz. Muhammed,  hicretten bir süre önce, Allah’ ın emri ile  Mescid’ i Haram’dan alınıp Mescid’ i Aksa’ ya götürüldüğü, oradan semaları katederek  Rabbine yükseltildiği gecedir. İslam bilginlerinin çoğu Mirac’ ın Recep Ayının 27, gecesinde gerçekleşmiş olduğu kanaatindedir. Hz. Muhammed’ in örnek hayatı gözden geçirilerek sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya özen gösterilmelidir.

3- BERAAT GECESİ

Şaban Ayının 15, gecesine rastlayan Berat gecesinin anlamı, işlenmiş olabilecek olan suçlardan aklanma, temiz çıkma, berat etme gecesidir. Bu gecede edilecek dualar ve kılınacak namazdan sonra insanın ruhen huzur bulacağı, günahlarından arınacağına inanılır.

4- KADİR GECESİ

Kur’an-ı Kerim’ de ismen geçen ve hakkında müstakil bir sure bulunan gecedir. Kur’ an-ı Kerim’ in bo gecede indirildiğine inanılır. Kadir Suresinde bu geceden söz edilirken” bin aydan hayırlı, meleklerin ve Ruhu’i Kudüs’ ün indiği,ta fecre dek esenlik dolu bir gece” olduğun dan söz edilir. Bakara Suresinde Ramazan Ayı’ nın 27, gecesine denk geldiği söylenmektedir.

İşte böyle Müslümanlar için kutsal aylar ve o aylar içindeki kutsal gecelerden oluşan zaman dilimi içindeyiz. Bu gecelerde yapılacak olan ibadetlerin ve yetim ve yoksullara yapılacak olan yardımların daha çok kabul göreceği ve sevaba ulaşacağı günlerdeyiz. Allah’ ın biz<e verdiği türlü nimetler ile bizi sevindirdiği günlerde bizde yoksul, yetim ve yardıma muhtaç olanları sevindirirsek eğer, tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar Tanrı katında kabul görecektir. Hele bu ibadetleri gösteriş için değil de, kendi vicdan muhasebemiz için yapıyorsak, yaptıklarımızın yerine ulaşacağı huzuru bizi mutlu etmeye yetecektir.

Okurlarımıza hayırlı Ramazanlar, huzur ve sağlıklı günler dileriz. Her gününüz huzur dolu olsun.

“kaynak: www. Vaazsitesi.com.-vehbi akşit”