Vize Küçükyayla Köyü-RES

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Yapılmak istenen RES kapasite artışı ÇED Halkı bilgilendirme toplantısı Kırklareli-Vize-Küçükyayla köylüleri ve yöre halkının yoğun tepkisi ve protestosu nedeniyle başlamadan bitti.

 

Daha önce inşa edilen RES lerin yarattığı tahribatı gören ve yaşayan, çoğunluğu kadınlardan oluşan bölge halkı toplantının yapılacağı köy kahvesi önünde adeta barikat oluşturdu.

 

RES lere, yenilebilir enerjiye karşı olmadıklarını, Ancak RES lerin yanlış yerde inşasınında telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurduğunu dile getirdiler.

 

Proje alanı çok büyük bir ormanlık alanı kapsamaktadır. Proje kapsamında kurulacak olan 19+18 = 37 adet adet rüzgâr türbinin yerleştirildiği alan proje alanı olup toplam 62.505.258 m2 (6.250,5 ha) alan kaplamaktadır.

 

RES lerin hem kurulduğu alan, hem de iletim hatları çok büyük orman tahribatına neden olmak ta yüzbinlerce ağaç kesilmektedir.

 

RES lere karşı değiliz. Ancak doğru yerde kurulması gerektiğini savunuyoruz. Istrancalar Avrupa’nın en önemli 5 Doğa alanından biri ve ana kuş göç yolu üzerindedir. Istrancalar bu ölçüde yoğun ve yaygın RES inşaası, türbinlerin kapladığı alanların yanı sıra, interkonekte sisteme bağlantıları, yan yollar, türbinlerin trafo merkezine bağlanması için kurulan yer altı şebeke tesisleri, türbinler arası açılan yollar, geçici inşaat alanları, türbinlerin kanatları ve emniyet ışıklarının etkisi, çıkardığı titreşim ve gürültüyle Istrancalar’da ki doğal ve sosyal yaşam hızla yok olacaktır.

 

Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama çevre denir. Bunlardan biri bozulmaya başladığında sürdürülebilirlik son bulacaktır,

 

AB’nin Bulgaristan-Türkiye Sınır ötesi işbirliği Programı kapsamında desteklenen, Çevre ve Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kırklareli ili’nin Karadeniz’e bakan kısmını oluşturan Yıldız Dağlarında uygulanan “TR 06 02 16 Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Rapor Serisi No. 6. Yıldız Dağları’nda kuş çeşitliliği ve dağılımı raporunda, “Yıldız Dağları tüm Palaearktik bölgenin ana kuş darboğazlarından birinin üstünde yer alır. Bu nedenle, bölgede rüzgâr santralleri inşa edilmesi tüm biyocağrafya bölgesindeki avifaunayı çok ciddi olarak etkileyecek olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yıldız Dağları’nın kuş göç yolları açısından stratejik konumu göz önüne alınarak bölgede rüzgâr santrali kurulumundan kaçınılmalıdır.” Denilmektedir. İlgili Bakanlığın ve Bağlı kurumlarının arşivinde ki raporlarda RES kurmayın diyor.

 

Bulgaristan tarafında kalan Istrancalara RES neden kurulmuyor…? Neden mi..? Çünkü ana kuş göç yolu üzerinde..Orman bütünlüğünü korumak, habitat parçalanmasını engellemek, doğal ve sosyal yaşamı korumak için kurulmuyor.

 

Mahallinde tanzim olunan, köylülerin, muhtarlığın, STK temsilcilerinin imzaladığı alternatif tutanak ile toplantının “başlatılamadığını, yapılamadığını” özellikle belirterek, yasal süre içerisinde gerekçeli itiraz dilekçesinin ekleri ile birlikte bakanlığa sunulacağını belirttiler.

 

Yaşam her şeyden daha değerlidir. Yaşamı değerli ve sürdürebilir kılmak, yaşam alanlarını ve doğal varlıkları korumakla mümkündür. Kırklareli Kent Konseyi Çevre meclisi ve Trakya Platformu olarak, Doğadan ve doğrudan yana olup, gelecek için yaşamı savunan ve bu uğurda mücadele edenlerle birlikte olmaya, süreci her aşamada takip etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. 17.02.2017 Vize Küçükyayla Köyü

 

Göksal ÇİDEM

 

Kırklareli Kent Konseyi

 

Çevre Meclisi Başkanı

 

Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi