Yeni dönemde Türkiye ne yapmalı?

981

Türkiye tarihi açıdan önemli bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 53’ün üzerinde oy alarak yeni dönemin Başkan’ı oldu. Yeni dönem ile birlikte başbakanlık tarihe karışacak, bazı bakanlıklar birleştirilecek ve bakanlıkların isimleri değiştirilecek. Bakanlıkların birleştirilmesi veya isimlerinin değiştirilmesi ile hali hazırda karşımızda dağ gibi bulunan sorunlar çözülmeyecek. Sadece tabela değişikliği ülke için yeterli olmayacaktır.

Türkiye artık isim değişikliği ile, tabela değişikliği ile, bürokrat atama ile veya bakan atama ile yetinemez. Madem yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz, o zaman bu yeni sistem ile birlikte yeni bir Türkiye ortaya çıkarmamız lazım. En başta bu zamana kadar bir çok konuda deneme yanılma ile yapılan hatalar tekrarlanmamalı, sağlam, gelişmeye açık, yeni ve yenilenen dünyaya ayak uydurabilecek eğitim, tarım, enerji politikaları oluşturulmalı. Bu oluşturulan politikalar devlet politikası haline getirilip, yol haritaları ona göre çizilmeli.

Şu andan itibaren Türkiye’nin kaybedeceği bir saniyesi bile yok. Hem de her alanda çok acil çözüm, yatırım, destek bekleyen konular var.

EĞİTİM sistemi için dünyanın en iyi sistemleri incelenip, ülkemize en uygun eğitim sistemi kurulmalı, okul öncesi eğitimden başlayarak, akademik eğitime kadar uzanacak bir eğitim sistemi kurulmalı. Eğitim sadece okul veya akademik eğitim olarak görülmemeli. Köy enstitüleri modeli gibi uygulamalı eğitim sistemin içine dahil edilmeli. Tüm sektörlerin ara eleman, uzman personel gibi ihtiyaçları değerlendirilip, mesleki eğitime ağırlık verilmeli. Gelişen teknoloji ve küçülen dünyanın geleceği iyi okunmalı, buna göre çocuklara okul öncesinden başlayacak eğitim sistemi planlanmalı.

TARIM sektöründeki sorunların beklemeye tahammülü yok. Çünkü bu gün atılacak olan adımların geri dönüşleri uzun zamanda olacak. Bu gün ekeceğiniz soğan, patates bir dahaki yıl hasat edilecek. Tarımda mazot, gübre, tohum, ilaç, yem gibi girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar çok acilen atılmalı. Tarımda olduğu gibi HAYVANCILIK sektöründe de acilen ithalatın önü kesilip, ihracat odaklı ve uzun vadeli politikalar yapılmalı.

ENERJİ sektörünün dışa bağımlılığı en aza indirilmeli, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi sürdürülebilir ve temiz enerji için yatırımlar desteklenmeli. Hatta mümkünse bunları devlet yatırımı olmalı.

Ve tabi ki TEKNOLOJİ tüm sektörlerin içine dahil edilip, teknolojik gelişmeler ülke üretimine entegre edilmeli, üniversiteler bu sürece dahil edilmeli.

Tüm sektörlerde kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilir devlet politikaları oluşturulup, üreticilere ithalatın değil, üretimin destekleneceği mesajı verilmeli. Daha önce fayda sağlamadığı görülen ve tecrübe edilen deneme, yanılma yöntemleri derhal terkedilip sürdürülebilir, üretim odaklı politikaların adımları atılmalı.

Hikmet METİN (27/06/2018 – Kırklareli)