4000 yıllık şiir

997

4000 yıl önce Mısırlı Din Adamı ANKHU bozuk düzenden şikayet ediyordu…

Olup bitenler çileden çıkarıyor insanları

Memleket baştanbaşa azapla kıvranıyor

Masum insan kalmadı artık

Herkesin işi gücü fesat

Yürek yas içinde, tasa içinde

Komut verenle komut alan bir örnek

İkisinde dünya umurunda değil

Her sabah kalkar kalkmaz görüyoruz durumu

Ama düzeltmek için çabaya girişmiyoruz

Dün neyse bugün de o

Miskinlik sinmiş insanların yüzüne

Kimse laf anlamıyor

Anlayıp kızanlar bile dilini tutuyor

Yaman bir acıyla kıvranıyorum durmadan

Yoksullar zengin karşısında güçsüz

Ne acıklı bunu görüp de haykıramamak

Ama anlamayanlar dil dökmek daha acı

İnsan, sesini yükseltmeye görsün

Başlıyor gerçekleri bilmeyenlerin öfkesi

Bugünlerde herkes sırf kendini dinliyor

Kendinden başkasına inanan yok

Hiç ilişki kalmadı gerçekle söz arasında

(Şiir Kültür eski bakanlarımızdan Talat Halman tarafından türkçeye çevrilmiş. YKB yayınlarında yayınlanmıştır.)