Çanakkale Savaşı, Bir Deha’nın Doğuşu, Bir Ulus’un Dirilişidir

1186

Çanakkale Savaşı dünyada ilk Amfibik savaştır. Bu savaşa düşman Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile başlatıp sürdürmüştür.

Bu bakımdan Dünya Savaş tarihinde bir ilk oluşturmuştur. Ancak Osmanlı Devleti bu savaşa gerektiği gibi hazır değildir. Devlet, 3 yıl önce (1912 yılında) Balkan Devletleri ile bir savaş yapmış, bu savaşta büyük can, mal ve toprak kaybına uğramıştır. Bu yenilgi Türk halkında YENİ RUH yaratmış, geleneksel savaş ruhu bulmuştur. Fakat asıl önemlisi Osmanlı Ordusunda efsane haline gelen Mustafa Kemal’in ortaya çıkmış olmasıdır.

Mustafa Kemal, Balkan Savaşı sonrası Sofya’ya Askeri Ateşe olarak gönderilmiştir. Savaşın başlayacağı günlerde Türkiye’ye dönmek istediğini, arkadaşları savaşırken kendisinin Sofya’ da kalamayacağını, görevden alınmazsa askerlikten istifa edeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine Sofya’dan alınarak Tekirdağ’da bulunan 19. Tümen Komutanlığı’na atanmıştır. Ancak bu tümenin adı var kendisi yok gibidir. Tümen iki bin kadar Arap askerinden oluşmaktadır. Arap askerler ezan okunduğunda savaşı bırakıp namaza duran cinsindendir. Onlarla savaşılamayacağını gören Mustafa Kemal, Trakyalı’lardan 5000 dolayında asker toplayıp tümeni yeniden kurmuş ve savaşa hazırlamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı’na kimseden emir almadan katılmıştır. O sıra Osmanlı Ordusu’nu gene-raller yönetiyordu.Padişah damadı, Harbiye Bakan Vekili Enver Paşa, Balkan Savaşı sonrası Almanlarla yaptığı gizli bir anlaşma ile Osmanlı Ordusu, Alman Generallere bir nevi rehin edilmişti. Kendisi dahil, bir gecede  85 Alman subay ve generalini terfi ettirmişti. Mustafa Kemal’i uzakta tutmaya çalışıyordu. Fakat buna rağmen Mustafa Kemal tümeni ile savaşa katıldı ve savaşın kaderini değiştirip zafer kazandı. Osmanlı Ordusu güçlü düşman karşısında üstün bir savaş kabiliyeti ve kahramanlığı gösterdi.

İngiliz ve Fransız Orduları Çanakkale’den geçemeyeceklerini anlayınca çekilip gittiler. Savaşın Mustafa Kemal’in zaferi ile sonuçlanması İngiliz Parlamentosu’nu ayağa kaldırdı. Bahriye Bakanı (Denizcilik Bakanı) Churcill bakanlıktan istifa etmek zorunda kalmış, yaptığı konuşmada Mustafa Kemal’in kahramanlığını, savaş kabiliyetini kastederek “Dünya’ya yüz yılda bir dahi gelir, o da Türklere gelmiştir.“ diye söylemiştir.

Çanakkale Savaşı, Türk’ün dirilişi, kendine gelişi, tarihsel savaş kabiliyetini kanıtlamasını ortaya koymuş, yeni bir Türk Ruhunun doğuşunu ve Mustafa Kemal’in dehasını ortaya çıkarmıştır. Çanakkale, yeni Türkiye yaratmanın şartlarını yaratmış, yolunu açmış Mustafa Kemal’in yıldızının parladığı bu anda dünyanın gözü Türkiye’ye, Mustafa Kemal’in ne yapacağına çevrilmiştir. Alman subaylar memleketlerine giderken Mareşal Von Sanders Enver Paşa’ ya “Türk Ordusu’nun kumandasını Mustafa Kemal Paşa’ya verin” demiştir.