Çanakkale Savaşı’ndan sonra Alman Generallerin tavsiyesi

1059

1912 Balkan yenilgisinden sonra Osmanlı Ordusunun komuta ve eğitiminin Alman Subaylar tarafından yapılması kararı alınmıştır. Bunun üzerine 800 kadar Alman subayı Türkiye’ye gelerek ordunun eğitimini üstlenmişlerdir. Yani sizin anlayacağınız Osmanlı Ordusu Padişah damadı Enver Paşa’nın isteği üzeri-ne Alman Komuta Heyeti’ne rehin edilmişti.

Çanakkale Savaşı’na yakın günlerde Enver Paşa bu Alman subayları içinde 35 kadarını kendisi dahil, tümünü bir üst rütbeye terfi ettirmiştir. Ordu Kumandanlığı’na Alman Generali Liman Von Sanders getirilmiştir. Alman ve Osmanlı Generalleri Çanakkale Savaşı’nı birlikte yönetmişlerdir. Bu savaşta Mustafa Kemal kendisinin eğitim ve komuta ettiği 19. Fırka Komutanıdır.

Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ateşeliği’nden Tümen Komutanlığı’na atanmıştır. O sırada bu Tümen Tekirdağ’dadır. Adı var, kendisi yoktur. İki bin kadar Arap kökenli askeri vardır tümenin. Mustafa Kemal bu sayıyı Trakya’dan topladığı, asker ettiği insanlarla 5 bine çıkarmıştır. Sonra bu tümen’i kimseye sormadan Gelibolu’ya nakletmiştir. Tümen Gelibolu’ya gittiği zaman savaş başlamıştır. Düşman (İngiliz ve Fransızlar) cepheyi zorlamaktadırlar. Cehennemi bir savaş olmaktadır. Bu sıra Mustafa Kemal geri çekildiklerini gördüğü askerlere “Size ölmeyi emrediyorum” diyerek onları kendi askerleri ile birlikte cepheye sürer ve bilfiil savaşı idare etmeye başlar. Savaşta 57. Alay büyük zayiat verir. Fakat düşman cephede bir adım ilerleyemez. Çünkü Mustafa Kemal ile savaşın seyri değişmiştir. Ufukta zafer görünmüştür. Harbiye Bakan Vekili Enver Paşa cepheye gelir, kahramanlık gösteren askerlere  kendi adını taşıyan “Enveriye Madalyaları” takar. Fakat Mustafa Kemal’in karargahına uğramaz. Çünkü, Mustafa Kemal’i sevmez ve savaşı kazanmasını istemez.

18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Deniz Savaşı kazanılmıştır. Düşman Çanakkale Boğazı’nı geçemeyeceğini anlamış, geri çekilmeye başlamıştır. Osmanlı Ordusu geride yüz binlerce şehit ve yaralı bırakarak zaferi kazanmıştır. Zafer’in en büyük kumandanı ve kahramanı ise Mustafa Kemal’dir. İngiliz ve Fransızlar savaşı kaybetmişlerdir. İngiliz halkı ayağa kalkmış, Deniz Bakanı Çoçil’in istifasını istemiştir. Bunun üzerine Çorçil istifa etmiş, İngiliz halkına “Dünya’ya her yüzyılda bir deha gelir, o da Türkler’ e nasip oldu” demiştir.

Savaş bittikten sonra Osmanlı Ordusu’nda sağ kalan birlikler Trakya içlerine çekilirler. Yarbay Mustafa Kemal terfi ederek Edirne’de yeniden oluşan 16. Ordu Komutan Vekilliği’ne atanır. Edirne’liler onu Osmanlı tarihinde görülmemiş biçimde, muazzam bir kalabalıkla karşılarlar. Bu tür bir karşılama bir Osmanlı subayı, komutanı için ilk defa yapılmaktadır.

Savaşın bitmesi ile Alman Subay ve Generallerinin de işi bitmiştir. Bir süre Lüleburgaz ve Alpullu’da kalırlar. Çevre halkı kendilerine büyük misafirlik gösterir. Alman Generaller bundan son derece memnun kalırlar. Yıllar sonra Trakyalılara bir iyilik yapmak isterler. Alpullu’ya bir Şeker Fabrikası kurulmasını tavsiye ederler ve yardımcı olurlar.

1913 yılında Osmanlı Ordusu’nun yeniden kurulması vazifesiyle Türkiye’ye gelen Liman Von Sanders, diğer Alman Generaller gibi hemen Almanya’ya dönmez, Türkiye’de 5 yıl kalır. Hatıralarını “Türkiye’de 5 Yıl” adlı kitapta toplar. Türkiye’den ayrılırken “Osmanlı Ordusu’nun Mustafa Kemal komutasına verilmesini” tavsiye eder. Oysa, Çanakkale Savaşı sırasında Mustafa Kemal hocası Esat Paşa dahil hepsini, Liman Von Sanders’i de tenkit eder, hepsiyle tartışır, kendi sevk ve idaresinde savaşır. Fakat ne var ki Almanlar Mustafa Kemal’ in Askeri Dehası’nı keşfetmişledir. Çanakkale Zaferi’nin 98. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum, rahmetler diliyorum.