“İleri Düzeyde Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi”

705

Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü araştırmacı personeline, Trakya Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, 05-13 Kasım 2018 tarihlerinde, yedi gün süreli “İleri Düzeyde Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi” veriliyor.

Araştırma Enstitüsü seminer salonunda devam eden ve 7 işgünü sürecek olan eğitim ile enstitünün Ar-Ge insan kaynakları altyapısının artırılması amaçlanıyor. 2017 yılı sonunda verilen I. aşama başlangıç seviyesindeki CBS eğitiminin devamı niteliğinde olan bu eğitim sonunda, eğitime katılan araştırmacılar CBS teknikleri ve CBS tekniğinin araştırma projelerinde kullanımı konusunda yetkinlik kazanmış ve önemli bir bilgi birikimine sahip olmuş olacaklardır.

Dr. Erol ÖZKAN (Ziraat Yüksek Mühendisi)
Enstitü Eğitim ve Yayım Koordinatörü
08.11.2018