İsmet İnönü hala güncel bir konu

1017

Bir yabancı kaynak Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata veda edişini değerlendirirken; “Mustafa Kemal, Anadolu’da askeri birlikleri ziyaret ederken iki büyük komutana rastladığını, bu konutanlardan birinin “ESMET BEL”, diğerinin ise “KAZİM” olduğunu” yazar.

İlerleyen zaman içersinde İsmet Bey’in İNÖNÜ, Kazım Bey’in KARABEKİR olduklarını öğrenir. İsmet İnönü ölünceye kadar Mustafa Kemal Atatürk’e bağlı kalır, Kazım Karabekir’in Cumhuriyet’in ilanına karşı çıkarak yollarını ayırdığına dikkati çekmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü’de bir takım üstün özellikler bulmuştur. Bu özelliklerden en önemlisi “askerlik Bilgisi, askeri disiplin, devlet malını koruma ve devletin parasına el uzatmamasıdır.” Gerçekten İnönü ahlakı değeri yüksek bir devlet adamı olarak yaşamıştır. Demokrat Parti’nin iktidar oduğu 1950-1960 döneminde baskıcı bir yönetime karşı başarılı bir muhalefet lideri olarak örnek olmuştur. Bu süreçte Cumhuriyet Yasaları’nı zorlayarak iktidar olmak, iktidarda kalmak isteyenlere sert uyarılarda bulunmuştur. İrtica ve din’in iktidara gelmek ve iktidarda kalmak için kullanılmasına sert muhalefet yaparak mücadele etmiştir. İsmet İnönü, Atatürk’ten sonra gelen devlet anlayışı çağdaş liderdir.

İsmet İnönü’nün askerlik hayatı da başarılarla geçmiştir. Osmanlı Hükümeti’nin, Harbiye Bakanlığı’nın son müşteşarı olan İnönü, 1920’de Atatürk’ün kurduğu Ankara Hükümeti’nin ilk Genel Kurmay Başkanı olmuştur. Yunan Ordusuna ilk yenilgiyi tadıran o’dur. Yunanlılarla İnönü Muharebeleri’nde zaferle çıkan, Mustafa Kemal’in takdirlerini kazanan ve bundan dolayı İNÖNÜ soyadını alan o’dur. Atatürk’ün askerlik hayatı boyunca iki numaralı komutanı İsmet İnönü olmuştur. Bundan dolayı ünlü yazar Şevket Süreyya Aydemir, Atatürk’ü BİRİNCİ ADAM, İnönü’yü ise, İKİNCİ ADAM olarak numaralandırmıştır. Bir başka anlamda bu iki Türk lideri Osmanlı Devleti’nin çökmesinden sonra vatanı düşmanlardan kurtaran, bağımsızlık ve özgürlük savaşını kazanan, devrimler yapan, Cumhuriyet’i ilan eden askeri kadronun başında onlar vardır. Sonuna kadar kardeşçe yaşamışlar, sevinci, tasayı paylaşmışlardır.

Atatürk’ren sonra İsmet İnönü büyük bir devlet adamı olmanın örneğini İkinci Dünya Savaşı’nda göstermiş, bütün zorlamalara karşı ülkeyi savaşa sokmama başarısını göstermiştir. Bu yüksek bir siyasetin takibi sonucu olmuştur. Ancak İsmet İnönü 42 yıldan beri Türk halkının arasında, parlemantosunda, Cumhuriyet Meydanlarında, toplantılarda yoktur. 25 Aralık 1973 tarihinde hayata veda etmiş, Atatürk’ün yanına, Anıtkabir’e gömülmüştür. İnönü, 1972 yılında yapılan Halkevleri Kurultayı’na geldi. Ben Kurultay Başkanı idim. Kendisini karşıladım, konuşması için kürsüye davet ettim. On dakika kadar konuştuktan ve biraz istirahat ettikten sonra kendilerini arabasına kadar uğurladım. Arabası hareket edeceği sıra kendilerine “Paşam, biliyorsunuz, Halkevleri Kurultayları iki yılda bir yapılır. Sizi gelecek kurultaya bekliyoruz.” dedim. Yüzüme baktı, şu manalı sözü söyledi: “BEN GENCİM, SEN GELMEYE BAK” dedi.

Nur içinde yatsınlar.